De Utrechtse School voor persoonlijk onderwijs
De Utrechtse School voor persoonlijk onderwijs

Beeld: Redactie Onderwijsblad

Svpo naar rechter vanwege nieuwe inspectierapporten

Het bestuur van de acht Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo) is opnieuw naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de Onderwijsinspectie een aantal kritische rapporten publiceert. De rapporten zouden eind deze week openbaar worden, maar blijven voorlopig achter slot en grendel.

Svpo-advocaat Wouter Pors bevestigt tegenover het Onderwijsblad dat het bestuur naar de rechter is gestapt. Om te voorkomen dat de rapporten deze week gepubliceerd zouden worden, is een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd.

Een jaar geleden maakte de inspectie bekend dat ze alle Svpo-scholen ging onderzoeken. Alle acht scholen zijn bezocht. Bij vijf scholen zag de inspectie reden voor een kwaliteitsonderzoek: Amsterdam, Geldermalsen, Kapelle, Hardegarijp en Hoorn. Bij de Utrechtse Svpo, die in 2019 zeer zwak werd verklaard, is een herstelonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is ook gekeken naar het financiële beheer en de besteding van onderwijsgeld. Alle scholen zijn eigenstandige stichtingen met hetzelfde bestuur. Vijf weken geleden zijn de rapporten vastgesteld.

Zitting

De inspectie mag de rapporten nog niet openbaar maken en moet de uitspraak van de rechter afwachten. De zitting staat gepland voor 21 juni bij de rechtbank in Amsterdam.

Volgens Svpo-advocaat Pors heeft de inspectie “een aantal besluiten” genomen waartegen Svpo bezwaar heeft ingediend. In die bezwaarprocedure, die via uitvoeringsdienst DUO loopt, moet de inspectie haar oordeel opnieuw overwegen. Dat betekent dat de inspectie voor een aantal scholen het oordeel ‘zeer zwak’ heeft vastgesteld: dat is het enige oordeel dat formeel als een besluit geldt. Pors vanochtend: “Dat heeft u goed gezien. Ik kan daar niks inhoudelijks over zeggen, maar dat is hoe de wet werkt inderdaad.”

‘Het gaat om punten die raken aan de uitgangspunten van de school’

De Svpo-leiding reageerde vorige week via Facebook met een verklaring wel al uitgebreid op de bevindingen, zonder de rapporten zelf openbaar te maken. ‘Daaruit blijkt dat we het opnieuw op een aantal principiële punten niet met de inspectie eens zijn. Het gaat om punten die raken aan de uitgangspunten van de school en in het bijzonder de kansen op een hoger niveau die we leerlingen bieden’, aldus het schoolbestuur.

Svpo heeft inmiddels al een flink aantal rechtszaken tegen de inspectie gevoerd. In november 2019 werd bekend dat het schoolbestuur een uiterst kritisch rapport over de Utrechtse school wilde tegenhouden. De rechter oordeelde een maand later dat het rapport toch openbaar gemaakt mocht worden. Eerder stonden de inspectie en Svpo ook al tegenover elkaar vanwege de rapporten over de oudste drie scholen in Kapelle, Hardegarijp en Geldermalsen.

Lees ook: Een ‘giftenkas’ voor persoonlijk onderwijs en De prijs van de kleine klas

Meer nieuws