Beeld: Pixabay

Opnieuw kort geding om inspectie-rapporten

De Onderwijsinspectie is voor de rechter gedaagd vanwege drie rapporten die vanochtend zijn gepubliceerd over Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo). Daarin concludeert de inspectie onder meer dat het bestuur geen tegenspraak organiseert zoals dat in de wet bedoeld is.

De rapporten gaan over de Scholen voor persoonlijk onderwijs in Kapelle, Hardegarijp en Geldermalsen. De inspectie concludeert in elk van de rapporten dat de medezeggenschap niet aan de wettelijke eisen voldoet, ‘ondanks het feit dat de inspectie en het ministerie het bestuur hebben gewezen op deze tekortkoming bij andere Svpo-scholen en een voorgenomen sanctie hebben opgeschort omdat het bestuur aangaf de medezeggenschap volgens de wettelijke vereisten te hebben ingericht’. Het bestuur stelt dat de medezeggenschap wel aan de wet voldoet. Verder bestrijdt het onder meer dat de code goed bestuur van de instellingen tekortschiet bij het tegengaan van belangenverstrengeling, zoals de inspectie aangeeft.

Aangevochten

Eerdere rapporten over deze scholen waren vorig najaar ook al onderwerp van een kort geding. Die rapporten, vastgesteld in augustus 2018, werden aangevochten nog voordat ze waren gepubliceerd. De rechter oordeelde toen dat de rapporten op een aantal punten moesten worden aangepast voordat ze openbaar gemaakt mochten worden. De inspectie ging op een aantal onderdelen in hoger beroep. Dat beroep moet nog voorkomen.

Eerdere rapporten over deze scholen waren vorig najaar ook al onderwerp van een kort geding

Intussen deed de inspectie ‘nader onderzoek’ en stelde begin vorige maand drie aangepaste rapporten vast. Een paar dagen voordat ze zouden worden gepubliceerd – altijd in de vijfde week na vaststelling – ontving de inspectie een brief van de advocaat, die nu als bijlage bij de rapporten is gevoegd. Daarin wordt een kort geding aangekondigd als de inspectie de rapporten openbaar maakt. De inspectie bevestigde vanmiddag dat ze een dagvaarding heeft ontvangen. De rechtszaak staat op de rol voor dinsdag 20 augustus.

Onderzoek

De eerste School voor persoonlijk onderwijs werd in 2010 geopend in het Zeeuwse Kapelle. Drie jaar later opende in het Friese Hardegarijp een nieuwe school de deuren, in 2016 gevolgd door een school in Geldermalsen. Twee jaar geleden startten nieuwe scholen in Amsterdam en Utrecht. Met nog drie scholen vanaf deze zomer – in Hoorn, Deventer en Hengelo – staat de teller inmiddels op acht. De scholen verwierven bekendheid vanwege het concept van kleine klassen van zestien leerlingen.

Bij de Utrechtse school loopt een onderzoek van de Onderwijsinspectie, gebruikelijk bij nieuwe scholen. Dat onderzoek is gaandeweg uitgebreid naar aanleiding van signalen van een aantal ouders over onder meer het sociaal-pedagogische klimaat. De Utrechtse medezeggenschapsraad, sinds afgelopen maart opgericht, gaf vlak voor de zomervakantie te kennen geen vertrouwen meer te hebben in het bestuur.

Meer nieuws