Alles over de cao primair onderwijs

De cao primair onderwijs 2019-2020 is op 10 januari 2020 officieel ondertekend door de AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad. Al het onderwijspersoneel krijgt met de komst van deze nieuwe cao een loonsverhoging, een bonus en de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn geactualiseerd.

Looptijd

De cao primair onderwijs loopt van 1 maart 2019 tot uiterlijk 1 januari 2022. In het najaar van 2020 werd bekend dat onderwijspersoneel een extra eindejaarstoelage krijgt over 2020. De cao is per 1 januari 2021 stilzwijgend verlengd. In februari 2021 hebben de bonden en werkgeversorganisatie PO-raad hun cao-inzet uitgewisseld.

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2019-2020

 • Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent
 • In februari 2020 krijgt al het onderwijspersoneel een bonus van 875 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato
 • Een eenmalige nabetaling in februari 2020 die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan
 • Nieuwe functiebeschrijvingen bij de meest voorkomende functies voor oop’ers, zoals onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge. Het zorgt ervoor dat oop’ers makkelijker kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen, omdat er twee nieuwe functies met salarisschaal 5 en 6 bijkomen. Nu zitten oop’ers vaak vast in salarisschaal 4.
 • Nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren en adjunct-directeuren die recht doen aan de complexere taken
 • Een individueel scholingsbudget van 600 euro per jaar in 2020 en 2021 voor al het onderwijspersoneel
 • Bij alle schoolbesturen komt van ‘van-werk-naar-werk beleid’ om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De transitievergoeding vervalt
 • Lees het hele nieuwsbericht over de cao primair onderwijs.
 • In mei 2020 werd bekend dat schoolbesturen meer tijd krijgen om de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners onder de loep te nemen. Zij krijgen tot 1 november de tijd vanwege de corona-crisis. Lees het bericht daarover via deze link. Download de flyer met tips voor een hoger salaris hier. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Simone Fomenko. Mail: sfomenko@aob.nl

Meest gestelde vragen

 • Moet ik terugkomen op een vrije dag?

  Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf.

 • Welk model is er voor het taakbeleid?

  In de cao primair onderwijs 2018-2019 is gekozen voor een werkverdelingsplan. Dit vervangt het oude basis-en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en een evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met de twee eerdere modellen leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

  Team aan zet
  Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.

  Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

  Uitgangspunten
  Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

  Leerkrachten hoeven niet precies 940 uur les te geven. Het hangt af van wat het team besluit. Als jij dat wilt kun je er voor kiezen om meer lesuren te geven. Daarvoor moet je instemming geven. Dit wordt ‘met wederzijde instemming’ genoemd. Minder lesuren kan natuurlijk altijd. De ene leerkracht vindt het prettig om zoveel mogelijk lesuren te geven, een ander kiest er voor om ook andere taken op de school te kunnen doen. Het werk op de school verdeel je straks dus als team.

  Wil je weten welke rol de schoolleider heeft bij het opstellen van het werkverdelingsplan en wat er allemaal in het plan moet staan? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de cao primair onderwijs 2018-2019.

 • Heb ik recht op een vast contract?

  Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming. Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

 • Ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is, wanneer heb ik nu recht op een vast contract?

  De regel is dat bij vervanging, anders dan vanwege ziekte, er maximaal zes tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden aangegaan.

 • Mag een tijdelijk contract eerder dan 1 augustus eindigen?

  Een tijdelijk contract kan op ieder moment ten einde lopen. Dit hoeft dus niet per se op 1 augustus te zijn. Wel moet de einddatum van een contract op voorhand worden overeengekomen. Als je contract bijvoorbeeld op 1 juli eindigt, dan komt hiermee ook de loon-doorbetalingsverplichting van je werkgever tot een einde. De werkgever hoeft je dan niet tijdens de zomervakantie door te betalen.

 • Mag ik bij het opzeggen van mijn contract zelf de einddatum bepalen?

  Voor het bepalen van een einddatum hoef je alleen rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Tenzij anders afgesproken dien je bij een contract van twaalf maanden of korter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij een contract van langer dan twaalf maanden bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Een opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de maand.

  In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een contract per 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Hiertoe ben je echter niet verplicht, je mag, met inachtneming van de opzegtermijn, zelf de einddatum bepalen.