Alles over de cao primair onderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

Looptijd

De nieuwe cao primair onderwijs geldt -als de AOb-sectorraad instemt- per 1 september 2018 en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. De cao-onderhandelaars van de bonden en de werkgeversorganisatie kwamen op 6 juni tot een onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord wordt in de maand juni via een digitale enquête en in regionale bijeenkomsten aan de leden voorgelegd.

Hoofdpunten van het onderhandelaarsakkoord

 • Al het onderwijspersoneel in het basis- en speciaal onderwijs krijgt per 1 september 2018 een loonsverhoging van 2,5 procent.
 • Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners krijgen ook een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari 2018. De nabetaling is een vast bedrag van 750 euro bruto.
 • In de nieuwe cao worden de salarisschalen LA, LB en LC vervangen door L10, L11 en L12.
  De nieuwe functiebeschrijvingen van deze functies vind je in deze bijlage van het onderhandelaarsakkoord.
 • De LA-salarisschaal verdwijnt waardoor leraren een forse salarisverhoging krijgen. Een leraar in LA gaat naar L10, LB naar L11 en LC naar L12. De salarissen in de nieuwe schaal L10 zijn op hetzelfde niveau – of iets hoger – dan die van de huidige salarisschaal LB. Download de nieuwe salaristabellen.
 • Er was 270 miljoen euro voor heel 2018. Over de periode januari-augustus volgt een nabetaling voor het verschil van de oude en nieuwe systematiek van 42 procent van het nieuwe maandloon.
 • In de nieuwe salarisschalen zijn de uitlooptoeslag en de bindingstoeslag opgenomen. Deze tellen daardoor mee voor het pensioen en salarisverhogingen. Eerst werden deze toeslagen eenmalig in augustus uitbetaald aan leerkrachten die in de top van hun schaal zaten. Alleen de eindejaarsuitkering en de toeslag op de Dag van de Leraar wordt afzonderlijk uitbetaald.
 • In de nieuwe cao krijgt het schoolteam een grotere rol bij de werkverdeling. Het team maakt nadrukkelijk zelf afspraken over aanwezigheid op school en hoeveel lesuren leraren geven.
 • AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk gaf in dit nieuwsbericht op onze website een toelichting op het onderhandelaarsakkoord.

Cao in twee minuten

Wil je binnen twee minuten weten welke afspraken er zijn gemaakt in het cao-akkoord primair onderwijs? Bekijk dan het onderstaande filmpje van de AOb. Alle belangrijke afspraken staan daarin op een rij.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Ellen Scholten. Mail: escholten@aob.nl

Meest gestelde vragen

 • Moet ik terugkomen op een vrije dag?

  Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf.

 • Ik werk meer dan 5,5 uur per dag. Hoeveel minuten pauze heb ik en valt het eten met leerlingen daar ook onder?

  In de cao staat dat een werknemer op een half uur pauze recht heeft indien op een dag 5,5 uur of meer wordt gewerkt. De pauze mag na instemming door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad worden gesplitst in twee keer een kwartier. Ook de gesplitste pauze valt in de periode tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Eten met de kinderen valt onder de taakuren. Wanneer je als leraar met de leerlingen eet of toezicht houdt bij het buitenspelen, houd je de verantwoordelijkheid over de kinderen. Dit valt onder je werkzaamheden. In een eigen pauze houdt de leraar geen toezicht en heb je de vrijheid om bijvoorbeeld even de school te verlaten.

 • Heb ik recht op een vast contract?

  Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming. Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

 • Klopt mijn jaartaak?

  De invulling van de jaartaak hangt in de eerste plaats af van het toepasselijke model. De cao kent het basismodel en het overlegmodel. Tussen deze modellen zitten een aantal verschillen. Zo kent het basismodel voor een fulltime leerkracht een maximale lessentaak van 930 uur. Voor het overlegmodel geldt deze bepaling niet.

  De jaartaak omvat een overzicht van de verdeling van alle werkzaamheden. In de cao staat dat een fulltimer een jaartaak heeft van 1659 uur, bij deeltijders is de verdeling naar rato van de werktijdfactor. In de jaartaak moet rekening gehouden worden met de volgende factoren:

  • omvang lesgevende taak (in het basismodel maximaal 930 uur per jaar)
  • opslagfactor
  • eventuele bapo-rechten (overgangsregelingen)
  • professionalisering
  • overige taakuren

  De concrete invulling van de jaartaak verschilt per school (basis- of overlegmodel) en per persoon.

  Mocht je vermoeden dat je jaartaak niet klopt, dan kun je dit uiteraard ter controle aan ons voorleggen. Wil je dan zo duidelijk mogelijk aangeven waarom je van mening bent dat de jaartaak niet juist is?

 • Mag een tijdelijk contract eerder dan 1 augustus eindigen?

  Een tijdelijk contract kan op ieder moment ten einde lopen. Dit hoeft dus niet per se op 1 augustus te zijn. Wel moet de einddatum van een contract op voorhand worden overeengekomen. Als je contract bijvoorbeeld op 1 juli eindigt, dan komt hiermee ook de loon-doorbetalingsverplichting van je werkgever tot een einde. De werkgever hoeft je dan niet tijdens de zomervakantie door te betalen.

 • Mag ik bij het opzeggen van mijn contract zelf de einddatum bepalen?

  Voor het bepalen van een einddatum hoef je alleen rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Tenzij anders afgesproken dien je bij een contract van twaalf maanden of korter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij een contract van langer dan twaalf maanden bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Een opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de maand.

  In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een contract per 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Hiertoe ben je echter niet verplicht, je mag, met inachtneming van de opzegtermijn, zelf de einddatum bepalen.

AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk (foto) en sectorbestuurder Anton Bodegraven onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen