Alles over de cao primair onderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

Update onderhandelingen nieuwe cao 2019/2020

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het primair onderwijs zijn gestopt op 26 juni 2019. De gezamenlijke bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad kunnen het niet eens worden over de hoogte van de looneis. AOb-bestuurder Eugenie Stolk: “We hebben echt geprobeerd om naar elkaar te komen, maar als je zo ver uit elkaar ligt dan moet je op een gegeven moment besluiten te stoppen.” De afspraken uit de huidige cao (zie hieronder) die liep tot 1 maart 2019 gelden nog steeds. Lees het hele nieuwsbericht over de onderhandelingen op AOb.nl 

Looptijd

De cao primair onderwijs geldt per 1 september 2018 en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. De cao-onderhandelaars van de bonden en de werkgeversorganisatie kwamen op 6 juni tot een onderhandelaarsakkoord. De sectorraad stemde in juni 2018 in met het akkoord dat ook via een peiling aan de leden werd voorgelegd.

Hoofdpunten cao primair onderwijs

 • Al het onderwijspersoneel in het basis- en speciaal onderwijs krijgt per 1 september 2018 een loonsverhoging van 2,5 procent.
 • Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners krijgen ook een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari 2018. De nabetaling is een vast bedrag van 750 euro bruto.
 • In de nieuwe cao worden de salarisschalen LA, LB en LC vervangen door L10, L11 en L12.
  De nieuwe functiebeschrijvingen van deze functies vind je in deze bijlage van het onderhandelaarsakkoord.
 • De LA-salarisschaal verdwijnt waardoor leraren een forse salarisverhoging krijgen. Een leraar in LA gaat naar L10, LB naar L11 en LC naar L12. De salarissen in de nieuwe schaal L10 zijn op hetzelfde niveau – of iets hoger – dan die van de huidige salarisschaal LB. Download de nieuwe salaristabellen.
 • Er was 270 miljoen euro voor heel 2018. Over de periode januari-augustus volgt een nabetaling voor het verschil van de oude en nieuwe systematiek van 42 procent van het nieuwe maandloon.
 • In de salarisschalen zijn de uitlooptoeslag en de bindingstoeslag opgenomen. Deze tellen daardoor mee voor het pensioen en salarisverhogingen. Eerst werden deze toeslagen eenmalig in augustus uitbetaald aan leerkrachten die in de top van hun schaal zaten. Alleen de eindejaarsuitkering en de toeslag op de Dag van de Leraar worden afzonderlijk uitbetaald.
 • In deze cao krijgt het schoolteam een grotere rol bij de werkverdeling. Het team maakt nadrukkelijk zelf afspraken over aanwezigheid op school en hoeveel lesuren leraren geven.
 • De veelgestelde vragen over het cao-akkoord kun je via deze link.

Cao in twee minuten

Wil je binnen twee minuten weten welke afspraken er zijn gemaakt in het cao-akkoord primair onderwijs? Bekijk dan het onderstaande filmpje van de AOb. Alle belangrijke afspraken staan daarin op een rij. Over de cao-afspraak werkverdeling in het primair onderwijs maakte de AOb een apart filmpje. Wil je binnen twee minuten op de hoogte zijn? Bekijk de filmpjes. Heb je een vraag? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden over deze cao.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Ellen Scholten. Mail: escholten@aob.nl

Meest gestelde vragen

 • Moet ik terugkomen op een vrije dag?

  Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf.

 • Welk model is er voor het taakbeleid?

  In de cao primair onderwijs 2018-2019 is gekozen voor een werkverdelingsplan. Dit vervangt het oude basis-en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en een evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met de twee eerdere modellen leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

  Team aan zet
  Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.

  Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

  Uitgangspunten
  Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

  Leerkrachten hoeven niet precies 940 uur les te geven. Het hangt af van wat het team besluit. Als jij dat wilt kun je er voor kiezen om meer lesuren te geven. Daarvoor moet je instemming geven. Dit wordt ‘met wederzijde instemming’ genoemd. Minder lesuren kan natuurlijk altijd. De ene leerkracht vindt het prettig om zoveel mogelijk lesuren te geven, een ander kiest er voor om ook andere taken op de school te kunnen doen. Het werk op de school verdeel je straks dus als team.

  Wil je weten welke rol de schoolleider heeft bij het opstellen van het werkverdelingsplan en wat er allemaal in het plan moet staan? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de cao primair onderwijs 2018-2019.

 • Heb ik recht op een vast contract?

  Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming. Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

 • Ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is, wanneer heb ik nu recht op een vast contract?

  De regel is dat bij vervanging, anders dan vanwege ziekte, er maximaal zes tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden aangegaan.

 • Mag een tijdelijk contract eerder dan 1 augustus eindigen?

  Een tijdelijk contract kan op ieder moment ten einde lopen. Dit hoeft dus niet per se op 1 augustus te zijn. Wel moet de einddatum van een contract op voorhand worden overeengekomen. Als je contract bijvoorbeeld op 1 juli eindigt, dan komt hiermee ook de loon-doorbetalingsverplichting van je werkgever tot een einde. De werkgever hoeft je dan niet tijdens de zomervakantie door te betalen.

 • Mag ik bij het opzeggen van mijn contract zelf de einddatum bepalen?

  Voor het bepalen van een einddatum hoef je alleen rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Tenzij anders afgesproken dien je bij een contract van twaalf maanden of korter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij een contract van langer dan twaalf maanden bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Een opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de maand.

  In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een contract per 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Hiertoe ben je echter niet verplicht, je mag, met inachtneming van de opzegtermijn, zelf de einddatum bepalen.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen