Alles over de cao primair onderwijs

De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs is gedicht. Dit akkoord werd op 22 april 2022 ondertekend door de vakbonden en de PO-Raad. Kort daarna in juni 2022 lag er een nieuw onderhandelaarsakkoord met aanvullende afspraken over het ouderschapsverlof, professionalisering en een loonsverhoging.

Looptijd

De looptijd van de cao is: 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2022-2023

  • Er zijn nieuwe salaristabellen die gelijk zijn aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs.
  • De eindejaarsuitkering is structureel verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
  • Er is weer een bindingstoelage. Deze telt ook mee voor de pensioenopbouw. Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9 is de toelage € 263,94 bruto. Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal is het € 1591,09 bruto. Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van schaal 12: € 1591,09 bruto en voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94.
  • Voor schoolleiders en oop’ers zijn er extra toelagen en uitkeringen, check het akkoord voor de exacte bedragen.
  • AOb-bestuurder Thijs Roovers legt in een vlog de nieuwe afspraken uit en beantwoordde ook de vijf meest gestelde vragen over het akkoord waarin de loonkloof is gedicht

 • Alle medewerkers krijgen per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 4,75 procent structureel en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest naar rato
 • In augustus 2022 gaat een nieuwe wet rondom het ouderschapsverlof in, waarbij alle Nederlanders recht krijgen op een vergoeding van 70 procent. In het primair onderwijs komt daar nog een schepje bovenop: over de eerste 415 uur ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind krijgen werknemers 75 procent uitbetaald
 • Het primair onderwijs krijgt 65 miljoen euro voor professionalisering. De nadruk ligt daarbij vooral op de basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Medewerkers kunnen zich op die twee gebieden verder scholen. Het geld wordt op dezelfde manier ingezet als de werkdrukmiddelen: het team op school besluit waaraan ze het uitgeven
 • Download het akkoord met alle details hieronder.
 • Benieuwd naar je nieuwe salaris? Doe de Salarischeck van de AOb en zie hoe je loonstrook eruit gaat zien.

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij de onderhandelingen voor jouw cao. En, wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je hier invloed op uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken. Daarnaast heb je als lid nog veel andere voordelen, zoals recht op rechtsbijstand voor je werk en inkomen en elke maand het Onderwijsblad op de deurmat.
Word lid

Scholing

In het primair onderwijs heeft het onderwijspersoneel een individueel budget voor professionalisering. Dit bedrag is naar rato van de werktijdfactor. Bij 1 fte gaat het om 500 euro en twee uren per werkweek. Onderwijspersoneel mag zelf kiezen waaraan ze het scholingsbudget besteden en voeren hierover overleg met hun werkgever. Liever sparen? Dat mag ook in overleg met de werkgever en kan maximaal drie jaar lang. Meer weten? Kijk in artikel 9.3 van de cao.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Simone Fomenko. Mail: sfomenko@aob.nl

Meest gestelde vragen


 • Moet ik terugkomen op een vrije dag?

  Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf.

 • Welk model is er voor het taakbeleid?

  In de cao primair onderwijs 2018-2019 is gekozen voor een werkverdelingsplan. Dit vervangt het oude basis-en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en een evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met de twee eerdere modellen leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

  Team aan zet
  Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.

  Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

  Uitgangspunten
  Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

  Leerkrachten hoeven niet precies 940 uur les te geven. Het hangt af van wat het team besluit. Als jij dat wilt kun je er voor kiezen om meer lesuren te geven. Daarvoor moet je instemming geven. Dit wordt ‘met wederzijde instemming’ genoemd. Minder lesuren kan natuurlijk altijd. De ene leerkracht vindt het prettig om zoveel mogelijk lesuren te geven, een ander kiest er voor om ook andere taken op de school te kunnen doen. Het werk op de school verdeel je dus als team.

 • Heb ik recht op een vast contract?

  Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming. Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

 • Ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is, wanneer heb ik nu recht op een vast contract?

  De regel is dat bij vervanging, anders dan vanwege ziekte, er maximaal zes tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden aangegaan.

 • Mag een tijdelijk contract eerder dan 1 augustus eindigen?

  Een tijdelijk contract kan op ieder moment ten einde lopen. Dit hoeft dus niet per se op 1 augustus te zijn. Wel moet de einddatum van een contract op voorhand worden overeengekomen. Als je contract bijvoorbeeld op 1 juli eindigt, dan komt hiermee ook de loon-doorbetalingsverplichting van je werkgever tot een einde. De werkgever hoeft je dan niet tijdens de zomervakantie door te betalen.

 • Mag ik bij het opzeggen van mijn contract zelf de einddatum bepalen?

  Voor het bepalen van een einddatum hoef je alleen rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Tenzij anders afgesproken dien je bij een contract van twaalf maanden of korter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij een contract van langer dan twaalf maanden bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Een opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de maand.

  In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een contract per 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Hiertoe ben je echter niet verplicht, je mag, met inachtneming van de opzegtermijn, zelf de einddatum bepalen.