Alles over de cao primair onderwijs

Er is een nieuwe cao primair onderwijs sinds 2 november 2021. Op die dag ondertekenden de bonden en de PO-raad het akkoord waardoor de afspraken definitief zijn.

Looptijd

De cao primair onderwijs loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021. Deze cao loopt door totdat er een nieuwe cao is afgesproken. Zie dit bericht. 

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2021

 • Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen een loonsverhoging van 2,25 procent. Alle medewerkers krijgen deze salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De verhoging werkt door in alle bovenwettelijke uitkeringen
 • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent
 • Over de verdeling van de 500 miljoen euro om de loonkloof -deels- te dichten praten de onderhandelaars verder in de volgende cao-ronde
 • Het structurele bedrag van 500 miljoen euro zal gaan naar onder meer gerichte beloningsafspraken voor oop’ers, leraren en schoolleiders. Er zal bijzondere aandacht zijn voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor het bieden van carrièreperspectief
 • De AOb blijft bij de politiek benadrukken dat er meer structureel geld nodig is om de loonkloof volledig te dichten
 • Lees het hele nieuwsbericht met een reactie van AOb-bestuurder Thijs Roovers via deze link. Bekijk ook zijn vlogs via YouTube. 
 • Download het akkoord met alle details hieronder
 • Benieuwd naar je nieuwe salaris? Doe de Salarischeck van de AOb en zie hoe je loonstrook eruit gaat zien.

Scholing

In het primair onderwijs heb je recht op twee uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan. Deze tijd staat los van teamscholingen en kan worden gespaard tot scholingsdagen. Verder is er per school gemiddeld tenminste 500 euro (in de jaren 2020 en 2021 600 euro) per fte beschikbaar voor deze scholingen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad beslist hoe het totaalbudget wordt verdeeld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Simone Fomenko. Mail: sfomenko@aob.nl

Meest gestelde vragen


 • Moet ik terugkomen op een vrije dag?

  Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Studiedagen maken bijvoorbeeld deel uit van je taakuren. Het kan dus zijn dat je ‘lesvrij’ bent maar toch terug moet komen voor bijvoorbeeld scholing, een vergadering of een andere schoolactiviteit. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden. Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf.

 • Welk model is er voor het taakbeleid?

  In de cao primair onderwijs 2018-2019 is gekozen voor een werkverdelingsplan. Dit vervangt het oude basis-en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en een evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met de twee eerdere modellen leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

  Team aan zet
  Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en kan een bestuur/schoolleider niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid vaststellen.

  Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school.

  Uitgangspunten
  Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven (daarop is de financiering gebaseerd) maar ook meer.

  Leerkrachten hoeven niet precies 940 uur les te geven. Het hangt af van wat het team besluit. Als jij dat wilt kun je er voor kiezen om meer lesuren te geven. Daarvoor moet je instemming geven. Dit wordt ‘met wederzijde instemming’ genoemd. Minder lesuren kan natuurlijk altijd. De ene leerkracht vindt het prettig om zoveel mogelijk lesuren te geven, een ander kiest er voor om ook andere taken op de school te kunnen doen. Het werk op de school verdeel je dus als team.

 • Heb ik recht op een vast contract?

  Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming. Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

 • Ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is, wanneer heb ik nu recht op een vast contract?

  De regel is dat bij vervanging, anders dan vanwege ziekte, er maximaal zes tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden aangegaan.

 • Mag een tijdelijk contract eerder dan 1 augustus eindigen?

  Een tijdelijk contract kan op ieder moment ten einde lopen. Dit hoeft dus niet per se op 1 augustus te zijn. Wel moet de einddatum van een contract op voorhand worden overeengekomen. Als je contract bijvoorbeeld op 1 juli eindigt, dan komt hiermee ook de loon-doorbetalingsverplichting van je werkgever tot een einde. De werkgever hoeft je dan niet tijdens de zomervakantie door te betalen.

 • Mag ik bij het opzeggen van mijn contract zelf de einddatum bepalen?

  Voor het bepalen van een einddatum hoef je alleen rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Tenzij anders afgesproken dien je bij een contract van twaalf maanden of korter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij een contract van langer dan twaalf maanden bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Een opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de maand.

  In zijn algemeenheid is het gebruikelijk om een contract per 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Hiertoe ben je echter niet verplicht, je mag, met inachtneming van de opzegtermijn, zelf de einddatum bepalen.