Het Onderwijsblad

Inspirerende columns, prikkelende interviews, onthullende onderzoeksjournalistiek en tips die je direct kunt toepassen in de klas. Met het Onderwijsblad, het tijdschrift van de AOb, blijf je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw sector.

Als AOb-lid ontvang je tien keer per jaar het Onderwijsblad. Het blad kent een mix van hard nieuws, achtergrondverhalen, opinies en praktische wetenswaardigheden over arbeidsvoorwaarden. Het tijdschrift van de AOb is hét vakblad voor onderwijspersoneel en heeft volgens media-onderzoek van het ministerie van Onderwijs de grootste impactscore bij medewerkers in het onderwijs. Artikelen uit het Onderwijsblad lokken veelvuldig Kamervragen uit en het blad wordt bijna jaarlijks genomineerd voor de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek.

 Het tijdschrift van de AOb is hét vakblad voor onderwijspersoneel

Archief

Grasduin in meer dan tienduizend artikelen uit meer dan twintig jaar Onderwijsblad. Alle artikelen die vanaf 1999 in het Onderwijsblad zijn verschenen, zijn terug te vinden in het online archief.

Opinie

Het Onderwijsblad is een journalistiek tijdschrift en wordt dus ook gemaakt door journalisten. Zelf artikelen aanleveren kan om die reden niet. Tenzij het opiniestukken zijn. Een opinie die een podium verdient? Reageren op een artikel? Mail naar onderwijsblad@aob.nl Graag met vermelding van naam en functie. Een opinieartikel in het Onderwijsblad telt zo’n 700 woorden en bestaat uit een helder betoog, vlot opgeschreven. We ontvangen maandelijks meer artikelen dan we kunnen plaatsen en nemen contact op als we een artikel willen publiceren.

Brieven

Brieven zijn korter dan een opiniestuk en voor brieven hebben we dan ook meer ruimte. Ingezonden brieven kunnen gestuurd worden naar onderwijsblad@aob.nl Graag met vermelding van naam en woonplaats. We zijn erg blij met reacties van leden. De redactie leert ervan en de post-pagina’s worden goed gelezen. Maar ook voor brieven geldt dat we er meer ontvangen dan we kunnen plaatsen. Over het al dan niet plaatsen van brieven corresponderen wij niet. De redactie behoudt zich het recht voor brieven en stukken in te korten.

Ideeën

Suggesties voor artikelen en tips voor de redactie worden erg gewaardeerd. Stuur deze naar onderwijsblad@aob.nl Graag met een telefoonnummer erbij. Doordat wij ook veel mails met onderwerp-suggesties krijgen van mensen die iets willen verkopen, komen wij er helaas niet aan toe op alle mails te reageren. Als er niet meteen op een idee of tip gereageerd wordt, hoeft dat niet te betekenen dat we niets met het aangedragen onderwerp gaan doen. Soms moeten we eerst op zoek naar aanvullende bronnen of hebben we een volle planning. Veel suggesties worden een tijdje bewaard.

Lezerspanel

Heb je ideeën over hoe het Onderwijsblad beter kan worden? Wil je iets kwijt over de opmaak of onderwerpselectie? Vind je het leuk een exemplaar onder de loep te nemen? Geef je dan op voor het Onderwijsblad-lezerspanel via onderwijsblad@aob.nl Dit panel komt zo af en toe ’s avonds bijeen in Utrecht en adviseert de redactie van het Onderwijsblad over de inhoud van het tijdschrift. Bij de samenstelling van het panel streven wij naar een diverse opbouw, qua onderwijssector, leeftijd en functie.

Abonnement

Het Onderwijsblad verschijnt in een oplage van 82.500 exemplaren. Leden van de AOb krijgen het blad automatisch. Niet-leden en bedrijven kunnen voor €129,- per jaar een abonnement afsluiten. Mail naar info@aob.nl

Adverteren

Een advertentie plaatsen in het meest toonaangevende tijdschrift over onderwijs? Om scheiding tussen redactie en commercie te garanderen maakt het Onderwijsblad gebruik van een extern advertentiebureau: Onderwijsmedia, 030 2102386. Advertenties moeten uiterlijk negentien dagen voor verschijningsdatum zijn gereserveerd.

Het Onderwijsblad is een uitgave van de Algemene Onderwijsbond. ISSN 1386-3827. Verschijnt tien keer per jaar in een oplage van 82.500.