Internationaal

De AOb zet zich ook buiten Nederland in voor goede arbeidsvoorwaarden en voor kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs. De bond doet dit bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden waar de kwaliteit van het onderwijs vaak te laag is.

Het internationale vakbondswerk van de AOb bestrijkt een zeer breed terrein. We doen om te beginnen internationaal wat we ook in Nederland doen: gewoon vakbondswerk.

Internationaal vakbondswerk

Besluiten op Europees niveau beïnvloeden steeds vaker de gang van zaken in Nederland en in onze onderwijssector. Er aan voorbijgaan is geen optie, want Europese besluiten en wereldwijde trends bepalen een flink deel van de speelruimte die wij als vakbond hebben. Wel kan de AOb invloed uitoefenen op die speelruimte.

Besluiten op Europees niveau beïnvloeden steeds vaker de gang van zaken in Nederland en in onze onderwijssector.

Hoe doen we dat? De AOb doet dat bijvoorbeeld in het Europese vakbondswerk, in ETUCE-verband. ETUCE is de Europese regio van wereldkoepel Education International. Dit is niet alleen een platform voor ontmoeting, afstemming en uitwisseling tussen Europese onderwijsbonden, het is ook de sociale partner van de Europese Commissie op het gebied van onderwijs. Het is een niet te verwaarlozen speler bij de beïnvloeding van Europees beleid als het gaat om onderwijs en de onderwijsarbeidsmarkt. De AOb maakt daarom deel uit van het ETUCE-bestuur en is actief in werkgroepen, commissies en gezamenlijke projecten.

Binnen Education International, in Oeso-verband en binnen de FNV is de AOb ook actief. We haken aan bij thema’s als onderwijs voor vluchtelingen of praten mee over onze arbeidsmarkt of de onderwijsbegroting. Overal nemen we ervaringen en informatie mee die belangrijk zijn voor ons eigen vakbondswerk. En niet onbelangrijk: we bouwen aan een groot netwerk en een sterke internationale vakbeweging.

Internationale solidariteit

Die sterke internationale vakbeweging hebben we nodig. Al ons werk berust op solidariteit, en dat stopt niet bij een landsgrens. In Nederland kennen we veel vakbondsvrijheid. Verderop in de wereld is het op veel plaatsen beroerd gesteld met de vakbonden, met de positie van leraren, het onderwijs en de kansen voor kinderen om naar school te gaan. Op teveel plaatsen worden de mensen- en vakbondsrechten geschonden.

De AOb probeert bij te dragen aan verbetering van de situatie door met verschillende bonden in de wereld samen te werken.

De AOb probeert bij te dragen aan verbetering van de situatie door samen te werken met verschillende bonden in de wereld. Soms doen we dat rechtstreeks met één bond, soms met een coalitie van organisaties of in FNV-verband. We zoeken de beste mogelijkheden bij de behoeftes van onze collega’s. Voorop staat dat de bonden zichzelf versterken, zodat ze meer voor hun leden en het onderwijs in hun land kunnen betekenen. Bonden uit Oost-Europa leren zo hoe de sociale dialoog werkt. In Suriname en Marokko hebben onze partnerbonden nu eigen vakbondstrainers. In zeer uiteenlopende landen als Albanië, Mali, Nicaragua, Oeganda en Zimbabwe zorgden de bonden voor verdere professionalisering van leerkrachten, waardoor minder leerlingen uitvallen op school en verdwijnen in kinderarbeid.

Wanneer er vakbondsrechten worden geschonden, bijvoorbeeld als vakbondsleiders worden lastiggevallen of gearresteerd, proberen we steun te bieden aan de bond of de collega’s in nood. We adviseren als dat gewenst is, benaderen regeringen om te protesteren, of zorgen voor financiële steun. We werken daarbij vaak samen met Nederlandse Ambassades, en met ETUCE, Education International en de FNV.

Handige lespaketten

De ervaringen die we opdoen in het internationale werk, gebruiken we in lesmateriaal dat gratis opvraagbaar is voor leden en potentiële leden. Er zijn meerdere lespakketten beschikbaar. Ze zijn gemaakt voor een doelgroep van 10-14 jaar, maar worden in de praktijk zowel op basisscholen, als in het voortgezet onderwijs en het mbo gebruikt. Wil je een lespakket aanvragen? Vul dan het formulier in.

Waar is de AOb lid van?

Mondiaal FNV 
ETUCE (European Trade Union Committee for Education)
Education International 
Stop Kinderarbeid Coalitie
Global Campaign for Education

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het internationale werk van de AOb? Abonneer je dan op de nieuwsbrief Internationale Zaken via deze link. De nieuwsbrief verschijnt minimaal vijf keer per jaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de AOb.