Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Per 1 januari 2020 behartigt de AOb de belangen van de leden van de Vawo, de vakbond voor de wetenschap. De sector wetenschappelijk onderwijs en onderzoek heeft twee cao's: voor de Nederlandse universiteiten en voor de onderzoeksinstellingen.

Cao Nederlandse universiteiten

De cao voor de Nederlandse universiteiten is in juni 2018 afgesloten en heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Hoofdpunten cao-akkoord

 • Werknemers krijgen vanaf 1 mei 2018 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast wordt er eenmalig 0,6 procent van het bruto jaarsalaris uitgekeerd. Op 1 februari 2019 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 2,6 procent
 • Junior docenten krijgen in plaats van de vaak jaarlijkse of tweejaarlijkse aanstelling een contract aangeboden van vier tot zes jaar. Voor junior docenten met wetenschappelijke ambities betekent het dat zij naast onderwijs meer tijd krijgen om hun PhD af te ronden. Voor postdocs komen er meer mogelijkheden voor een geclausuleerde aanstelling, waarbij iemand een aanstelling heeft voor de duur van bijvoorbeeld een onderzoekproject
 • In het kader van ontwikkeling van medewerkers krijgt iedereen met een vaste aanstelling een functie voor de duur van vier tot zes jaar. In die periode kan een werknemer zich ontwikkelen en daarmee beter voorbereiden op een vervolgstap in zijn/haar loopbaan
 • Wanneer een medewerker vijf jaar of korter voor zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd zit, kan iemand met een voltijdbaan 0,2 of 0,4 fte minder gaan werken. Daar staat een salaris van 85 procent dan wel 70 procent tegenover. Het pensioen blijft wel volledig. Ook deze regeling is een pilot en gaat in vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom
 • Download de cao met alle details via de downloads onderaan deze pagina

Cao onderzoeksinstellingen

Op 6 februari kwamen de cao-onderhandelaars tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao onderzoeksinstellingen. Dit akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden. Als zij instemmen loopt de cao van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.

Hoofdpunten onderhandelaarsakkoord februari 2020

 • Een loonsverhoging van 2,6 procent binnen één jaar. Ook ligt er een bodem van duizend euro in de loonsverhoging. Medewerkers die er in heel 2020 minder dan duizend euro op vooruitgaan, krijgen het verschil in juli bijgestort
 • Oudere medewerkers kunnen gebruikmaken van een generatieplan. Vanaf vijf jaar voor hun AOW-leeftijd hebben medewerkers recht op vermindering van de werktijd met één of twee dagen. De werkgever betaalt over het verlof vijftig procent van het loon en de pensioenopbouw en de premieverdeling blijven zoals het was
 • Het minimumloon is verhoogd tot 14 euro per uur
 • Medewerkers krijgen recht op twee verlofdagen per jaar voor het uitvoeren van ‘maatschappelijke activiteiten die de sociale samenhang in de maatschappij verbeteren’
 • Bij reorganisaties geldt werkgelegenheidsbeleid van een jaar: werknemers blijven dus nog standaard een jaar in dienst. Daarna kan de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding en een aansluitende uitkering
 • Zodra er is ingestemd, werken de onderhandelaars de cao-teksten uit. Lees ons nieuwsbericht over het onderhandelaarsakkoord via deze link. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via bestuur@aob.nl 

Onze onderhandelaars

Donald Pechler onderhandelt namens de AOb met de werkgevers over de cao's in het wetenschappelijk onderwijs. Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad wetenschappelijk onderwijs en onderzoek via: bestuur@aob.nl 

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen