Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Per 1 januari 2020 behartigt de AOb de belangen van de leden van de Vawo, de vakbond voor de wetenschap. De sector wetenschappelijk onderwijs en onderzoek heeft twee cao's: voor de Nederlandse universiteiten en voor de onderzoeksinstellingen.

Cao Nederlandse universiteiten

De cao voor de Nederlandse universiteiten is in juni 2018 afgesloten en heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Hoofdpunten cao-akkoord

 • Werknemers krijgen vanaf 1 mei 2018 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast wordt er eenmalig 0,6 procent van het bruto jaarsalaris uitgekeerd. Op 1 februari 2019 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 2,6 procent
 • Junior docenten krijgen in plaats van de vaak jaarlijkse of tweejaarlijkse aanstelling een contract aangeboden van vier tot zes jaar. Voor junior docenten met wetenschappelijke ambities betekent het dat zij naast onderwijs meer tijd krijgen om hun PhD af te ronden. Voor postdocs komen er meer mogelijkheden voor een geclausuleerde aanstelling, waarbij iemand een aanstelling heeft voor de duur van bijvoorbeeld een onderzoekproject
 • In het kader van ontwikkeling van medewerkers krijgt iedereen met een vaste aanstelling een functie voor de duur van vier tot zes jaar. In die periode kan een werknemer zich ontwikkelen en daarmee beter voorbereiden op een vervolgstap in zijn/haar loopbaan
 • Wanneer een medewerker vijf jaar of korter voor zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd zit, kan iemand met een voltijdbaan 0,2 of 0,4 fte minder gaan werken. Daar staat een salaris van 85 procent dan wel 70 procent tegenover. Het pensioen blijft wel volledig. Ook deze regeling is een pilot en gaat in vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom
 • Download de cao met alle details via de downloads onderaan deze pagina

Cao onderzoeksinstellingen

Met de instemming van de vakbondsleden lag er op 27 maart 2018 een nieuwe cao Onderzoek Instellingen. De cao loopt vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

Hoofdpunten cao-akkoord

 • In het akkoord staat dat de bedragen in de salarisschalen, inclusief oio-bedragen, per 1 februari 2018 met 2 procent structureel omhoog gaan, met een incidentele aanvulling tot duizend euro voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan bruto duizend euro op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Deze uitkering wordt in de maand juli 2018 uitgekeerd. De uitkering wordt gebaseerd op het salaris van 1 februari 2018.
 • Per 1 januari 2019 worden de bedragen in de salarisschalen, inclusief oio-bedragen, met 2,4 structureel verhoogd.
 • Er komen nieuwe maatregelen om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Zo wordt in AVOM een spaarvariant opgenomen die het andere werknemers mogelijk maakt hun werktijd voor een bepaalde periode terug te brengen/aan te passen
 • Verder wordt het generatieplan verder doorgevoerd. Het principe van het generatieplan is dat, wanneer ouderen structureel minder gaan werken met een compensatie, de daarbij vrijgevallen loonruimte volledig wordt ingezet voor instroom en doorstroom van jongeren.
 • Er zijn afspraken gemaakt die zorgen dat dienstverbanden voor bepaalde tijd eerder worden omgezet in een vast dienstverband
 • Download de cao met alle details via de downloads onderaan deze pagina.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via bestuur@aob.nl 

Onze onderhandelaars

Donald Pechler onderhandelt namens de AOb met de werkgevers over de cao's in het wetenschappelijk onderwijs. Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad wetenschappelijk onderwijs en onderzoek via: bestuur@aob.nl 

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen