Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Per 1 januari 2020 behartigt de AOb de belangen van de leden van de Vawo, de vakbond voor de wetenschap. De sector wetenschappelijk onderwijs en onderzoek heeft twee cao's: voor de Nederlandse universiteiten en voor de onderzoeksinstellingen.

Cao Nederlandse universiteiten

De onderhandelaars van de AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie VSNU kwamen in mei 2020 tot een nieuw cao-akkoord. Deze cao liep van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021, en blijft van kracht tot uiterlijk 1 januari 2022. De afspraken gelden voor zo’n 55 duizend universiteitsmedewerkers. Lees hier meer over de huidige onderhandelingen.

Click here for English

Hoofdpunten cao-akkoord

 • Alle medewerkers zien per 1 juni 2020 een structurele loonsverhoging van 3 procent op hun salarisstrook. In die maand keren de universiteiten ook een eenmalige bruto uitkering van 750 euro uit bij een voltijd dienstverband. Parttimers krijgen deze uitkering naar rato
 • Voor medewerkers met tijdelijke contracten die vanwege de coronacrisis niet verder kunnen met hun onderzoek, wordt geld gereserveerd. Het gaat om 0,45 procent van de beschikbare loonruimte, zo’n 20 tot 21 miljoen euro. Met dit geld kunnen universiteiten bijvoorbeeld een tijdelijk contract verlengen zodat het onderzoek afgerond kan worden. De onderhandelaars maken over de precieze besteding van het geld nog specifieke afspraken
 • De ‘regeling vitaliteitspact’ – een proef om werknemers gezond aan het werk te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd – wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Medewerkers die vijf jaar voor hun aow-leeftijd zitten, krijgen de mogelijkheid om minder te werken
 • Op alle universiteiten komt een ombudsfunctie. Deze moet voor 1 juli 2021 zijn ingericht. Lees dit artikel voor meer informatie over deze afspraak. Read article in English. 
 • Er komt een onderzoek naar de carrièreperspectieven voor jong wetenschappelijk personeel
 • Lees het nieuwsbericht over deze cao met toelichting van AOb-onderhandelaar Donald Pechler via deze link. Het onderhandelaarsakkoord kun je hieronder downloaden.
 • De veelgestelde vragen over deze cao vind je op deze pagina. 

Cao onderzoeksinstellingen

Op 6 februari 2020 kwamen de cao-onderhandelaars tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao onderzoeksinstellingen. Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.

Hoofdpunten onderhandelaarsakkoord februari 2020

 • Een loonsverhoging van 2,6 procent binnen één jaar. Ook ligt er een bodem van duizend euro in de loonsverhoging. Medewerkers die er in heel 2020 minder dan duizend euro op vooruitgaan, krijgen het verschil in juli bijgestort
 • Oudere medewerkers kunnen gebruikmaken van een generatieplan. Vanaf vijf jaar voor hun AOW-leeftijd hebben medewerkers recht op vermindering van de werktijd met één of twee dagen. De werkgever betaalt over het verlof vijftig procent van het loon en de pensioenopbouw en de premieverdeling blijven zoals het was
 • Het minimumloon is verhoogd tot 14 euro per uur
 • Medewerkers krijgen recht op twee verlofdagen per jaar voor het uitvoeren van ‘maatschappelijke activiteiten die de sociale samenhang in de maatschappij verbeteren’
 • Bij reorganisaties geldt werkgelegenheidsbeleid van een jaar: werknemers blijven dus nog standaard een jaar in dienst. Daarna kan de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding en een aansluitende uitkering
 • De onderhandelaars werken de cao-teksten nog uit. Lees ons nieuwsbericht over het onderhandelaarsakkoord via deze link. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via bestuur@aob.nl