Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen (VH) de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond. In april 2022 maakten de bonden en de VH bekend dat er een definitief akkoord ligt voor een nieuwe cao.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023

Hoofdpunten onderhandelaarsakkoord hbo 2022-2023

 • Het onderwijspersoneel krijgt per juni 2022 een loonsverhoging van 4 procent
 • Alle medewerkers krijgen in juni 2022 een eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest krijgt dit naar rato van het dienstverband
 • De bonden en de werkgevers onderschrijven het belang van een fonds voor medewerkers die lang zijn uitgeschakeld vanwege long covid
 • Voor het realiseren van een vitaliteitspact -om oudere werknemers vitaal de AOW-leeftijd te laten halen en om nieuwe werknemers beter te begeleiden- nemen de bonden en werkgevers meer tijd
 • Er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over de werkdruk. Alles wat in de cao 2021-2022 hierover is afgesproken blijft van kracht. Het gaat dan om:
  # Mr’s van hogescholen updaten de bestaande werkdrukplannen. Ze moeten daarbij rekening houden met het online werken sinds corona en afspraken maken over de beschikbaarheid van werkplekken voor het online werken, het aantal uren beeldschermwerk en het recht op onbereikbaarheid.
  #De mr’s toetsen of hbo-werkgevers hun personeel realistische taakopdrachten geven. Wat betekent dat mensen genoeg tijd en middelen moeten krijgen om hun taken uit te voeren
 • Lees het nieuwsbericht via deze link. Download het onderhandelaarsakkoord hieronder
 • In april 2022 werd duidelijk dat de achterbannen van zowel de bonden als de werkgevers hebben ingestemd. De cao is daarmee definitief. Lees het nieuwsbericht. 

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij de onderhandelingen voor jouw cao. En, wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je hier invloed op uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken. Daarnaast heb je als lid nog veel andere voordelen, zoals recht op rechtsbijstand voor je werk en inkomen en elke maand het Onderwijsblad op de deurmat.
Word lid

Cao-afspraken scholing

Hogescholen moeten jaarlijks minimaal zes procent van het totale jaarinkomen besteden aan professionalisering. Leidinggevenden maken met docenten en ondersteuners afspraken over de scholingsactiviteiten en leggen dit schriftelijk vast. Heb je een dienstverband van 0,4 fte of meer? Dan heb je recht op veertig uur per jaar om te werken aan je bekwaamheid. Werknemers met een kleiner dienstverband krijgen minder uren. De werkgevers moeten zorgen dat deze uren in de jaartaak zijn vrijgesteld. Als je in opdracht van de werkgever moet bijscholen en dit niet kan weigeren moet de werkgever honderd procent vergoeden in tijd en in geld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Coba van der Veer. Mail: cvdveer@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • Hoeveel uren voor duurzame inzetbaarheid heb ik?

  Bij een betrekkingsomvang van meer dan 0,4 fte heb je recht op 45 di-uren, deeltijders naar rato. De oudere werknemer (10 jaar voor AOW-leeftijd, 5 jaar gewerkt in het hbo) heeft recht op 45 uur extra. Deze uren moet je terug zien in je jaartaak.

  Goed om te weten is dat jij als werknemer gaat over de besteding van deze uren. De cao is hier glashelder over. Je hebt ook recht op deze uren. Werkgevers kunnen niet zeggen dat je de uren niet kan opnemen. Een tip is wel om ze altijd in het jaar op te nemen, anders ben je ze kwijt.

  De AOb adviseert om altijd het gesprek met leidinggevenden aan te gaan. Maak zelf een keuze voor de invulling van jouw di-uren. Als jij de keuze maakt om de di-uren in te zetten om een bepaalde periode niet of minder te werken is dat jouw keuze die past binnen de bestedingsdoelen. In zijn algemeenheid kan het helpen om de cao-bepalingen op dit vlak gewoon eens te lezen. Dat vind je in artikel m1-a (blz. 58) van onze cao.

 • Hoe zit het met het sparen van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Tot 2020 kon je di-uren die je niet opnam sparen tot een maximum van 200 uur. Douwe van der Zweep, AOb-bestuurder voor het hoger onderwijs, schat dat nog veel hbo-medewerkers een spaarpotje hebben: “We krijgen er veel vragen over. Vooral in coronatijd zijn de di-uren minder opgenomen.”

  In de huidige cao staat dat de opgespaarde uren voor 1 september 2023 moeten worden opgemaakt. In februari 2023 is vervolgens afgesproken dat medewerkers daarvoor meer tijd krijgen én dat de uren kunnen worden uitbetaald.

  In de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025 kunnen werknemers in het hbo per jaar 45 di-uren uit hun opgespaarde tegoed laten uitbetalen. Ga je met pensioen of stopt je dienstverband? Dan kun je het tegoed aan uren wat je nog hebt staan in één keer opnemen, voorafgaand aan je vertrek.

  De uitgewerkte afspraken vind je hieronder bij de downloads.

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen, na instemming van de PMR, maximaal een week en vier al dan niet aaneengesloten dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten. De cao laat ruimte voor uitzonderingen. In overleg met de PMR kan de werkgever langere perioden als verplichte vakantie aanwijzen. Hiervoor is instemming van de PMR vereist. De PMR kan compensatie-afspraken maken.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.


AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hoger onderwijs Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Huub de Heiden onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.