Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao hbo. Lees de belangrijkste punten uit dit onderhandelaarsakkoord.

Looptijd huidige cao

De huidige cao liep van 1 april 2020 t/m 31 december 2020, en is nog van kracht tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Hoofdpunten cao hbo 2020

 • Het onderwijspersoneel krijgt in deze cao-periode (negen maanden) een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent
 • Alle medewerkers krijgen in juni 2020 een eenmalige uitkering van 880 euro bruto. Parttimers ontvangen het bedrag naar rato. Sommige hogescholen is het niet gelukt om de uitkering in juni 2020 bij te schrijven op de loonstroken. Dan ontvang je de uitkering in juli 2020.
 • Nieuwe medewerkers die een functie krijgen waarvoor een mastergraad vereist is, komen in schaal 11. Nu zitten veel medewerkers met masters in schaal 10. Lees meer
 • Medezeggenschapsraden worden beter gefaciliteerd. Mr’en krijgen er tachtig uur per jaar bij als ondersteuning. Daarnaast kunnen ze meer zelf beslissen hoe zij het geld inzetten
 • Afschaffing van pro forma beoordelingsgesprekken. Als er geen beoordelingsgesprek plaatsvindt, krijgt de medewerker gewoon een periodiek toegekend
 • Uren voor duurzame inzetbaarheid kent de werkgever toe in de normjaartaak. De werknemer verantwoordt achteraf waaraan ze zijn besteed
 • Het opsparen van uren voor duurzame inzetbaarheid kan niet meer
 • Schoolbesturen hoeven een tijdelijk contract niet meer om te zetten in een vast contract bij een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’. Dat gold al op het niveau van de hele instelling, maar geldt nu ook op opleidingsniveau
 • AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep gaf eerder meer uitleg over deze nieuwe cao. Dat nieuwsbericht lees je via deze link
 • Download het onderhandelaarsakkoord hieronder. Aan het definitieve cao-boekje wordt gewerkt

Cao-afspraken scholing

Hogescholen moeten jaarlijks minimaal zes procent van het totale jaarinkomen besteden aan professionalisering. Leidinggevenden maken met docenten en ondersteuners afspraken over de scholingsactiviteiten en leggen dit schriftelijk vast. Heb je een dienstverband van 0,4 fte of meer? Dan heb je recht op veertig uur per jaar om te werken aan je bekwaamheid. Werknemers met een kleiner dienstverband krijgen minder uren. De werkgevers moeten zorgen dat deze uren in de jaartaak zijn vrijgesteld. Als je in opdracht van de werkgever moet bijscholen en dit niet kan weigeren moet de werkgever honderd procent vergoeden in tijd en in geld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Auke van Nie. Mail: avnie@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • Wie beslist over mijn inzet van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Werknemers beslissen na overleg met hun leidinggevende over de inzet van deze uren. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekscyclus. In de cao-hbo staat dat de regeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die helpen om ook op langere termijn hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen.

   

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen maximaal vier dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.


AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hoger onderwijs Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Roelf van der Ploeg onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.