Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-hbo verlopen constructief liet AOb-bestuurder Douwe van der Zweep op 1 april 2020 weten. De huidige cao-hbo is verlengd, maar de onderhandelaars denken dat ze binnen afzienbare tijd een akkoord over een nieuwe cao bereiken. Lees de hele update via deze link. In februari wisselden de bonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen hun cao-inzet uit. De AOb zet in op een loonsverhoging van 5 procent voor al het onderwijspersoneel, werkdrukverlaging en wil afspraken maken over de naleving van de cao. Lees het nieuwsbericht over de inzet via deze link.

Looptijd

Deze cao is afgesproken voor twee jaar en gaat in op 1 april 2018 en eindigt op 31 maart 2020. Op 21 maart 2018 bereikten de AOb, de andere bonden en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen overeenstemming over deze nieuwe cao.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

 • Het onderwijspersoneel krijgt in deze cao-periode een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent. De loonsverhoging wordt in twee stappen uitgekeerd: in september 2018 stijgen de salarissen met 2,5 procent, en in april 2019 met nog eens 2,4 procent.
 • Iedere medewerker krijgt twee keer een ‘zomerbonus’ van 400 euro. Deze eenmalige uitkeringen worden in juni 2018 en juni 2019 uitgekeerd.
 • De laagste salarisschalen voor het ondersteunende personeel worden verkort, zodat deze medewerkers in de toekomst sneller het maximum bereiken.
 • Flexibele arbeidskrachten in het hbo krijgen meer zicht op een vaste baan. Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. Uitzendwerk wordt beperkt tot ‘piek of ziek’. Elke hogeschool legt met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.
 • Uitzendkrachten, zoals invallers krijgen voortaan net zoveel geld voor salaris en pensioen als vaste medewerkers, en evenveel voorbereidingstijd voor hun lessen.
 • Medewerkers kunnen eenmalig worden aangesteld voor de duur van het project. Dit gebeurt na instemming met de medezeggenschapsraad.
 • Ex-werknemers worden bij hun re-integratie alleen begeleid door gecertificeerde bureaus.
 • Elke hogeschool maakt samen met de medezeggenschapsraad een plan van aanpak voor het terugdringen van de werkdruk.
 • Er kunnen lokaal ‘generatiepacts’ worden afgesloten.
 • AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep gaf eerder meer uitleg over deze nieuwe cao. Dat nieuwsbericht lees je via deze link. 

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Auke van Nie. Mail: avnie@aob.nl 

Meest gestelde vragen

 • Wie beslist over mijn inzet van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Werknemers beslissen na overleg met hun leidinggevende over de inzet van deze uren. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekscyclus. In de cao-hbo staat dat de regeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die helpen om ook op langere termijn hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen.

   

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen maximaal vier dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.

AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hoger onderwijs Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Roelf van der Ploeg onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen