Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

Looptijd

De cao gaat in op 1 april 2017 en eindigt op 31 maart 2018.  Deze cao is een verlenging van de vorige cao-hbo.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

 • In november 2017 krijgen alle hbo-medewerkers eenmalig 500 euro bruto uitgekeerd bij een voltijdbaan, de rest naar rato
 • Reparatie ww: bij werkloosheid krijgt onderwijspersoneel 38 maanden ww in plaats van 24 maanden
 • De hoogte van de ww-uitkering is de eerste twee jaar niet gemaximeerd. De eerste zes maanden is de uitkering 75 procent van het laatstverdiende loon en daarna 70 procent. In het derde jaar is de ww-uitkering gemaximeerd op het maximum van schaal 12
 • Na de ww-periode hebben hbo-medewerkers die vijf jaar in het onderwijs werkten recht op een aanvullende uitkering
 • Krijgt een hbo-medewerker tien jaar voor de AOW-leeftijd ontslag, dan heeft deze docent of ondersteuner recht op een extra aanvullende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo wordt voorkomen dat een oudere werknemer vlak voor zijn pensioen in de bijstand komt als zijn ww-uitkering is geëindigd

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de leden. De sectorraad beoordeelt de voorstellen voor de nieuwe cao. Over dat advies neemt het dagelijks bestuur van de AOb een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Auke van Nie. Mail: avnie@aob.nl 

Meest gestelde vragen

 • Wie beslist over mijn inzet van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Werknemers beslissen na overleg met hun leidinggevende over de inzet van deze uren. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekscyclus. In de cao-hbo staat dat de regeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die helpen om ook op langere termijn hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen.

   

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen maximaal vier dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.

AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hbo Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Roelf van der Ploeg onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen