Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond.

De jongste cao in het hbo is in juni 2020 definitief geworden. “Door de corona-crisis, onzekerheid over financiering en de gestegen pensioenpremie kunnen we nog geen nieuwe afspraken voor de langere termijn”, zegt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep.

Looptijd

De cao liep van 1 april 2020 t/m 31 december 2020, en is nog van kracht tot uiterlijk 1 september 2021. Lees hier meer over de huidige onderhandelingen.

Hoofdpunten cao hbo 2020

 • Het onderwijspersoneel krijgt in deze cao-periode (negen maanden) een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent
 • Alle medewerkers krijgen in juni 2020 een eenmalige uitkering van 880 euro bruto. Parttimers ontvangen het bedrag naar rato. Sommige hogescholen is het niet gelukt om de uitkering in juni 2020 bij te schrijven op de loonstroken. Dan ontvang je de uitkering in juli 2020.
 • Nieuwe medewerkers die een functie krijgen waarvoor een mastergraad vereist is, komen in schaal 11. Nu zitten veel medewerkers met masters in schaal 10. Lees meer
 • Medezeggenschapsraden worden beter gefaciliteerd. Mr’en krijgen er tachtig uur per jaar bij als ondersteuning. Daarnaast kunnen ze meer zelf beslissen hoe zij het geld inzetten
 • Afschaffing van pro forma beoordelingsgesprekken. Als er geen beoordelingsgesprek plaatsvindt, krijgt de medewerker gewoon een periodiek toegekend
 • Uren voor duurzame inzetbaarheid kent de werkgever toe in de normjaartaak. De werknemer verantwoordt achteraf waaraan ze zijn besteed
 • Het opsparen van uren voor duurzame inzetbaarheid kan niet meer
 • Schoolbesturen hoeven een tijdelijk contract niet meer om te zetten in een vast contract bij een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’. Dat gold al op het niveau van de hele instelling, maar geldt nu ook op opleidingsniveau
 • AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep gaf eerder meer uitleg over deze nieuwe cao. Dat nieuwsbericht lees je via deze link
 • Download het onderhandelaarsakkoord hieronder. Aan het definitieve cao-boekje wordt gewerkt

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Auke van Nie. Mail: avnie@aob.nl 

Meest gestelde vragen

 • Wie beslist over mijn inzet van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Werknemers beslissen na overleg met hun leidinggevende over de inzet van deze uren. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekscyclus. In de cao-hbo staat dat de regeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die helpen om ook op langere termijn hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen.

   

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen maximaal vier dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.

AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hoger onderwijs Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Roelf van der Ploeg onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.