Alles over de cao hoger beroepsonderwijs

De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen (VH) de cao af. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond. In oktober 2021 maakten de bonden en de VH bekend dat er een nieuwe cao is.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2022.

Hoofdpunten cao hbo 2021-2022

 • Het onderwijspersoneel krijgt per februari 2022 een loonsverhoging van 2 procent
 • Alle medewerkers krijgen in november 2021 een eenmalige uitkering van 880 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest krijgt dit naar rato van het dienstverband
 • Mr’en van hogescholen updaten de bestaande werkdrukplannen. Ze moeten daarbij rekening houden met het online werken sinds corona en afspraken maken over de beschikbaarheid van werkplekken voor het online werken, het aantal uren beeldschermwerk en het recht op onbereikbaarheid
 • De mr’en toetsen of hbo-werkgevers hun personeel realistische taakopdrachten geven. Wat betekent dat mensen genoeg tijd en middelen moeten krijgen om hun taken uit te voeren
 • De cao-partijen onderzoeken voor 1 april 2022 regelingen om nieuwe werknemers goed te begeleiden en hun werkdruk te verlichten, en om oudere werknemers vitaal de AOW-leeftijd te laten bereiken
 • Lees het nieuwsbericht via deze link. Download het onderhandelaarsakkoord hieronder. Aan het definitieve cao-boekje wordt gewerkt

Cao-afspraken scholing

Hogescholen moeten jaarlijks minimaal zes procent van het totale jaarinkomen besteden aan professionalisering. Leidinggevenden maken met docenten en ondersteuners afspraken over de scholingsactiviteiten en leggen dit schriftelijk vast. Heb je een dienstverband van 0,4 fte of meer? Dan heb je recht op veertig uur per jaar om te werken aan je bekwaamheid. Werknemers met een kleiner dienstverband krijgen minder uren. De werkgevers moeten zorgen dat deze uren in de jaartaak zijn vrijgesteld. Als je in opdracht van de werkgever moet bijscholen en dit niet kan weigeren moet de werkgever honderd procent vergoeden in tijd en in geld.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad hoger beroepsonderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder hbo Auke van Nie. Mail: avnie@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • Wie beslist over mijn inzet van uren voor duurzame inzetbaarheid?

  Werknemers beslissen na overleg met hun leidinggevende over de inzet van deze uren. Dit kan bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekscyclus. In de cao-hbo staat dat de regeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die helpen om ook op langere termijn hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen.

   

 • Ben ik verplicht mijn vakantie in de schoolvakantie op te nemen?

  Werkgevers kunnen maximaal vier dagen aanwijzen als verplichte vakantie. De overige dagen zijn vrij opneembaar tenzij er gewichtige redenen zijn van de werkgever om zich ertegen verzetten.

 • Waar vind ik de reiskostenvergoeding?

  De reiskosten voor woon-werkverkeer worden per hogeschool vastgesteld. Dit kan dus verschillen per school. Voor dienstreizen op basis van openbaar vervoer, tenzij je toestemming hebt om met eigen vervoer te reizen, geldt het fiscaal maximum.


AOb-bestuurder hoger beroepsonderwijs Eugenie Stolk

Onze onderhandelaars

AOb-bestuurder hoger onderwijs Douwe Dirk van der Zweep (foto) en sectorbestuurder Roelf van der Ploeg onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao hbo. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische dienst.