De mr stelde onder meer een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. De raad voelt zich niet gesteund in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan.
De mr stelde onder meer een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. De raad voelt zich niet gesteund in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan.

Beeld: Pixabay

Mr Utrechtse school zegt vertrouwen op in bestuur

De medezeggenschapsraad (mr) van de School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht heeft het vertrouwen opgezegd in het schoolbestuur. De Onderwijsinspectie onderzoekt onder andere signalen die over de school zijn binnengekomen.

In een laatste, ingelaste vergadering in de huidige samenstelling besloot de medezeggenschapsraad vorige week vrijdag tot deze stap. ‘De mr heeft door de bejegening van het bestuur geen vertrouwen kunnen opbouwen in het bevoegd gezag’, zo staat in een mr-verslag dat afgelopen maandag met de achterban werd gedeeld.

De Utrechtse school is een van de vijf middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs die zijn opgericht door filosoof en econoom Micha van Denderen. De Utrechtse instelling is samen met het Amsterdamse ‘zusje’ de jongste loot aan de stam: ze zijn in augustus 2017 geopend, delen dezelfde schoolleider en starten na deze zomer met het derde leerjaar.

Geen mededelingen

De medezeggenschapsraad van de Utrechtse school voor persoonlijk onderwijs (Svpo), in maart van start gegaan met één ouder, twee medewerkers en een leerling, heeft de Onderwijsinspectie op de hoogte gesteld. Ook is de inspectie op de hoogte van het verloop binnen het lerarenteam. Deze zomer vertrekken in Utrecht zeker zeven van de circa zestien medewerkers, waaronder twee mr-leden.

De inspectie doet momenteel onderzoek naar de school, zoals gebruikelijk bij nieuwe scholen. In het onderzoek betrekt de inspectie ook signalen en zorgen die ze van een aantal ouders heeft ontvangen over het sociaal-pedagogische klimaat op school. De afgelopen maanden bezochten inspecteurs de school drie keer.

De afgelopen maanden bezochten inspecteurs de school drie keer

Ook over de school in Amsterdam heeft de inspectie signalen ontvangen. “Over de aard daarvan doen we geen mededelingen”, aldus een inspectie-woordvoerder. Volgens hem wordt de Amsterdamse school op dit moment niet onderzocht, maar staat een regulier onderzoek wel op de rol.

Frisse start

De Utrechtse mr stelde onder meer een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. De raad schrijft dat hij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan.

Bestuursvoorzitter Van Denderen wijst in een reactie per e-mail aan het Onderwijsblad de kritiek van de hand. Volgens hem blijkt nergens uit dat het schort aan het werk- en leerklimaat. ‘We balen ervan dat de net aangetreden mr vooral is gebruikt om persoonlijke kwesties aan de orde te stellen. Het opzeggen van het vertrouwen lijkt als actie vergelijkbaar met het boos wegbenen en de deur hard achter je dichtslaan.’

‘We balen ervan dat de net aangetreden mr vooral is gebruikt om persoonlijke kwesties aan de orde te stellen’

Mr-voorzitter Kersten Meijnen reageert desgevraagd: “Als mr vertegenwoordigen we de leerlingen, docenten en ouders van Svpo Utrecht. Wanneer er vanuit hen signalen komen, willen we daar natuurlijk iets mee. Het bestuur doet het vervolgens af als ‘klachten van de mr’ en stelt zo onze positie ter discussie. Zo kunnen we onze rol niet vervullen.”

Over het verloop binnen het team reageert Van Denderen dat dit groter is bij een startende school. ‘Dat is ook bij onze andere scholen bij de opstart het geval geweest en het komt mede omdat een startende school relatief meer jonge docenten trekt.’ Hij spreekt de hoop uit dat volgend schooljaar de medezeggenschapsraad in een nieuwe bezetting een frisse start kan maken ‘op basis van wederzijds vertrouwen’.

De scholen voor persoonlijk onderwijs verwierven bekendheid vanwege het concept van kleine klassen van zestien leerlingen. Naast de scholen in Utrecht en Amsterdam staan er scholen in het Zeeuwse Kapelle, het Friese Hurdegeryp en het Gelderse Geldermalsen. Er komen nieuwe scholen bij in Hoorn, Deventer en Hengelo.

Meer nieuws