De Svpo-school in Geldermalsen
De Svpo-school in Geldermalsen

Beeld: Redactie Onderwijsblad

Inspectie start onderzoek naar hele Svpo-netwerk

De Onderwijsinspectie start nog deze maand een breed onderzoek naar het volledige netwerk van acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Svpo). Het onderzoek richt zich onder meer op de onderwijsinhoud, medezeggenschap en de besteding van onderwijsgeld. Ook de nieuwste drie scholen in Hoorn, Deventer en Hengelo, die dit schooljaar zijn gestart, worden daarin meegenomen.

Gisteren heeft het Svpo-bestuur te horen gekregen dat de inspectie alle acht scholen “in samenhang” gaat bekijken, zoals een inspectie-woordvoerder het noemt. Het onderzoek start halverwege deze maand en loopt tot aan de zomer.

De Utrechtse Svpo-school kreeg half oktober het oordeel ‘zeer zwak’, nadat in een uitgebreid kwaliteitsonderzoek ernstige tekortkomingen waren gesignaleerd bij onder meer de leerlingbegeleiding, kwaliteitszorg en de sociale veiligheid. Drie oudere scholen in Kapelle, Hardegarijp en Geldermalsen werden eerder al ‘bestuurlijk’ onderzocht. Daarbij concludeerde de inspectie onder meer dat de medezeggenschap niet functioneert. Een regulier onderzoek naar de Amsterdamse Svpo-school, die net als de Utrechtse school in 2017 de deuren opende, stond al op de rol voor dit voorjaar. Over deze school ontving de inspectie een achttal signalen. Trouw citeerde gisteren enkele ouders.

Kopie

Het nieuwe Svpo-brede onderzoek komt voort uit het feit dat de scholen onderwijsinhoudelijk en organisatorisch kopieën zijn van elkaar. Toch werden ze tot dusver individueel onderzocht, omdat de scholen juridisch los staan van elkaar. Elke school is door oprichter Misha van Denderen in een aparte stichting ondergebracht met een eigen bestuur, dat overal uit dezelfde personen bestaat, zo bleek afgelopen zomer uit onderzoek van het Onderwijsblad.

De inspectie gaat nadrukkelijk ook naar de financiën kijken; hoe ver dat onderzoek strekt is nog onduidelijk. Binnen het Svpo-netwerk lopen er geldstromen naar en tussen ‘dienstverlenende’ private stichtingen, ook voorgezeten door Van Denderen. Zo belandt geld van Svpo-scholen en ouders in de vorm van ‘schenkingen’ in de kas van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs, een algemeen nut beogende instelling (anbi). Over de besteding van die ‘giftenkas’ hebben docenten en ouders geen zeggenschap.

Meer nieuws