School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht aan de Weerdsingel Westzijde.
School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht aan de Weerdsingel Westzijde.

Beeld: redactie Onderwijsblad

Rapport ‘zeer zwakke’ Svpo Utrecht blijft nog geheim

Het bestuur van de Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs wil met een gang naar de rechter voorkomen dat een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie openbaar wordt gemaakt. De school heeft het oordeel ‘zeer zwak’ gekregen.

Om te voorkomen dat het rapport volgende week openbaar wordt – formeel gebeurt dat in de vijfde week na vaststelling – vraagt het schoolbestuur een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Tegelijkertijd tekent het door oprichter Misha van Denderen voorgezeten bestuur bezwaar aan tegen het inspectie-oordeel. In die bezwaarprocedure, die door de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt afgehandeld, moet de inspectie het oordeel opnieuw afwegen.

Het inspectierapport blijft voorlopig geheim

Advocaat Wouter Pors laat aan het Onderwijsblad weten vandaag bij de rechtbank een voorziening aan te zullen vragen, waarmee de publicatie voorlopig wordt opgeschort. Hij bevestigt dat het schoolbestuur zich verzet tegen het oordeel ‘zeer zwak’. Het rapport blijft nu in elk geval geheim tot de rechtbank over dit verzoek een uitspraak heeft gedaan.

Signalen

De inspectie deed afgelopen voorjaar onderzoek op de Utrechtse school, die in de zomer van 2017 de deuren opende. Mede vanwege een aantal signalen over de sociale veiligheid en het sociaal pedagogische klimaat werd dat uitgebreid tot een kwaliteitsonderzoek. Op 17 oktober stelde de inspectie het rapport vast.

Bijna de helft van de medewerkers van de Utrechtse school vertrok afgelopen zomer

De Utrechtse school zag afgelopen zomer bijna de helft van de medewerkers vertrekken. Vlak voor de zomervakantie zegde de toenmalige medezeggenschapsraad het vertrouwen op in het bestuur. Dit schooljaar is er een nieuwe mr aangetreden.

Tegenspraak

Het is de derde keer in iets meer dan een jaar tijd dat Van Denderen bevindingen van de Onderwijsinspectie aanvecht bij de rechter. Over de scholen in Kapelle, Hardegarijp en Geldermalsen stelde de inspectie al eerder rapporten op, die vorig najaar en afgelopen zomer inzet van twee rechtszaken waren. De inspectie concludeert daarin onder meer dat het schoolbestuur geen tegenspraak organiseert zoals bedoeld in de wet.

Er loopt nog een hoger beroep naar aanleiding van de eerste rechtszaak. Waarschijnlijk zal dat begin volgend jaar op de rol komen.

Lees ook: Een giftenkas voor persoonlijk onderwijs

 

Meer nieuws