Met deze cao krijgen universiteiten ongeveer 20 miljoen euro om corona-gerelateerde problemen van onderzoekers met een tijdelijke aanstelling op te lossen.
Met deze cao krijgen universiteiten ongeveer 20 miljoen euro om corona-gerelateerde problemen van onderzoekers met een tijdelijke aanstelling op te lossen.

Beeld: Pixabay

Nieuwe cao universiteiten definitief

Het voorlopige cao-akkoord voor universiteiten is door de achterban van zowel de vakbonden als de werkgeversorganisatie goed ontvangen. Vandaag is er een klap op gegeven.

De AOb peilde afgelopen weken zijn leden. Een ruime meerderheid stemde in met het onderhandelaarsakkoord. Hiermee krijgt personeel aan universiteiten vanaf deze maand een structurele loonsverhoging van 3 procent. In juni wordt ook een eenmalig bedrag van 750 euro bruto uitgekeerd, naar rato van het dienstverband.

Tijdelijke medewerkers

Daarnaast is in de cao geld gereserveerd om tijdelijke medewerkers die in de problemen komen door de coronacrisis te helpen. Het gaat om ongeveer 20 miljoen euro. De AOb heeft daar hard zijn best voor gedaan. Onderhandelaar Donald Pechler: “Natuurlijk is de structurele salarisverhoging nodig om de inflatie op te vangen, maar de achterban wil vooral een oplossing voor onderzoekers waarvan het tijdelijk contract afloopt, terwijl door corona hun onderzoek niet op tijd af is of vertraging oploopt.”

‘Een landelijk corona-fonds had gekund, maar dan zet je er weer een extra bureaucratische laag tussen’

De besteding van dit corona-geld is aan de afzonderlijke universiteiten en dat is goed, denkt Pechler: “Een landelijk corona-fonds had gekund, maar dan zet je er weer een extra bureaucratische laag tussen. Terwijl voor deze mensen juist snel gehandeld moet worden. We gaan ervan uit dat de universiteiten zelf een goede en vlotte invulling aan deze regeling geven.”

In de veelgestelde vragen kun je meer lezen over wat er precies is afgesproken in de nieuwe cao. Het akkoord loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en geldt voor de ruim 55 duizend medewerkers in de universitaire sector.

De complete cao-tekst is hier terug te vinden. Click here for the complete collective agreement universities in English.

Meer lezen

Meer nieuws