Voor 2021 komt er meteen 17,1 miljoen euro vrij voor lerarenbeurzen.
Voor 2021 komt er meteen 17,1 miljoen euro vrij voor lerarenbeurzen.

beeld: Pixabay

Miljoenenbezuiniging van tafel, steun voor lerarenbeurs

De bezuiniging van 149 miljoen euro op het mbo en hoger onderwijs is van tafel, er komt meer geld voor lerarenbeurzen en fysiek onderwijs blijft de norm.

Vlak voor de zomer hakte de Tweede Kamer nog allerlei knopen door. Zo brak de Kamer eind vorige week een lans voor de lerarenbeurs waarmee docenten zich verder kunnen scholen, bijvoorbeeld met een masteropleiding.

Sinds vorige zomer komt het kabinet geld tekort voor deze beurzen. Tot woede van vakbonden en de linkse oppositie bleek onlangs dat voor komend studiejaar de aanvragen van ruim 1200 docenten zijn afgewezen.

De PvdA heeft daar iets op gevonden. Bij het ministerie van Economische Zaken lag nog geld op de plank voor de zogeheten ‘baangerelateerde investeringskorting’ voor bedrijven. Die regeling is sinds begin dit jaar geschrapt, maar voor de uitvoering was al wel 60,3 miljoen euro gereserveerd. Gebruik dat geld voor de lerarenbeurs, opperde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Goed idee, vond ook de Tweede Kamer, die instemde met zijn amendement. Het geld zal tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de lerarenbeurs en voor 2021 komt er meteen 17,1 miljoen euro vrij. Unaniem was de beslissing overigens niet: van de regeringspartijen stemden D66 en ChristenUnie voor het amendement en VVD en CDA tegen.

Bezuiniging op mbo en hoger onderwijs

Een Kamermeerderheid steunde ook het amendement van D66 om de coronasteun aan studenten niet ten koste te laten gaan van het mbo en het hoger onderwijs. Alleen VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Voor de komende tweeënhalf jaar heeft het kabinet 8,5 miljard euro uitgetrokken voor coronasteun aan het onderwijs. Studenten krijgen enkele maanden langer studiefinanciering, is een van de steunmaatregelen. Ze mogen ook langer gebruikmaken van hun ov-studentenkaart. De kosten voor de extra studiefinanciering en ov-reisrecht komen echter pas na die tweeënhalf jaar. Daarom ‘parkeerde’ het kabinet een bezuiniging van 149 miljoen euro op de OCW-begroting, bleek uit de Voorjaarsnota. Begin vorige week protesteerde de AOb en anderen nog in Den Haag tegen deze bezuiniging.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven was het niemands bedoeling om daadwerkelijk te bezuinigen op het mbo en het hoger onderwijs en zou de ‘technische inboeking’ op de OCW-begroting aan de formatietafel worden gerepareerd. Maar de onderwijsinstellingen en een deel van de Tweede Kamer vertrouwden dat niet, met het nu aangenomen D66-amendement als gevolg.

Fysiek onderwijs

Een ander heet hangijzer is het online onderwijs. De Tweede Kamer was bang dat sommige instellingen hun studenten uit kostenoverwegingen ook na de coronacrisis online werkgroepen en colleges blijven aanbieden.

SP-Kamerlid Peter Kwint kreeg genoeg stemmen voor zijn motie, die hij indiende met D66, PvdD en Volt. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om de instellingen duidelijk te maken dat fysiek onderwijs de norm is en dat er alleen bij hoge uitzondering en dwingende omstandigheden mag worden overgegaan op afstandsonderwijs. En dan alleen als studenten en docenten daarmee instemmen. VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen deze motie.

Lees ook: ‘Geblunder met de lerarenbeurs’

Meer nieuws