Beeld: Typetank

Merendeel vo-scholen opent deuren voor alle leerlingen

Het merendeel van de middelbare scholen opent weer volledig. Het gaat om 95 procent van 1438 scholen, zo meldt het ministerie van Onderwijs. De Onderwijsinspectie benaderde besturen die zorgen of twijfels hadden en ook daarvan opent de meerderheid de deuren.

Demissionair Onderwijsminister Arie Slob verplicht middelbare scholen om vanaf uiterlijk vandaag volledig open te gaan. Leerlingen in de klassen hoeven dan geen afstand meer tot elkaar te houden, maar wel tot het onderwijspersoneel. Eerder gold de afstandsregel tussen leerlingen onderling wel en betekende dat in de praktijk dat er halve klassen op school waren.

In een persbericht laat Slob weten ‘trots te zijn dat scholen verantwoordelijkheid nemen’. In mei liet het ministerie weten dat vo-scholen weer volledig opengaan. Het Outbreak Management Team (OMT) – dat het kabinet adviseert – had voor de opening wel een voorwaarde gesteld, namelijk het twee keer in de week testen van alle leerlingen.

Arie Slob: ‘Op school leer je het beste. Zeker na de afgelopen periode waarin naar school gaan geen vanzelfsprekendheid was, kunnen enkele weken volledig fysiek onderwijs belangrijk zijn’

Onmogelijk

Veel scholen en ook de AOb zagen dat het zelftesten praktisch onmogelijk is. ‘Praktisch onwerkbaar’, aldus AOb-bestuurder Henrik de Moel. ‘Uit ervaringen in het hoger onderwijs blijken zelftesten niet erg populair onder jongeren. Bovendien is het voor een school oncontroleerbaar of leerlingen inderdaad twee keer per week zo’n zelftest uitvoeren.’ De bond wees op het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad en op de Arbowet die verplicht stelt dat de werkomgeving veilig moet zijn.

Twijfels

Dat scholen twijfelden over de volledige opening, lieten ze ook aan de regionale media weten. Zo opent het Baarnsch Lyceum niet volledig, zei de schoolleider tegen RTV Utrecht. ‘Ik merk dat ik voor het dilemma sta dat ik een schoolleider ben die het beste voor mijn kinderen wil’, zegt lyceum-rector Henk van Ommen, ‘maar ook een werkgever van wie het personeel het belangrijkste middel is om goed onderwijs te geven’.

In Brabant ging het Pius X-College uiteindelijk tóch overstag, zo schrijft het bestuur op zijn website. Op 26 mei meldde rector Maarten de Veth dat de school niet volledig zou openen zoals Slob wenste. Een paar dagen later, op 31 mei, komt de rector op zijn besluit terug na een gesprek met de Onderwijsinspectie. ‘Zij hebben mij kenbaar gemaakt dat de school per 7 juni volledig open moet gaan. Het negeren van dit besluit betekent sancties voor het Pius X-College.’

AD/De Dordtenaar meldt dat er drie scholen uit Zwijndrecht niet volledig openen. Een rector van een van de scholen noemt onder meer het zelftesten van leerlingen als obstakel. ‘De minister heeft dit als voorwaarde gesteld om volledig open te gaan als school. Wij kunnen niet garanderen dat we aan deze voorwaarde kunnen voldoen.’

‘Het negeren van dit besluit betekent sancties voor het Pius X-College’

Uit een vragenlijst van de NOS bleek ook dat 7 procent van de zeshonderd ondervraagde scholen niet volledig open zou gaan. Veel scholen geven aan in een spagaat te zitten en er is frustratie dat onderwijspersoneel geen voorrang krijgt bij het vaccineren. Iets waar de AOb ook altijd voor heeft gepleit.

Versoepeling

Hoewel het voortgezet onderwijs nu volledig open is, moet het primair onderwijs in cohorten blijven werken. Dit kan nog niet versoepeld worden, liet het kabinet weten in reactie op een OMT-advies.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen over onderwijs en corona.

Meer nieuws