De (p)mr heeft wettelijk instemmingsrecht.
De (p)mr heeft wettelijk instemmingsrecht.

Beeld: Pixabay

‘Besturen negeren mr’en bij verdere opening voortgezet onderwijs’

De AOb krijgt diverse signalen binnen dat schoolbesturen het onderwijs verder openen zonder te wachten op toestemming van de medezeggenschapsraden (mr'en). “Dat kan absoluut niet", zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Instemming van de (p)mr is een wettelijke verplichting die een schoolbestuur niet mag negeren.”

Het kabinet vindt dat -onder strikte voorwaarden- de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden opgeheven. Dat levert wel besmettingsrisico’s op voor de leerlingen en het personeel. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om in elke nieuwe situatie de risico’s voor de gezondheid van de werknemers te beoordelen, en over de noodzakelijke maatregelen overleg te voeren met de (p)mr (of de ondernemingsraad als het gaat om een vo/mbo-school).

‘Besturen zeggen soms dat het ‘nu eenmaal moet van de minister’. Maar een mr heeft wettelijk instemminsrecht, een minister staat niet boven de wet’

De mr moet bij de verdere opening van het onderwijs op een aantal belangrijke punten letten. Zoals hoe de school gaat zorgen dat de leerlingen daadwerkelijk twee keer per week een zelftest uitvoeren, hoe de school zorgt dat de afstandsregel tussen leerlingen en personeel nog wél wordt gehandhaafd, of de ventilatie op orde is, enzovoort.

Bij de meeste maatregelen heeft zowel de personeelsgeleding van de mr als de mr als geheel een instemmingsrecht. Als de (p)mr er niet van overtuigd is dat de school voldoende effectieve maatregelen neemt om de veiligheid van het personeel en de leerlingen te waarborgen, kan instemming worden onthouden. (Lees hierover meer in onze handreiking).

Openingsplan

“Er komen signalen binnen dat sommige besturen de school openen zonder instemming van de mr”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Soms is er niet eens een openingsplan. Soms is zo’n plan er wel maar wordt het niet voorgelegd aan de (p)mr, of wordt de beslissing van de raad niet afgewacht of overruled. Besturen beroepen zich er soms ook op dat het ‘nu eenmaal moet van de minister’. Maar de (p)mr heeft wettelijk instemmingsrecht, en een minister staat niet boven de wet.”

Geschil

Als de school het onderwijs verder opent zonder instemming van de (p)mr, is er sprake van een ‘nalevingsgeschil’. Deze geschillen kunnen aan de Landelijke Commissie Geschillen WMS worden voorgelegd. “Doe dit vooral”, adviseert De Moel. “Als mr moet je ervan overtuigd zijn dat die verdere opening op jouw school in jouw situatie veilig kan gebeuren, zonder grote risico’s voor docenten, ondersteuners en leerlingen. Dat is een cruciale taak die de werkgever niet zomaar onder tafel mag schoffelen.”

Meer nieuws