Volgens de onderwijsbonden kunnen scholen nauwelijks garanderen dat leerlingen zich twee keer per week testen.
Volgens de onderwijsbonden kunnen scholen nauwelijks garanderen dat leerlingen zich twee keer per week testen.

Beeld: Pixabay

Onderwijsbonden: ‘Niet aan het werk op onveilige school’

De gezamenlijke onderwijsbonden roepen hun leden op om een beroep te doen op de Arbowet als hun school de corona-veiligheidsmaatregelen niet kan garanderen.

Volgens het kabinet kan de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf aanstaande maandag komen te vervallen. Daardoor kunnen alle leerlingen weer gezamenlijk elke dag naar school. Op uiterlijk 7 juni zou dat op alle scholen het geval moeten zijn.

Die beslissing is genomen op basis van een advies van het Outbreak Management Team. Het OMT stelt wel dat verdere openstelling alleen veilig is onder de strikte voorwaarde dat de leerlingen twee keer per week onder begeleiding worden getest. Gebeurt dit niet, dan zal dit resulteren in meer besmettingen, zo stelt het OMT.

‘De veiligheid op de scholen is absoluut niet gewaarborgd als er niet aan de voorwaarden van het OMT wordt voldaan’

Volgens de onderwijsbonden kunnen scholen echter nauwelijks garanderen dat leerlingen zich twee keer per week testen. “Veel werknemers in het onderwijs maken zich daarom zorgen over hun gezondheid”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Zeker nu nog lang niet iedereen aan de beurt is geweest voor zelfs maar de eerste vaccinatie.”

Arbowet

De bonden adviseren de leden die zich zorgen maken om collectief actie te ondernemen en daarbij de medezeggenschapsraad te betrekken. Bij die actie staat centraal dat er een beroep kan worden gedaan op de Arbowet. Want de beslissing van het kabinet kan nooit boven het feit gaan dat de werkgever wettelijk verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek.

De bonden hebben een standaardbrief en een stappenplan verspreid. Er is ook een handreiking voor medezeggenschapsraden en ondernemingsraden opgesteld, want deze raden kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de voorwaarden waaronder hun school verder veilig kan openen.

Ventilatie

Voorwaarden waar personeelsleden en medezeggenschapsraden op moeten letten zijn bijvoorbeeld: is er een gedegen plan om iedereen twee keer per week te testen? Heeft de school er zicht op hoeveel leerlingen zich daadwerkelijk twee keer per week testen, is de ventilatie in de lokalen op orde, enzovoort.

Onveilig

Als er niet wordt voldaan aan dit soort voorwaarden is er volgens de bonden sprake van een ‘onveilige situatie zoals bedoeld in artikel 28 van de Arbowet’. Het personeelslid kan daarop laten weten zijn of haar werkzaamheden op de schoollocatie ‘voor de duur van deze onveilige situatie te onderbreken’. ‘Vanzelfsprekend zal ik mijn werkzaamheden in overleg met mijn leidinggevende zoveel als mogelijk op een veilige locatie voortzetten’, zo vervolgt de standaardbrief.

‘Iedereen – leerlingen en leraren – wil het liefst zo snel mogelijk weer naar school. Maar wel veilig’

“Het is heel jammer dat we deze stappen moeten nemen”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Iedereen – leerlingen en leraren – wil het liefst zo snel mogelijk weer allemaal naar school. Maar het moet wel veilig gebeuren, want het virus waart nog steeds rond. En die veiligheid is absoluut niet gewaarborgd als er niet aan de voorwaarden van het OMT wordt voldaan.”

Tot slot beraden de onderwijsbonden zich op verdere juridische stappen. “Ik hoop niet dat die nodig zijn”, zegt De Moel. “Maar als het moet dan doen we het zeker. Onze leden mogen van hun vakbonden verwachten dat die voor hun belangen en gezondheid opkomen.”

Meer nieuws