Het Amsterdamse ipad-schoolbestuur Onderwijs 4 Nieuwe Tijd van Maurice de Hond is failliet.
Het Amsterdamse ipad-schoolbestuur Onderwijs 4 Nieuwe Tijd van Maurice de Hond is failliet.

Beeld: Typetank

Failliete schoolbestuur De Hond laat lege boedel achter

DUO, de Belastingdienst en zeven andere schuldeisers vissen achter het net bij het failliete ipad-schoolbestuur van Maurice de Hond. Ze claimen samen een kwart miljoen euro, maar De Honds stichting laat een nagenoeg lege boedel achter.

Het failliete schoolbestuur, stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT), heeft nog een schamele 2303 euro in kas. Dat saldo is niet eens toereikend om de curator zelf te betalen. De salariskosten van de curator staan in rangorde bovenaan bij het verdelen van de boedel. Een woordvoerder van advocatenkantoor Houthoff bevestigt namens de curator dat er niets te verdelen valt.

Tijdlijn over het failliete schoolbestuur van De Hond

Overzicht van bezittingen en schulden uit het verslag van de curator

Overzicht van bezittingen en schulden uit het verslag van de curator

Schuldeisers

Er hebben zich negen schuldeisers gemeld met samen 256 duizend euro aan vorderingen, blijkt uit het eerste faillissementsverslag dat de curator onlangs heeft gepubliceerd. Een daarvan is de Belastingdienst, die vierduizend euro tegoed heeft aan loonbelasting en rente.

Daarnaast is er nog een andere, niet met naam genoemde, preferente schuldeiser met een claim van 1500 euro. Preferente schuldeisers – volgens de wet zijn dat het UWV, de Belastingdienst, of werknemers met een loonvordering – krijgen bij een faillissement voorrang op andere schuldeisers.

Onderwijsgeld

En dan liggen er nog zeven andere claims, ook niet met naam genoemd. Al bekend – en veruit de grootste schuldeiser – is de Dienst Uitvoering Onderwijs, die eerder al bij het schoolbestuur een kleine 208 duizend euro aan onderwijsgeld terugeiste. DUO blijkt dat bedrag in de vordering bij de curator te hebben bijgesteld naar 196 duizend euro.

In maart vorig jaar onthulde het Onderwijsblad dat De Honds schoolbestuur nog altijd onderwijsgeld ontving voor de Amsterdamse iPad-school De Voorsprong, terwijl die sinds najaar 2016 gesloten bleek. De Onderwijsinspectie concludeerde na een onderzoek dat die financiering onterecht was. Intussen liet DUO de bekostiging voor de gesloten school doorlopen, in afwachting van het inspectie-rapport.

Eind vorig jaar claimde de uitvoeringsorganisatie alsnog negen maanden aan onderwijsgeld terug. Twee maanden later werd het schoolbestuur door de rechtbank failliet verklaard. Het faillissement was aangevraagd door een uitzendbureau.

Zeer zwak

De Hond heeft eerder aangegeven dat het geld voor de gesloten school De Voorsprong is ingezet op de andere ipad-school van zijn bestuur, De Ontplooiing. Die school werd vorige zomer vanwege achterblijvende leerlingaantallen overgedragen aan een grotere scholengroep. De onderwijskwaliteit was op dat moment ver onder de maat volgens de inspectie, die de school als ‘zeer zwak’ heeft aangemerkt.

Meer nieuws