Maurice de Hond bij de opening van De Ontplooiing in 2014
Maurice de Hond bij de opening van De Ontplooiing in 2014

Bron: Youtube

Claim van twee ton tegen ipad-schoolbestuur De Hond

DUO vordert ruim twee ton onderwijsgeld terug van het voormalige schoolbestuur van Maurice de Hond. Het bestuur ontving na de sluiting van de Amsterdamse Steve Jobsschool De Voorsprong nog negen maanden bekostiging. Dat geld - €207.738,34 - wil DUO terug.

In oktober 2016 viel het doek voor basisschool De Voorsprong, een van de twee Amsterdamse ipad-scholen die Maurice de Hond sinds de zomer van 2014 zelf bestuurde via zijn stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd. Uitvoeringsorganisatie DUO, die namens minister Slob vlak voor Kerst de definitieve terugvordering heeft verstuurd, volgt het oordeel van de Onderwijsinspectie dat een school geen recht heeft op onderwijsgeld als er geen onderwijs wordt gegeven.

–>beknopte tijdlijn

–>reactie De Hond

‘Een gênante beslissing’ noemt Maurice de Hond de claim in een reactie per e-mail aan het Onderwijsblad. Hij tekent bezwaar aan en bereidt zich voor op een juridische strijd bij de bestuursrechter. ‘We willen tot het gaatje gaan.’ De twee ton die DUO terugvordert is er niet meer, stelt hij. ‘Dat is uitgegeven aan onderwijs.’ De Hond vindt dat DUO hem verkeerd heeft geïnformeerd en stelt dat de Onderwijsinspectie het bestuur eerder had kunnen waarschuwen.

Stekker

Door achterblijvende leerlingaantallen en gebrek aan perspectief voor De Voorsprong trok het bestuur anderhalf jaar geleden de stekker eruit. De laatste leerlingen vertrokken in de herfstvakantie van 2016.

Er bleef formeel nog één leerling ingeschreven die niet zomaar naar een andere school kon. Om te beoordelen of er extra ondersteuning nodig zou zijn, werd de leerling via het regionale samenwerkingsverband voor een aantal maanden op een school voor speciaal basisonderwijs geplaatst.

Intussen bleef de financiering bij Onderwijs 4 Nieuwe Tijd binnenstromen. Vorig jaar maart berichtte het Onderwijsblad dat het schoolbestuur maandelijks zo’n 23 duizend euro voor de gesloten school ontving. Een bedrag gebaseerd op zestien leerlingen, oftewel het aantal inschrijvingen in het voorgaande jaar.

Aanspraak

De Onderwijsinspectie stelde een onderzoek in en concludeerde vorig voorjaar dat er sprake was van een onterecht ‘bekostigings-voordeel’. De Voorsprong verzorgde na oktober 2016 namelijk geen onderwijs meer en had daardoor ook geen recht op onderwijsgeld.

Het schoolbestuur meende, naar eigen zeggen door informatie van DUO, na het sluiten van De Voorsprong nog het hele schooljaar aanspraak te kunnen maken op financiering, ook zonder leerlingen. Dat geld was deels bestemd voor de andere ipad-school, De Ontplooiing, en zou bovendien helpen de precaire financiële positie van het bestuur op te krikken. De Inspectie plaatste de stichting najaar 2016 onder verscherpt financieel toezicht.

Conclusies

Uiteindelijk heeft het schoolbestuur ook daadwerkelijk het hele schooljaar financiering voor De Voorsprong ontvangen. In afwachting van het Inspectie-rapport, liet DUO de bekostiging namelijk tot de zomer doorlopen. De uitvoeringsorganisatie claimt nu negen maanden aan onderwijsgeld terug: van november 2016 tot en met juli 2017.

De stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd is inmiddels geen schoolbestuur meer. Afgelopen zomer is de andere Steve Jobsschool, De Ontplooiing, overgedragen aan de openbare scholengroep Westelijke Tuinsteden. De Hond is de enig overgebleven bestuurder van zijn stichting, verantwoordelijk voor de lopende zaken tot de opheffing.

Ook voor De Ontplooiing bleek de stichtingsnorm van 323 leerlingen binnen vijf jaar te hoog gegrepen.

De Ontplooiing was het paradepaardje van de twee nieuwe Amsterdamse ipad-scholen, met meer leerlingen en een ruimer onderkomen. Maar ook voor deze school bleek de stichtingsnorm van 323 leerlingen – te halen binnen vijf jaar – te hoog gegrepen.

Nog voor de overdracht aan de stichting Westelijke Tuinsteden is De Ontplooiing door de Inspectie onderworpen aan een kwaliteitsonderzoek. Daaruit rolde afgelopen zomer het predikaat ‘zeer zwak’. Het nieuwe bestuur van de school onderschrijft de tekortkomingen en werkt aan verbetering.

Eerdere berichtgeving door het Onderwijsblad:

September 2017: DUO eist twee ton terug in concept-claim ipad-school

Juli 2017: Schoolbestuur De Hond ontving 130 mille teveel, aldus inspectie

April 2017: Ipad-school met één leerling

Maart 2017: Stichting O4NT ontvangt onderwijsgeld voor gesloten Steve Jobsschool

 

Meer nieuws