DUO eist twee ton terug in concept-claim ipad-school

DUO heeft een voorgenomen terugvordering van twee ton neergelegd bij het schoolbestuur Onderwijs 4 Nieuwe Tijd vanwege onterecht ontvangen bekostiging voor de gesloten Steve Jobsschool De Voorsprong in Amsterdam. Dat bedrag ligt zeventigduizend euro hoger dan voor de zomervakantie werd becijferd door de Onderwijsinspectie.

De door Maurice de Hond opgerichte stichting is het niet eens met de claim. Vorige week vond een hoorzitting plaats waarin het bestuur zich verweerde. Binnen zes weken zal DUO een definitief besluit nemen.

De Onderwijsinspectie concludeerde eerder dat De Voorsprong na oktober vorig jaar geen recht meer had op bekostiging omdat de school sindsdien geen onderwijs meer verzorgde. Doordat er formeel nog één leerling stond ingeschreven, die in een herplaatsings-traject zat, ontving het bestuur maandelijks nog wel circa 23 duizend euro aan onderwijsgeld. De inspectie kwam na onderzoek tot april uit op een som van 130 duizend euro.

Doorbetalen

Uit openbare bekostigingsgegevens en navraag door het Onderwijsblad blijkt dat DUO de financiering tot en met juli heeft doorbetaald. Per 1 augustus – twee maanden nadat het rapport over De Voorsprong door de inspectie werd vastgesteld – is de bekostiging voor de gesloten school stopgezet. Over de periode november tot en met juli gaat het om een bedrag van twee ton. DUO wijst erop dat het rapport pas op 4 juli door de inspectie openbaar is gemaakt.

De voorgenomen terugvordering ligt 70 duizend euro hoger dan de 130 mille die de Inspectie dit voorjaar becijferde.

De stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd wordt binnenkort opgeheven. De twee Steve Jobsscholen die drie jaar geleden onder de bestuurlijke leiding van De Hond in Amsterdam van start gingen, haalden niet de verwachte groei van het aantal leerlingen. De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost is opgeheven. De Ontplooiing in stadsdeel Nieuw-West is deze zomer opgegaan in een ipad-school van een andere stichting, waarmee al een gebouw werd gedeeld.

De Hond, de enig overgebleven bestuurder van de stichting, wil niet inhoudelijk reageren op de voorgenomen terugvordering. Ook DUO onthoudt zich van commentaar zolang er geen definitief besluit ligt.

Meer nieuws