Bron: Pixabay

Stichting O4NT ontvangt onderwijsgeld voor gesloten Steve Jobsschool

De stichting O4NT heeft sinds oktober vorig jaar bijna een ton aan onderwijsgeld ontvangen voor de Amsterdamse Steve Jobsschool De Voorsprong terwijl er op die school sindsdien geen les meer wordt gegeven. Er blijkt nog steeds één leerling te staan ingeschreven. De Onderwijsinspectie onderzoekt de kwestie.

Dat blijkt uit informatie die het Onderwijsblad heeft opgevraagd. Het door Maurice de Hond voorgezeten schoolbestuur O4NT is vorig jaar onder verscherpt financieel toezicht geplaatst vanwege financiële problemen.

De Voorsprong is één van de twee Steve Jobsscholen die in 2014 door de stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT) in Amsterdam zijn geopend. De school, gevestigd in stadsdeel Zuid-Oost, kwam niet van de grond wat leerlingaantal betreft. Daarom is vorige zomer besloten om de school te gaan afbouwen.

Stopgezet

Op 1 oktober 2016 waren er nog vijf inschrijvingen. Later die maand zijn de laatste leerlingen vertrokken en is het onderwijs stopgezet. Sindsdien is de school niet meer in bedrijf en bestaat De Voorsprong alleen nog op papier.

Maar de bestuursstichting O4NT (niet te verwarren met de landelijke organisatie met praktisch dezelfde naam) ontvangt nog steeds elke maand ruim twintigduizend euro aan onderwijsgeld voor De Voorsprong. Die bekostiging is gebaseerd op zestien leerlingen, het aantal inschrijvingen in het voorgaande schooljaar (in jargon T-1 genoemd). In de maanden november 2016 tot en met februari 2017 gaat het om een kleine 90 duizend euro, aldus gegevens van DUO. Voor het hele schooljaar 2016-2017 gaat het om circa 250 duizend euro, blijkt uit beschikkingen die op 22 november 2016 en 20 januari 2017 door DUO naar O4NT zijn gestuurd.

Overzicht financiele beschikkingen jan. 2017 O4NT

Overzicht financiele beschikkingen 2016 O4NT

Navraag bij DUO leert dat de financiering doorloopt, omdat niet alle leerlingen zijn uitgeschreven. O4NT-voorzitter Maurice de Hond bevestigt de uitzonderlijke situatie. Volgens hem staat er nog één leerling ingeschreven die niet op een andere school geplaatst kon worden. “De leerling zit in een herplaatsingstraject”, stelt hij in een reactie. “Deze leerling staat bij ons ingeschreven en we zijn nog steeds verantwoordelijk voor hem. Mocht deze leerling weer vanuit onze school in Zuid-Oost les moeten krijgen dan zullen we dat tot het eind van het schooljaar ook gaan doen.”

Vergrootglas

De Onderwijsinspectie onderzoekt de zaak. Dat onderzoek moet uitwijzen of O4NT een deel van de bekostiging onterecht ontvangen heeft en moet terugbetalen. Ook DUO wacht de uitkomsten van het inspectie-onderzoek af.

De kwestie is extra opmerkelijk omdat O4NT bij de Onderwijsinspectie onder een vergrootglas ligt. Afgelopen november stelde de Onderwijsinspectie de stichting onder verscherpt financieel toezicht. Het bestuur kampt met achterblijvende leerlingaantallen en zag zijn vermogen en banksaldo sinds 2015 achteruitgaan. Op basis van vooruitzichten die O4NT zelf aanleverde, concludeerde de inspectie een half jaar geleden dat de stichting in betalingsproblemen zou kunnen raken.

Mede dankzij de financiering voor De Voorsprong heeft O4NT zijn financiële positie kunnen versterken. “Doordat er op De Voorsprong geen les meer wordt gegeven, heeft de stichting minder geld uitgegeven, met name aan personeelskosten”, aldus De Hond.

Ook de andere school van de stichting, De Ontplooiing in stadsdeel Nieuw-West, komt niet genoeg van de grond. O4NT werkt daarom aan een overdracht van de school aan de stichting Westelijke Tuinsteden, die op dezelfde locatie ook een school met hetzelfde concept heeft gevestigd. Dat zou komende zomer moeten gebeuren. De Ontplooiing, die dit schooljaar ruim 130 leerlingen telt, hoeft dan niet meer de stichtingsnorm van 322 leerlingen in vijf jaar te halen. Uiteindelijk wordt het schoolbestuur O4NT opgeheven.

Perikelen


De Hond schrijft de achterblijvende leerlingaantallen vooral toe aan perikelen rond de huisvesting. Voor De Voorsprong kreeg O4NT “een paar lokalen twee hoog achter diep in Zuid-Oost”, in het gebouw van een andere basisschool. Een alternatieve locatie strandde volgens hem op onwil van een ander schoolbestuur.

De Ontplooiing in Nieuw-West kon volgens De Hond in eerste instantie niet snel genoeg uitbreiden om de groei te bedienen, en in tweede instantie niet verder groeien op dezelfde plek of een ander geschikt onderkomen vinden. “Een catch-22 situatie”, noemt hij het. “Ouders willen weten waar hun kinderen naar school gaan voordat ze hen aanmelden, en de gemeente komt pas met een aanbod voor huisvesting als er voldoende nieuwe inschrijvingen zijn.”

Gepubliceerd

Tussen oktober 2015 en september 2016 deed de inspectie onderzoek naar de financiële situatie bij O4NT. De op 14 november vorig jaar vastgestelde rapportage had nog voor de kerstvakantie gepubliceerd moeten worden, maar door een ’technische fout’ bij de Onderwijsinspectie gebeurde dat niet. Pas deze maand verscheen O4NT op de lijst met instellingen die onder verscherpt financieel toezicht staan.

Download: Rapport van bevindingen definitief financieel Continuiteitstoezicht O4NT

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER