Schoolbestuur De Hond ontving 130 mille teveel, aldus inspectie

Het Amsterdamse schoolbestuur Onderwijs 4 Nieuwe Tijd heeft tussen eind oktober en april 130 duizend euro aan bekostiging ontvangen voor één van zijn twee Steve Jobsscholen, De Voorsprong, terwijl die school geen onderwijs meer verzorgde. Met die conclusie bevestigt de Onderwijsinspectie vandaag eerdere berichtgeving door het Onderwijsblad.

De Onderwijsinspectie besloot een formeel onderzoek in te stellen nadat het Onderwijsblad in maart vragen had gesteld over de bekostiging van De Voorsprong. De kwestie, die ook bij de inspectie zelf al op de agenda stond, kreeg de nodige aandacht in de media. Het schoolbestuur is vorig jaar onder verscherpt financieel toezicht geplaatst.

Download: Rapport O4NT De Voorsprong

Een inspectie-woordvoerder laat vanochtend weten dat de inspectie zich nu beraadt op eventuele vervolgstappen. De Onderwijsinspectie constateert verder dat het schoolbestuur tweeduizend euro onrechtmatig uitgaf aan leerlingenvervoer. Daarnaast kreeg de stichting door een administratieve fout in schooljaar 2014-2015 een kleine 700 euro te veel bekostigd vanwege een dubbeltelling.

Stekker eruit

In de zomer van 2014 startte het door Maurice de Hond voorgezeten schoolbestuur Onderwijs 4 Nieuwe Tijd met twee Steve Jobsscholen in Amsterdam: De Ontplooiing in stadsdeel Nieuw-West en De Voorsprong in Zuidoost. Omdat het leerlingaantal erg achterbleef, besloot het bestuur om De Voorsprong af te bouwen. In juli 2016 kregen de ouders van de 24 leerlingen te horen dat komende zomer de stekker eruit zou gaan.

Na dat bericht besloten de meeste ouders hun kinderen in de zomer naar andere scholen over te plaatsen. Begin oktober telde de school nog slechts vijf leerlingen, van wie er vier diezelfde maand naar andere scholen verhuisden. Eind oktober sloot de school haar deuren.

Een leerling bleef na de herfstvakantie ingeschreven staan, omdat die volgens het bestuur niet zomaar naar een andere school kon. Om te onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig zou hebben, werd hij via het samenwerkingsverband half november tijdelijk op een school voor speciaal basisonderwijs van een andere stichting geplaatst.

Voordeel

Dat traject duurde langer dan de maximale drie maanden en werd pas begin april afgerond. De kosten kwamen voor rekening van het samenwerkingsverband. Al die tijd ontving het bestuur wel enkele tienduizenden euro’s rijksbijdrage per maand voor de gesloten school. Over de hele periode november tot april gaat het om een ‘bekostigingsvoordeel’ van 130 duizend euro. De leerling zal waarschijnlijk op de school voor speciaal basisonderwijs blijven.

‘Per 24 oktober 2016 voldeed De Voorsprong niet meer aan artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs aangezien hij per die datum niet langer een school was waar basisonderwijs wordt gegeven. De onderwijsactiviteiten ten aanzien van de elders geplaatste leerling kunnen niet aan O4NT worden toegeschreven. Er is immers niet waargenomen op welke wijze O4NT concreet verantwoordelijkheid nam voor of aanspreekbaar was op het onderwijs aan zijn leerling’, concludeert het rapport.

Hoewel de inspectie op de hoogte was van het besluit om De Voorsprong af te bouwen, vernam de inspectie naar eigen zeggen pas half februari dat de school feitelijk gesloten was.

Te goeder trouw

Het schoolbestuur stelt te goeder trouw te hebben gehandeld en dat het belang van de leerlingen voorop stond. De stichting zocht naar een oplossing voor een unieke situatie die was ontstaan nadat bijna alle leerlingen na de start van het schooljaar waren vertrokken. Volgens De Hond is er daarbij geregeld contact geweest met betrokken instanties.

‘Het bestuur is van mening dat het meerdere keren met de inspectie heeft gedeeld dat de school eerder zou worden gesloten en dat men handelde, mede op basis van de informatie van DUO, op basis van de overtuiging dat de financiering dan wel tot het eind van het schooljaar zou doorlopen’, aldus De Hond in een verklaring. Door het afbouwen De Voorsprong is geld bespaard, betoogt hij: de stichting hád de school nog twee jaar open kunnen houden met een klein aantal leerlingen.

Volgens het bestuur is het geld ten goede gekomen aan onderwijs. De bekostiging voor de gesloten basisschool wilde De Hond deels gebruiken voor extra mankracht op De Ontplooiing, zo verklaarde hij eerder aan het Onderwijsblad.

Andere stichting

Met het rapport krijgt het bestuurlijke avontuur mogelijk nog een financieel staartje, mocht de inspectie tot terugvordering besluiten. Drie jaar na de start wil het schoolbestuur O4NT zichzelf opheffen, aangezien ook De Ontplooiing kampt met tegenvallende groei. De leerlingen zullen worden overgedragen aan een andere onderwijsstichting, zo is de bedoeling.

Het Amsterdamse schoolbestuur O4NT is niet te verwarren met die andere door De Hond opgerichte stichting O4NT, die zich richt op de begeleiding van alle Steve Jobsscholen en de implementatie van het onderwijsconcept.

Vorige week maakte De Hond bekend terug te treden als het boegbeeld van de Nederlandse Steve Jobsscholen. Binnen zijn bedrijf sCoolsuite wil hij zich richten op de buitenlandse markt.

Meer nieuws