Pensioenen

De pensioenen zijn een belangrijk onderwerp bij de AOb. Zo hebben we invloed op het pensioenakkoord en op de beleggingen van het pensioenfonds van het onderwijs, het ABP.

Het pensioenakkoord wordt gesloten met de minister, bonden en werkgevers. Zo ook het nieuwe pensioenakkoord met onder andere de afspraken: een minder snelle stijging van de aow-leeftijd, werknemers die een zwaar beroep uitoefenen moeten sneller met pensioen kunnen zonder boetes en er komen nieuwe regels voor pensioenfondsen waar werknemers het aanvullend pensioen krijgen uitbetaald.

Geen sexy onderwerp, maar wel belangrijk: jouw pensioen en dat van je collega’s in het onderwijs. Als het daarover gaat, is het logisch dat jij meebeslist toch? Zowel werkende als gepensioneerde leden van de AOb kunnen gratis deelnemen aan uitlegsessies over het pensioen, meepraten over de speerpunten en invloed uitoefenen. Hoe meer leden, hoe duidelijker we jouw stem kunnen laten horen. Doe je mee?
Word lid

Het nieuwe pensioenakkoord is historisch, er gaan veel nieuwe regels gelden. AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg geeft antwoord op de meest prangende vragen.

ABP

Het ABP beheert het geld van ambtenaren en dus ook van de onderwijsmensen in Nederland. Het geld dat zij elke maand opzij zetten voor hun pensioen belegt het ABP en keren zij uit als iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De ABP wordt gecontroleerd door het verantwoordingsorgaan. De AOb heeft meerdere vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over duurzaam beleggen en de manier waarop het ABP-bestuur daar invulling aan moet geven. Achteraf bekijkt het orgaan of het bestuur goed gehandeld heeft. De leden die hierin zitten, vertegenwoordigden de drie miljoen mensen die bij het ABP zijn aangesloten. Dat zijn werknemers en gepensioneerden vanuit het onderwijs, overheid, militairen en politie.

De belangrijkste speerpunten voor de AOb zijn;

  • Volledig CO2-neutraal beleggen. Fossielvrij beleggen bereikten we in 2021, het is nu tijd voor de volgende stap
  • Ons geld beleggen we kinderarbeid-vrij. Kinderen horen in de klas, niet in de fabriek.