Beeld: Pixabay

Waarschijnlijk versoepeling hoger onderwijs

De hogescholen en universiteiten mogen gedeeltelijk weer open, mits het aantal opnames in ziekenhuizen dit toelaat. Studenten kunnen dan vanaf 26 april weer één dag per week naar hun instelling om colleges te volgen. Wel blijft de anderhalve meter-regel in tact en moet het ook in te passen zijn in de landelijke en regionale ov-afspraken. “De veiligheid blijft vooropstaan, maar dit lijkt verantwoord te organiseren”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

Zojuist maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie bekend dat er naar alle waarschijnlijkheid vanaf 26 april weer iets meer mogelijk is in het hoger onderwijs. Ze houden nog wel een slag om de arm. De Jonge ontvouwde een plan richting de zomer voor versoepelingen. Het hoger onderwijs werd daarin ook genoemd. Wel benadrukte de minister dat het afhangt van de besmettingscijfers en dat het kabinet op 20 april de echte knoop doorhakt.

Als de scholen voor hoger onderwijs opengaan dan blijft de afstandsregel gehandhaafd, waardoor er in de praktijk op de instellingen nog steeds maar een beperkt aantal studenten mag komen. Ook onderdeel van de opening zijn de zelftesten die werknemers en studenten preventief kunnen afnemen en waarmee besmettingen eerder worden opgespoord. Ook de mondkapjesplicht en de overige RIVM-maatregelen blijven in het hoger onderwijs van kracht.

Voorzichtig

Sinds 16 december zijn de hogescholen en universiteiten dicht. Studenten volgen zoveel mogelijk afstandsonderwijs. Alleen examens, tentamens, begeleiding van kwetsbare studenten en praktijkonderwijs mochten plaatsvinden op de instellingen zelf. “Het is een voorzichtige uitbreiding op wat nu mag”, zegt Van der Zweep. “We kunnen nu op anderhalve meter iets meer studenten ontvangen. Wel blijft de veiligheid vooropstaan, maar dit lijkt verantwoord te organiseren.”

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep: ‘Het zou een voorzichtige uitbreiding zijn op wat nu mag’

Geen verrassing

De versoepeling is geen grote verrassing en werd eerder al aangekondigd. In het servicedocument hoger onderwijs (versie 7 april) noemde demissionair minister Ingrid van Engelshoven al de datum van 26 april. Dat gaat dus door, zo bevestigde Rutte, als de besmettingscijfers het toelaten. Hierover was verwarring ontstaan, omdat de terrassen misschien ook open mochten, maar het kabinet heeft deze versoepeling nog in de wacht gezet vanwege de besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen. In het document staat ook dat het ministerie het nieuwe studiejaar 2021/2022 als uitgangspunt neemt voor hogescholen en universiteiten om weer zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden. Mits het aantal besmettingen het toelaat.

Vanaf 1 maart 2021 mochten leerlingen en studenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weer voor minimaal één dag per week naar school. Voor studenten in het hoger onderwijs is het bijna twee maanden later ook zo ver.

Op Rijksoverheid staan veelgestelde vragen en antwoorden over de mogelijke opening in het hoger onderwijs. Bekijk ook onze veelgestelde vragen. 

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER