De AOb vindt het belangrijk dat jongeren weer perspectief krijgen.
De AOb vindt het belangrijk dat jongeren weer perspectief krijgen.

beeld: Pixabay

Leerlingen vo en mbo minimaal één dag per week naar school

Scholen in het vo en mbo gaan vanaf volgende week weer open met inachtneming van de anderhalvemeter-regel. Alle leerlingen moeten minimaal één dag per week naar school, schrijft het kabinet voor. De AOb vindt het belangrijk dat jongeren weer perspectief krijgen.

“Volgens het OMT is het verantwoord”, trapte demissionair minister-president Mark Rutte de persconferentie vanavond af. Per 1 maart mogen scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onder voorwaarden weer open. Leerlingen moeten minimaal één dag per week naar school en waar mogelijk meer. De anderhalvemeter-maatregel moet worden nageleefd, ook door leerlingen onderling, behalve in het voortgezet speciaal onderwijs. “Alle eerder gemaakte uitzonderingen – zoals voor de examenklassen en praktijkvakken – blijven overeind”, zegt Rutte. Hij waarschuwt: “We doen hiermee iets heel spannends. Verruiming is niet gratis en niet onomkeerbaar. Maar wij zullen er alles aan doen om het onderwijs niet weer stil te hoeven leggen.”

‘Wij maken ons wel zorgen om de situatie in de gangen en in de aula, de anderhalve meter is daar lastig te handhaven’

“Wij vinden het belangrijk dat ook de leerlingen die niet in een uitzonderingspositie zitten nu meer perspectief krijgen”, reageert AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Het zal per school sterk verschillen wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ontvangen met inachtneming van de anderhalvemeter-regel.” Vandaag berichtten diverse kranten al dat middelbare scholen creatieve oplossingen zoeken om zoveel mogelijk les te kunnen geven binnen de mogelijkheden. Het Titus Brands Lyceum in Oss maakt bijvoorbeeld gebruik van het nabijgelegen theater. En op het 2College Jozefmavo in Tilburg wordt de gymzaal ingezet voor reguliere lessen. “Wij maken ons wel zorgen om de situatie in de gangen en in de aula, de anderhalve meter is daar lastig te handhaven”, zegt De Moel.

‘Studenten moeten uit hun isolement komen’

Het mbo gaat volgende week terug naar de situatie van voor de tweede lockdown: dat betekent dat er op anderhalve meter weer iets meer mogelijk is op locatie, net als in het voortgezet onderwijs minimaal één dag per week. “Studenten moeten uit hun isolement komen”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder. “Ze moeten weer echt contact maken, niet alleen online.” Op de avondklok komen er voor het mbo en voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) extra uitzonderingen. Nu mogen studenten tijdens de avondklok op pad als zij toetsen hebben, dat mag straks ook voor praktijklessen en voorbereiding op examinering.

Voor het mbo geldt vanaf 1 maart weer het servicedocument dat ook al werd toegepast vóór 15 december. De komende dagen werkt de AOb samen met de andere bonden en de VO-raad aan een nieuw protocol voor het voortgezet onderwijs. De afspraken uit dat document worden opgenomen in de FAQ van de AOb.

Zie hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus 

Lees ook: ‘Oproep AOb aan scholen: zet gezondheid personeel en leerlingen bovenaan’

 

Meer nieuws