Stakende leerkrachten en onderwijsondersteuners in Zuid-Nederland op 13 april.
Stakende leerkrachten en onderwijsondersteuners in Zuid-Nederland op 13 april.

Beeld: Fred van Diem

Waar moet ik straks bij de staking op letten?

Veel collega's strijden mee op 15 maart voor betere arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Waar moet je op letten?

Voor deelname aan een door de vakbond uitgeroepen staking is geen toestemming nodig van je werkgever: de directie of het bestuur. Je beslist zelf of je gehoor geeft aan de stakingsoproep. De gevolgen van deze keuze mogen niet op jou afgeschoven worden.

Opvang

Zo is je werkgever verantwoordelijk voor eventuele opvang van leerlingen of studenten en kan hij niet van je vragen de gestaakte uren in te halen. Wel mag van jou verwacht worden dat je je werkgever tijdig in kennis stelt van je stakingsdeelname. We richten ons op iedereen die in het onderwijs werkzaam is, dus zowel op leerkrachten als op onderwijsondersteunend personeel en directieleden. Het maakt niet uit wat voor soort contract je hebt, of je voltijd of deeltijd werkt en in welke onderwijssector je zit. Samen zullen we onze krachten bundelen voor beter onderwijs voor alle betrokkenen.

Loon doorbetalen

De werkgever is niet verplicht je loon door te betalen over de stakingsperiode. Je werkt immers niet. Leden biedt de AOb daarom een stakingsuitkering aan voor mogelijk misgelopen salaris (met een maximum van 63 euro netto per dag). Daarom vragen wij jou om je op de dag van de staking te registreren en achteraf het loondervingsformulier naar ons op te sturen. Onze leden hebben bovendien rechtsbijstand voor conflicten die samenhangen met de staking. Denk aan onterechte disciplinaire maatregelen zoals een schriftelijke berisping, schorsing of overplaatsing. Je kunt je dan wenden tot het Informatie en Advies Centrum van de AOb.

Lidmaatschap

Collega niet-leden mogen ook staken, maar hebben geen recht op de stakingsuitkering en rechtsbijstand. Zij kunnen alsnog gebruik maken van de stakingsuitkering indien zij een regulier lidmaatschap aangaan (dus geen kennismakingslidmaatschap). Dit kan via onze website of ter plaatse op de stakingsdag zelf. Raadpleeg voor de laatste ontwikkelingen rondom de staking onze website en de daarop gepubliceerde veelgestelde vragenlijst.

Bekijk ook de actie-pagina op onze website. Hier vind je alle informatie over de actieweek, het programma in Den Haag op 15 maart en meer. 

Meer nieuws