Op 15 maart is de landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Lees de veelgestelde vragen over deze staking.
Op 15 maart is de landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Lees de veelgestelde vragen over deze staking.

Beeld: Typetank

Wat je moet weten over de landelijke onderwijsstaking

Wanneer ontvang ik de stakingsoproep? Of: Mijn werkgever verbiedt het personeel om te staken, wat nu? Over de landelijke onderwijsstaking op 15 maart en de actieweek krijgt de AOb veel vragen binnen. We hebben de vragen die het vaakst worden gesteld voor je op een rij gezet.

Wat is het doel van de actieweek en de staking?

Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele onderwijs -van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra investeren in het onderwijs. De AOb zette in de aankondiging van de staking begin januari op een rij wat er aan de hand is in het onderwijs. Wil je weten wat de eisen per onderwijssector zijn, lees dan dit bericht.

Actieweek en staking, wat is het verschil?

De actieweek loopt van 11 tot 15 maart, met als afsluiting de staking op 15 maart en de manifestatie op het Malieveld in Den Haag. In de week voorafgaand aan 15 maart vragen we op andere wijze aandacht voor de problemen in het onderwijs. We maken de planning daarvan spoedig bekend.

Wie worden er opgeroepen aan de staking deel te nemen?

De AOb en FNV roepen alle leden op in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) om vrijdag 15 maart te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Deze staking is uniek, omdat er nog nooit in het hele onderwijs gezamenlijk werd gestaakt.

Kan een vakbond zomaar een staking uitroepen?

De legitimiteit van een staking kan door een werkgever of andere belanghebbende worden getoetst bij de rechter. Een staking uitroepen is dan ook geen lichtzinnig besluit en wordt niet ‘zomaar’ gedaan.

Wanneer kan ik mijn stakingsoproep verwachten?

Alle leden van de AOb ontvangen een stakingsoproep met daarin meer informatie over de staking en hoe je kunt registeren. Deze oproep ontvang je rond 1 maart 2019.

Ja ik wil staken! Wat moet ik doen?

Alle AOb-leden krijgen rond 1 maart 2019 een stakingsoproep thuisgestuurd. Ook jouw schoolbestuur wordt door ons tijdig geïnformeerd over de dag en het tijdstip van de staking. De zorg voor eventuele opvang van leerlingen of studenten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.

Ik ben mijn stakingsoproep kwijt. Wat moet ik doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC) van de AOb. Mail onze medewerkers op: info@aob.nl dan kunnen ze gelijk de stakingsoproep toesturen.

Is er een stakingsbijeenkomst?

Ja! In Den Haag houden we een manifestatie op het Malieveld op 15 maart 2019. Meer informatie over het programma, vervoer en alternatieven om te registreren volgen snel.

Ik ben parttimer en ik werk op de stakingsdag niet. Moet ik me wel laten registreren?

Nee, dat hoeft niet. Indien je op de stakingsdag niet bent ingeroosterd en dus niet verplicht bent te werken hoef je je niet als staker bij directie/bestuur te melden. Bij de registratie kun je als sympathisant laten zien dat je instemt met de actie-inzet en solidair bent met de stakers.

Op het stakingsmoment geef ik normaal gesproken geen les. Wel word ik geacht op het tijdstip van de actie andere werkzaamheden te verrichten. Kan ik staken en kan de werkgever salaris inhouden?

Ja, dat kan. Je kunt deelnemen aan de staking en hoeft dan ook geen andere werkzaamheden te verrichten. Het bevoegd gezag kan salaris inhouden over de niet-gewerkte uren.

Ik ben geen lid, maar wil wel staken

Staken is een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is, moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische ondersteuning komt ook voor eigen rekening.

Ik ben geen lid van de AOb, maar ga wel staken op 15 maart. Kan ik mij toch registreren?

Op de stakingsdag komen er op de website van de AOb stakingsformulieren online voor leden en voor sympathisanten. Wil je laten weten dat je het werk neerlegt? Vul dan het sympathisanten-formulier in. De link komt online op de stakingsdag via: www.aob.nl/ikstaak 

Lid worden op de stakingsdag

Op de stakingsdag kun je ook ter plaatse lid worden van de AOb. Je dient dan in ieder geval één jaar betalend lid te blijven. Je bent op die manier verzekerd van juridische bijstand én je krijgt alsnog een stakingsuitkering. Lid worden kan voorafgaand aan de online registratie en op het Malieveld. De eerste drie maanden zijn gratis.

Ik heb een kennismakingslidmaatschap bij de AOb, krijg ik dan ook een stakingsuitkering?

Nee, je krijgt enkel een stakingsuitkering als je een betaald lidmaatschap hebt. Ook heb je als kennismaker geen recht op juridische bijstand. Volwaardig lid worden? Dat kan! De eerste drie maanden zijn gratis.

Ik ben wél lid van de AOb én wil staken

Voor AOb-leden geldt dat de rechtsbijstand is geregeld voor de duur van de staking die de bond heeft uitgeroepen. Bovendien beschikt de AOb over een stakingskas waarmee stakers hun misgelopen salaris deels kunnen compenseren. De maximale stakingsuitkering is op dit moment 63 euro per dag en belastingvrij. Vul na de staking het loondervingsformulier in en stuur het op voor 15 september 2019 naar de AOb. Dat formulier vind je binnenkort op deze pagina van de AOb-website.

Ik wil staken, maar mijn collega’s niet

De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en –verhoudingen met en tot de collega’s in de beslissing mee te nemen.

Mijn werkgever/leidinggevende van de school verbiedt mij te staken

De werkgever kan deelname niet verbieden. Voor het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing vereist, waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen. De AOb-leden kunnen zich in geval van problemen wenden tot onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC) van de AOb.

Welke maatregelen kan het bevoegd gezag treffen?

Het verleden leert dat er ondanks het stakingsrecht er toch nog altijd schoolbesturen zijn die met disciplinaire maatregelen dreigen, zoals schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Raadpleeg in dit soort gevallen de AOb.

De stakingsoproep houdt onder meer in dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opvang van leerlingen in het primair- en voorgezet onderwijs. Wat betekent dat precies?

Dit betekent dat het bestuur of directie zelf maatregelen moet treffen om de opvang van leerlingen te regelen. Daarvoor ben je niet verantwoordelijk.

Worden de namen van de stakers doorgegeven aan mijn werkgever?

Nee. De AOb geeft geen namen door aan de directie. De ervaring leert dat schoolbesturen soms wel aan directieleden vragen om een opgave van namen. Indien er sprake is van een ‘dienstopdracht’ kan zo’n verzoek niet worden geweigerd. Als een leidinggevende zelf aan de actie deelneemt kan hij/zij zich bij het bestuur beroepen op het ‘niet weten’. Het behoort tot de regels der zorgvuldigheid om de werkgever in kennis te stellen van aantallen stakers op de school. Dit in verband met de noodzaak voor de werkgever om opvang voor de leerlingen te regelen.

Moet ik als leidinggevende de namen van de stakers doorgeven?

Zie antwoord op de vorige vraag.

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?

Ja, het stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling.

Moet ik me laten registreren?

Wij vragen je om jezelf te registeren zodat wij weten wie er deelgenomen heeft. Dat is van belang voor het verkrijgen van een stakingsuitkering. Meer informatie over de wijze van registeren volgt snel.

Er wordt gesproken over ‘stakingsuitkeringen’, hoe zit dat?

Als een lid van de AOb staakt en zich laat registreren, kan er een stakingsuitkering worden uitbetaald. De regeling is dat uitbetaling uitsluitend plaatsvindt als de werkgever het salaris heeft ingehouden. Bij de aanvraag van de uitkering moet een kopie van de salarisstrook waaruit deze inhouding blijkt, worden meegestuurd. Daarbij moet je je op de dag van de staking registreren. Dit kan met je stakingsoproep op de manifestatie in Den Haag. Registreren kan op 15 maart ook digitaal via de pagina www.aob.nl/ikstaak. Deze pagina is pas op de dag zelf beschikbaar.

De maximale stakingsuitkering is op dit moment 63 euro per dag en belastingvrij. Het loondervingsformulier voor de staking in maart kun je na de staking downloaden op onze website. Dit formulier kun je t.z.t. samen met het bewijs van de salaris-inhouding opsturen naar Algemene Onderwijsbond t.n.v. het bestuur, Antwoordnummer 4332, 3500 VE Utrecht.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit valt binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school. Dit kan dus ook gelden voor instructeurs en onderwijsondersteunend personeel dat niet staakt. Vrijwillig het werk van een collega overnemen mag wel.

Wat is de termijn waarin ik bij mijn werkgever moet aangeven dat ik staak?

Rond 1 maart ligt de stakingsoproep op de mat. Voor de werkgever kan het prettig zijn dat je tijdig aangeeft dat je gaat staken. Tot drie dagen voor de staking is nog een redelijke termijn.

Moet ik de gestaakte uren in halen?

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald. Hiervoor moet het bestuur, wanneer de onderwijstijd niet gehaald dreigt te worden, een andere oplossing zoeken. Lees daar hier meer over in dit artikel.

Ik ben (gedeeltelijk) ziek. Kan ik staken?

Als je op de dag van de staking ziekteverlof hebt, kan je niet staken: wie op die dag geen verplichting tot het verrichten van arbeid heeft, kan niet aan zijn werkgever laten weten dat hij zijn werk neerlegt. Als je verplicht bent op de stakingsdag re-integratie activiteiten te verrichten, dan kun je wel staken.

Kan onderwijsondersteunend en beheerspersoneel (oop en obp) en administratie-personeel ook staken?

Natuurlijk! Wij pleiten voor een investeringsplan om het gehele onderwijs een flinke impuls te geven. Ga je staken? Laat dit aan je bestuur weten en registreer je als staker.

Kan ik als docent GVO/HVO ook staken?

Jazeker! Deze staking geldt voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. GVO/HVO ontvangt al jaren te weinig bekostiging van het kabinet om goede fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te kunnen regelen. Ook voor jullie geldt deze staking.

Kan ik als directielid ook staken?

Jazeker! Om het onderwijs, na jaren van sluimerende bezuinigingen, weer aantrekkelijk te maken om in te werken. Daarom pleiten we voor een investeringsplan om het hele onderwijs een flinke impuls te geven.

Ik ben leraar in het primair onderwijs en zit al in de LB-schaal (in de nieuwe cao de L11-schaal). Heeft het voor mij zin om te staken?

Wij pleiten voor een investeringsplan om de sector een flinke impuls te geven. De AOb pleit daarnaast voor salarisverbetering van al het onderwijspersoneel. Meer informatie hierover kun je vinden in het investeringsplan. Naast salaris wordt er ook gestaakt voor werkdrukvermindering voor het gehele onderwijspersoneel in alle sectoren.

Ben ik verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?

Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als je gaat staken dan moet je dit melden aan jouw werkgever. Je kunt zelf weten of je naar school gaat, thuis blijft of naar het Malieveld komt. Je hoeft echter niet naar school, want je staakt. Jouw werkgever vult dus niet voor in hoe jij de stakingsdag doorbrengt.

Mag ik mijn kinderen meenemen naar het Malieveld?

Je mag je kinderen of leerlingen meenemen naar het Malieveld, maar dit is volledig onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

Meer nieuws