Beeld: Typetank

Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet”, zegt Dorieke Hammink, woordvoerder van scholengroep Boor.

De AOb heeft op 15 maart een landelijke stakingsdag uitgeroepen voor het hele onderwijs, van primair onderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. Samen met FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv roept de AOb iedereen op om naar het Haagse Malieveld te komen om de politiek te laten weten dat er meer investeringen nodig zijn.

Reacties

Veel schoolbesturen laten deze weken aan hun personeel weten of ze loon inhouden. Via sociale media deed de AOb een oproep aan onderwijspersoneel om door te geven wat hun schoolbestuur van plan is. Via Facebook kwamen ruim vijfhonderd reacties binnen. Daar bovenop kreeg de AOb via Twitter nog zo’n vijftig reacties. Veel reacties zijn verwerkt in het kaartje hieronder. Schoolbesturen waar tegenstrijdige of onzekere berichten over waren, lieten we eruit. De meeste reacties kwamen uit het primair onderwijs.

De grote scholengroep Boor met 77 basisscholen en middelbare scholen in Rotterdam betaalt niet door. “Wij hebben dit afgestemd met andere Rotterdamse schoolbesturen”, zegt woordvoerder Dorieke Hammink. Bij eerdere stakingen in het primair onderwijs betaalde Boor wel een keer door, nu niet. “We staan sympathiek tegenover het doel, maar steunen het middel niet. In het primair onderwijs zijn cao-onderhandelingen bezig en ook in het voortgezet onderwijs zijn er landelijke gesprekken om de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren. Deze gesprekken moeten de tijd en ruimte krijgen.” Scholengroep LMC in Rotterdam (24 middelbare scholen) en Kind en Onderwijs (27 basisscholen) bevestigen de Rotterdamse afspraak om niet door te betalen.

Strijd

In Leidschendam-Voorburg betaalt scholengroep Panta Rhei (16 basisscholen) medewerkers wel door, zegt collegevoorzitter Harry van de Kant. Bij de estafettestaking vorig jaar september deed het schoolbestuur dit juist niet. Van de Kant: “Wij zaten bij de laatste groep en er was een cao-akkoord. Ik vond het mosterd na de maaltijd, maar deze keer houden we geen loon in. We zijn solidair met het hele onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob zegt steeds: ‘er komt niks meer bij’, maar het bedrijfsleven kreeg er in één dag twee miljard euro bij. Terwijl de publieke sector jarenlange strijd moet leveren.” De actiebereidheid binnen de scholengroep is groot. De collegevoorzitter verwacht dat tweederde van basisscholen dicht zal zijn. “Wij merken in toenemende mate dat we geen invallers meer kunnen vinden.”

‘Onderwijsminister Arie Slob zegt steeds: ‘er komt niks meer bij’, maar het bedrijfsleven kreeg er in één dag twee miljard euro bij’

Bij het Montessori-onderwijs Zuid-Holland hebben ze ook met de vervangersproblematiek te maken. “We zijn voortdurend het ene gat met het andere gat aan vullen”, zegt bestuurder Paul Mos van de scholenstichting. De stichting betaalt, net als alle andere keren, door. Mos: “Ik vind het een verkeerd signaal om niet door te betalen. Het is regentengedrag om dat te doen, want je krijgt gewoon geld van het ministerie. Ook wil ik mijn personeel laten zien dat ik achter ze sta.” Mos heeft al gekeken naar de actiebereidheid en geïnventariseerd: vijf van de zes scholen zullen dicht zijn in maart.

Cao’s

Uit de andere sectoren, zoals het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo, kwamen veel minder reacties binnen. Woordvoerder Hanneke Ruiter van de Landstede Groep met middelbare scholen en mbo-instellingen laat weten dat zij niet doorbetalen. “Wij volgen de lijn van de VO- en MBO-raad om niet door te betalen. Wij vinden dat mensen mogen staken, maar dan betaalt de werkgever niet uit, het is hun eigen tijd. Bovendien zijn er in het vo en mbo cao’s waarin onderwerpen zoals de werkdruk al bij de kop worden gepakt.”

Docenten die werken op de drie middelbare scholen van de scholenstichting SVOL in Lelystad krijgen wel doorbetaald. SVOL-bestuurder Barry Lommen laat weten dat zijn medewerkers behoorlijk wat voor de kiezen krijgen. “Het zou echt een fout signaal zijn om te korten op salaris”, zegt Lommen. “De problematiek van leerlingen hier is vergelijkbaar met in de Randstad. Je zou daar eigenlijk meer handen voor in de klas willen hebben of kleinere klassen. Het lesgeven is bijzonder zwaar en als er iemand uitvalt dan is het toch de gewoonte om uren op te delen, omdat vervanging moeilijk is. Wel zie ik dat medewerkers staken lastig vinden, want een dag staken betekent een dag niet werken. Hun werkdruk loopt dan nog meer op.”

Stakingsvergoeding

Onderwijspersoneel dat lid is van de AOb krijgt een stakingsvergoeding als hun schoolbestuur loon inhoudt. Het gaat om een vergoeding van 63 euro.

Laat ons via Facebook of Twitter weten of jouw schoolbestuur loon inhoudt of niet. Het kaartje wordt elke week geüpdatet.

Meer nieuws