Er is structureel 4 miljard euro nodig voor alle onderwijssectoren: van het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs.
Er is structureel 4 miljard euro nodig voor alle onderwijssectoren: van het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs.

Beeld: Typetank

Actieweek: Wat de bonden eisen per onderwijssector

In alle sectoren moet er meer geld komen om de salarissen te verbeteren en om functies van ondersteunend personeel te herwaarderen. Ook moet er geld vrijgemaakt worden om de werkdruk te verlagen. In totaal is er structureel 4 miljard euro nodig voor het primair- tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Bekijk wat we in jouw onderwijssector eisen van het kabinet Rutte III.

Net voor de provinciale staten-verkiezingen willen de bonden duidelijk maken dat het anders moet. Investeringen zijn broodnodig. De AOb pleit daarom voor een investeringsprogramma voor het hele onderwijs, om achterstanden in te lopen en om te werken aan kwaliteitsverbetering. ‘Voor de toekomst van nieuwe generaties jongeren, voor de toekomst van Nederland als concurrerende kenniseconomie is het noodzakelijk om te investeren in onderwijs’, dat staat in de nota ‘Investeer in onderwijs’ van de AOb.

Nog deze kabinetsperiode moet er een begin worden gemaakt met de investeringen om de achterstanden met andere beroepen in te lopen. Het onderwijs moet een aantrekkelijke sector worden om in te werken: de werkdruk moet daarom omlaag en de salarissen omhoog in alle onderwijssectoren. Het carrièreperspectief moet in het onderwijs worden verbeterd om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. De AOb komt daarom met realistische voorstellen per onderwijssector.

Primair onderwijs

Zo moet in het primair onderwijs de loonkloof met het voortgezet onderwijs worden afgeschaft: dit kost 560 miljoen euro. Ook moeten de functies van onderwijsondersteuners opnieuw bekeken en gewaardeerd worden, daarvoor is 90 miljoen euro nodig. Er moet genoeg budget komen voor materiële bekostiging zodat schoolbesturen dit niet uit de personeelspot hoeven te halen.

De AOb wil dat de medewerkers van het vso(voorgezet speciaal onderwijs) onder de cao voortgezet onderwijs gaan vallen zodat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als hun  collega’s uit die onderwijssector.

Kosten x 1 miljoen euro 2019 2020 2021 2022
Sector primair onderwijs  
Extra salaris leraren, brug slaan tussen po en vo 560 560 560 560
Verbetering carrièreperspectief ondersteuners en schoolleiders 90 90 90 90
Inhaalslag achterstand: elk jaar cao-verhoging +1,25% boven referentieruimte 95 191 286 381
Totaal 745 841 936 1.031

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs moet het carrièreperspectief beter worden. Alle docenten moeten in een LC-salarisschaal kunnen komen. Dat kost 246 miljoen euro. Om de werkdruk te verlagen wil de AOb toe naar een lesweek van 20 lesuren. Het terugbrengen van de lessen kost 675 miljoen euro. Kleinere klassen dragen ook bij aan het verlagen van de werkdruk. Ook daar moet geld beschikbaar voor komen.

Sector voortgezet onderwijs 2019 2020 2021 2022
Verbetering carrièreperspectief ondersteuners 80 80 80 80
Inhaalslag achterstand: elk jaar cao-verhoging +1,25% boven referentieruimte 77 153 230 306
Werkdruk elk jaar 1 lesuur minder (23 -> 20) m.i.v. 2019 225 450 675 675
Maximale kosten doorstroom van LB naar LC 246 246 246 246
Totaal 627 929 1.231 1.307

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor iedere mbo-docent moet een lerarenschaal op niveau schaal LC bereikbaar zijn. Ook moet er meer ruimte komen voor schaal LD voor leraren die ingezet worden in het lesgeven. Hiervoor is 117 miljoen nodig. Om onderwijsondersteuners en instructeurs in het mbo te herwaarderen en meer carrièremogelijkheden aan te bieden is 70 miljoen euro nodig.

Sector middelbaar beroepsonderwijs 2019 2020 2021 2022
Salaris leraren invlechten LB in LC 105 105 105 105
Salaris leraren meerkosten invlechten LC in LD voor 10% 12 12 12 12
Salaris onderwijsondersteuners invlechten schaal 7 in 8 8 8 8 8
Verbetering carrièreperspectief  oop / obp 62 62 62 62
Inhaalslag achterstand: elk jaar cao-verhoging +1,25% boven referentieruimte 39 79 118 158
Totaal 226 266 305 345

Hoger beroepsonderwijs

De AOb vindt dat de bekostiging in het hbo moet meegroeien, omdat we nu zien dat de groepsgrootte toeneemt en collegezalen voller worden. In het hbo moeten docenten nu een masteropleiding hebben. Daarom is de huidige salarisschaal 10 in vergelijking met andere beroepen onvoldoende. Het minimum moet volgens de AOb salarisschaal 11 worden. 22 miljoen euro is daarvoor nodig. Voor ondersteuners moet de salarislijn worden verkort, dit kost 60 miljoen euro.

Sector hoger beroepsonderwijs 2019 2020 2021 2022
Salaris afschaffen schaal 10 22 22 22 22
Inhaalslag achterstand: elk jaar cao-verhoging +1,25% boven referentieruimte 35 70 105 140
Verbetering carrièreperspectief oop 60 60 60 60
Totaal 117 151 186 221

Wetenschappelijk onderwijs

In het wetenschappelijk onderwijs eisen de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek dat er 1,15 miljard euro wordt geinvestereerd in de achterstallige financiering. Ook moet de bezuiniging (de doelmatigheidskorting) op het onderwijsdeel van de lumpsum worden geschrapt en moeten de vrijgekomen gelden van het leenstelsel naar extra docenten gaan.

Download: De onderwijsnota van de AOb met alle financiële details
Download: De eisen van FNV Onderwijs en Onderzoek voor het wetenschappelijk en hoger onderwijs
Lees ook: De aankondiging van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen voor een landelijke onderwijsstaking op 15 maart 2019

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER