Beeld: Livestream Tweede Kamer

VVD-minister Wiersma: ‘De norm is de norm’

VVD-minister Dennis Wiersma vindt dat onderwijsbestuurders ook met bijverdiensten als toezichthouder binnen het publieke beloningsplafond zouden moeten blijven. “De norm is de norm, wat mij betreft. Zonder geitenpaadjes.”

Tot laat in de avond sprak de Tweede Kamer met Wiersma over een onderwerp dat al jaren in de politieke wachtkamer stond: het uitbreiden van de mogelijkheden om op te treden bij onderwijsinstellingen waar het misgaat. Oppositiepartijen GroenLinks en SP grepen het debat aan om twee amendementen in te dienen waarmee ze de beloning van bestuurders en toezichthouders verder willen reguleren. Het Onderwijsblad illustreerde onlangs hoe bestuurders dankzij bijbanen als toezichthouder bij een andere onderwijsinstelling, ziekenhuis of woningcorporatie – wettelijk toegestaan – boven de publieke bezoldigingsnorm van de Wet normering topinkomens (wnt) uitkomen. Vorige kabinetten hielden deze nevenfuncties expres buiten de norm, onder meer omdat het potentiële toezichthouders zou afschrikken.

GroenLinks en SP vinden dat elke euro boven de wnt-norm ingeleverd moet worden. “Daar ben ik het helemaal mee eens”, aldus de minister

GroenLinks en SP vinden dat elke euro boven de wnt-norm ingeleverd moet worden. Daarmee vinden ze de minister aan hun zijde. “Daar ben ik het helemaal mee eens. Die normen zijn er ook niet voor niets”, aldus Wiersma. Hij toonde er begrip voor dat de oppositiepartijen daar gelijk werk van wilden maken, maar verwees het voorstel toch door naar een ander loket, mede omdat het de hele semipublieke sector raakt. In september staat een debat over de topinkomenswet gepland met zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken. “Ik zal de minister van BZK meegeven dat wat mij betreft de norm de norm is, zonder geitenpaadjes.”

Daarnaast willen beide partijen medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen instemmingsrecht geven op de beloning van toezichthouders – die zelf hun eigen vergoeding mogen bepalen. “Wat me stoort, is dat toezichthouders hun eigen beloning kunnen bepalen en die ook zelfstandig kunnen ophogen. Ik vind dat een hele gekke figuur, helemaal in de publieke sector”, aldus GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. De minister gaf aan het onderwerp te willen meenemen bij het uitwerken van het coalitieakkoord over het versterken van medezeggenschap.

Dupe

Sterk verdeeld reageerde de Tweede Kamer gisteravond op het wetsvoorstel ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium’. Na geruchtmakende incidenten bij onder andere het Cornelius Haga Lyceum, Avicenna en VMBO Maastricht groeide in politiek Den Haag de afgelopen jaren de behoefte om sneller in te kunnen grijpen. Misstanden, slechte onderwijskwaliteit of sociale onveiligheid kunnen met de huidige regelgeving veel te lang voortbestaan, aldus Wiersma. Leerlingen zijn daar als eerste van de dupe.

Misstanden, slechte onderwijskwaliteit of sociale onveiligheid kunnen met de huidige regelgeving veel te lang voortbestaan, aldus Wiersma

Maar hoe snel en hoe hard moet een minister kunnen optreden tegen een schoolbestuur? Onder het vorige kabinet werd een wetsvoorstel voorbereid, dat een kritische beoordeling kreeg van de Raad van State. Met enkele aanscherpingen stuurde minister Wiersma zijn plannen onlangs naar de Tweede Kamer. Zo wil de minister een spoedaanwijzing kunnen geven bij een ‘redelijk’ in plaats van ‘ernstig’ vermoeden van wanbeheer.

Naast Wiersma’s eigen VVD scharen ook D66, PVV, SP en GroenLinks zich achter het wetsvoorstel, al hebben sommige fracties wel kanttekeningen of vragen. Bij confessionele partijen klinkt de angst door vanuit het bijzonder onderwijs voor verregaande incidentenpolitiek; zij uitten grote bedenkingen (ChristenUnie) of reageerden ronduit afwijzend (CDA, SGP). Ook voor Denk gaat de uitbreiding te ver, terwijl de PvdA graag eerst nog een schriftelijke overlegronde had gewild. Die gaat er nu toch komen, want een deel van de vragen wordt binnenkort eerst op papier beantwoord voordat het debat later wordt voortgezet – als het goed is nog voor het zomerreces.

Gedwongen

Ook de meest recente onderwijsaffaire passeerde gisteravond de revue: de scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO), waar oprichter en bestuurder Misha van Denderen uiteindelijk via een aanwijzing gedwongen werd om plaats te maken voor een vijfkoppig interim-bestuur.

Al jaren was duidelijk dat het onderwijs zeer zwak is en dat er onrechtmatig met belastinggeld wordt omgegaan, aldus VVD-Kamerlid Mariëlle Paul. “Pas vorige week stapte de bestuurder onder grote druk op. Met de deze wet had eerder ingegrepen kunnen worden en hadden de leerlingen veel eerder beter onderwijs gehad.”

“Recentelijk zagen we hoe lang het duurde voordat de overheid echt in kon grijpen bij een bestuur waarbij iedereen die zich er een beetje mee bezighield al jaren tot de conclusie kwam: het zit daar echt goed fout”, aldus SP-Kamerlid Kwint, die sprak van “zo ongeveer de grootste wegsluisoperatie van publiek geld uit het onderwijs” in jaren. “In hoeverre gelooft de minister dat het aanwijzen van een nieuw bestuur alle problemen oplost?

Het bestuur is heel gemotiveerd om die kwaliteit te herstellen, zodat het onderwijs weer op orde komt en leerlingen krijgen waar ze recht op hebben. Maar het is een forse klus en er loopt nog heel wat

Volgens VVD-minister Wiersma is er bij SvPO nog veel werk aan de winkel. “Er is nu bewust gekozen voor een vijfkoppig bestuur. Dat is best fors, zou je kunnen zeggen. De nieuwe bestuursleden hebben veel ervaring. Wel erken ik dat er echt wel heel veel werk moet worden verzet. Het bestuur is heel gemotiveerd om die kwaliteit te herstellen, zodat het onderwijs weer op orde komt en leerlingen krijgen waar ze recht op hebben. Maar het is een forse klus en er loopt nog heel wat. Het bestuur maakt een plan voor terugvordering. We hebben bestuurlijk nog ingewikkelde dingen lopen met aangiftes. We zijn hier dus niet vanaf, maar het belangrijkste is dat die leerlingen weer goed onderwijs krijgen.”

Lees alle artikelen over SvPO op deze site. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in het onderwijs speelt? Word lid van de AOb en ontvang elke maand het Onderwijsblad.

CHECK ALLE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Meer nieuws