Beeld: Fred van Diem

Vrijwel alle scholen in Friesland, Groningen en Drenthe vandaag dicht

"De stakingsbereidheid in noord-Nederland is nog steeds heel groot", verzekert Hayo Bolken, AOb-stakingscoördinator in het noorden. Hij verwacht dat vrijwel alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe morgen hun deuren sluiten.

De staking vandaag is de eerste in een reeks estafettestakingen van het PO-front, dat zijn de vakbonden AOb, CNVO, FNV en FvOV, gesteund door PO-inactie en de organisaties van schoolleiders AVS en schoolbesturen PO-Raad.

Manifestatie

Om 13:00 uur start een manifestatie in de Groningse Suikerfabriek. Het PO-front maakt zich ernstige zorgen over het lerarentekort dat bij de recente griepgolf nog duidelijk zichtbaar werd. Komende jaren loopt het tekort bij ongewijzigd beleid op tot 11.000 leraren in het basisonderwijs. Het salaris speelt daarin een belangrijke rol. ‘De hoogte van het salaris is een rem om te kiezen voor het onderwijs’, stelde de Onderwijsraad in 2013.

Eerder, in 2007, riep de Commissie Leraren al op om salarissen in het primair onderwijs op niveau te brengen, zodat jonge mensen geïnteresseerd blijven in een loopbaan in het primair onderwijs. Het tegenovergestelde gebeurde: de belangstelling voor een pabo-opleiding nam in rap tempo af.

Salariskloof

Wil dit veranderen, dan moet het salaris omhoog tot het niveau van leraren in het voortgezet onderwijs, benadrukt Hayo Bolken. Het verschil tussen de sectoren loopt op tot boven de 25 procent. Zo’n grote salariskloof komt volgens onderzoek van de Oeso eigenlijk alleen maar voor in Mexico, Costa Rico én Nederland. Binnen Europa kent geen enkel ander land zo’n verschil tussen leraren basis- en voortgezet onderwijs.

Meer weten over de staking morgen? Lees het persbericht hier, of kijk op www.aob.nl/actiegroningen.

Meer nieuws