De vooruitzichten om een baan te vinden zijn fantastisch, maar toch trekt de voltijds pabo maar 2 procent meer studenten.
De vooruitzichten om een baan te vinden zijn fantastisch, maar toch trekt de voltijds pabo maar 2 procent meer studenten.

Beeld: NHL Stenden

Minigroei pabo lost lerarentekort niet op

De voltijds pabo-opleidingen in Nederland groeien dit jaar met 2 procent. In totaal zijn 91 jongeren méér dan vorig schooljaar de pabo gaan doen. Een druppel op de gloeiende plaat, aangezien het voorziene lerarentekort over vier jaar – wanneer deze groep afstudeert – ruim 4000 fulltime banen telt.

Gemiddeld groeit het aantal eerstejaars aan hogescholen met 6 procent. Uit eerder onderzoek naar voorkeuren van eerstejaars studenten blijkt dat de zorg- en onderwijsopleidingen met elkaar concurreren. In het schooljaar 2017-2018 heeft de zorg met een instroomstijging van 9 procent aan het langste eind getrokken.

Daling marktaandeel

Het marktaandeel van de pabo onder eerstejaars daalt iets. Met de bescheiden groei van 2 procent komt het totaal aantal eerstejaars net boven de 4300. Dat is nog ver beneden de aantallen die vier jaar geleden werden genoteerd: rond de 5700 eerstejaars. Destijds kende de pabo een marktaandeel van 6 procent, nu is dat 4,6 procent. Die daling is vooral veroorzaakt door strengere toelatingseisen.

Meer mannen

Opvallend aan de jongste pabo-instroomcijfers is de verdeling man-vrouw. Voor 2017-2018 hebben zich 139 meer mannen aangemeld dan vorig schooljaar. Het aantal vrouwen daalde met 48. Per saldo stijgt het aandeel jongens van 19 naar 22 procent.

Het zijn vooral de pabo’s in de Randstad – waar het grootste lerarentekort is – die een plus noteren. Samen scoren de pabo’s in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland een groei van 4 procent. Vooral de hogescholen van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en de iPabo weten meer studenten te trekken. In Den Haag daalt het aantal eerstejaars. Den Haag en Inholland zitten in de min.

Hogescholen buiten de Randstad 1e-jaars 2016 1e-jaars 2017 stijging/daling
Avans 119 122 2%
Ede 138 130 -6%
Windesheim 143 169 18%
Fontys 344 300 -13%
Hanzehogeschool 156 169 8%
Hogeschool Arnhem Nijmegen 276 294 7%
Hogeschool Zeeland 54 83 54%
Iselinge 90 105 17%
Pabo Zwolle 153 183 20%
Noordelijke Hogeschool 55 51 -7%
De Kempel 190 178 -6%
Saxion 227 214 -6%
Stenden 263 220 -16%
Geref. hogeschool Viaa 99 84 -15%
Hogeschool Zuyd 30 46 53%
Totaal buiten de Randstad 2337 2347 0%

Bron: Vereniging Hogescholen

Hogescholen binnen de Randstad 1e-jaars 2016 1e-jaars 2017 stijging/daling
Hogeschool Utrecht 145 184 27%
Marnix Academie 283 277 -2%
Hogeschool Leiden 273 252 -8%
Driestar 232 208 -10%
Hogeschool Rotterdam 127 176 39%
Thomas More 161 157 -2%
Haagse Hogeschool 86 79 -8%
Inholland 288 280 -3%
iPabo 170 215 26%
Hogeschool Amsterdam 120 138 15%
Totaal binnen de Randstad 1885 1966 4%

Bron: Vereniging Hogescholen

1e-jaars 2016 1e-jaars 2017 stijging/daling
Totaal in Nederland 4222 4313 2%

Bron: Vereniging Hogescholen

Deeltijd groeit

De deeltijd pabo-opleidingen leveren minder grote aantallen leraren op, maar groeien wel harder. Met 122 méér deeltijders groeiden deze opleidingen met 30 procent naar 526 inschrijvingen dit schooljaar. Ook zijn er meer mensen die vanuit het hbo overstappen naar de pabo. Onbekend is hoeveel overstappers er zijn van de pabo naar andere studies.

Mega-klas

Lees hier hoe het ministerie van Onderwijs speelt met de gedachte om het primair onderwijs heel anders te gaan inrichten: ‘Ministerie denkt na over mega-klas met assistenten‘.

Meer nieuws