Geen land in Europa kent Nederlandse salariskloof

De Nederlandse salariskloof tussen leraren in het basisonderwijs en hun collega's in het voortgezet onderwijs is in Europa een grote uitzondering. Buiten Europa zijn Costa Rica en Mexico de enige landen ter wereld waar de ongelijkheid groter is dan in Nederland.

Dat beeld komt naar voren uit de jongste salarisvergelijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), gebaseerd op cijfers uit 33 landen van het jaar 2015.

In Nederland komt het salarisverschil uit op 25,6 procent; in vrijwel alle andere Europese landen blijft de ongelijkheid beperkt tot minder dan 10 procent. Het enige land dat enigszins in de buurt komt van Nederland is Spanje met 11,6 procent. In de onderstaande graphic zijn de salarisverschillen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs per land te zien.

Vergelijken

De Oeso vergelijkt het brutosalaris in officiële salaristabellen voor leraren met vijftien jaar ervaring in het basisonderwijs en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

In landen als Portugal, Duitsland en Noorwegen zijn er geen verschillen. Het onderscheid is miniem in Denemarken (minder dan 2 procent), Zweden (iets meer dan 2 procent) en de Verenigde Staten (minder dan 3 procent).

Meer nieuws