Op het Dominicus College in Nijmegen volgen leerlingen met en zonder beperking samen onderwijs.
Op het Dominicus College in Nijmegen volgen leerlingen met en zonder beperking samen onderwijs.

Sluiting Dominicus College nog niet definitief

De medezeggenschapsraad van het Dominicus College in Nijmegen is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de geschillencommissie over sluiting van de school. De Ondernemingskamer in Amsterdam zal toetsen of de commissie juist heeft gehandeld. De sluiting van de school is hierdoor nog niet definitief.

Omdat in de regio Nijmegen het aantal leerlingen terugloopt, nam scholenkoepel @voCampus in maart het besluit om het Dominicus College te sluiten. Ook voor de Monnikskap, de afdeling voor leerlingen met een beperking of chronische ziekte, is hier dan geen plek meer. De voorgenomen sluiting leidde tot felle protesten van leerlingen, ouders en de medezeggenschapsraad. Het concept waar leerlingen met en zonder beperking samen havo/vwo volgen, is uniek in Nederland.

De mr van het Dominicus College besloot de sluiting aan te vechten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. De commissie oordeelt in haar uitspraak van 29 augustus dat het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Het besluit om de school per 2024 te sluiten, kan daarom in stand blijven.

‘Het lijkt erop dat de geschillencommissie een haastige uitspraak heeft geschreven en belangrijke processtukken niet heeft meegewogen’

De mr is van mening dat het bestuur vanaf het begin niet zorgvuldig heeft gehandeld. Aanvankelijk wilde @voCampus het Dominicus laten fuseren met het Kandinsky College. De avond voordat dit plan in dagblad de Gelderlander stond, werden de ouders nog snel schriftelijk ingelicht. 

“De commissie heeft zich niet gebogen over de procedurele bezwaren van de medezeggenschapraad”, zegt mr-voorzitter Karima Coenders, die naast ouder ook advocaat is. “Daarnaast bevat de uitspraak feitelijke onjuistheden. Het lijkt erop dat de geschillencommissie een haastige uitspraak heeft geschreven en belangrijke processtukken niet heeft meegewogen.”

‘Niet te laat’

Volgens haar is het niet te laat om de sluiting tegen te gaan. “Er zijn meerdere uitspraken geweest dat een school toch open kon blijven, en waarbij zelfs met minder leerlingen kwalitatief goed onderwijs geboden kan worden. Dit komt voor risico van de bestuurders die onzorgvuldig besluiten nemen. We missen de wil van het bestuur om met de mr een oplossing te zoeken.”

Tien jaar geleden is het Dominicus nog voor miljoenen aangepast om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Er zijn bijvoorbeeld automatische deuren, rustruimtes en liften gekomen zodat leerlingen met en zonder beperking samen onderwijs kunnen volgen. De mr zegt open te staan voor alle acceptabele oplossingen voor leerlingen en personeel waarbij het gedachtegoed van het Dominicus College behouden blijft.

Binnen acht weken zal de zitting bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam plaatsvinden, de uitspraak volgt ongeveer vier weken later.

Zie ook: Geschillencommissie keurt sluiting Dominicus goed , Minister waarborgt voortbestaan Monnikskap en Het Dominicus is de moeite waard om voor te vechten 

 

Meer nieuws