Als gevolg van krimp moet in 2024 het ruim 165 jaar oude Dominicus College in Nijmegen de deuren sluiten.
Als gevolg van krimp moet in 2024 het ruim 165 jaar oude Dominicus College in Nijmegen de deuren sluiten.

Geschillencommissie keurt sluiting Dominicus College goed

Het Dominicus College in Nijmegen mag per augustus 2024 de deuren sluiten. De geschillencommissie ziet geen reden om het besluit tot opheffing van het schoolbestuur terug te draaien. De medezeggenschapsraad beraadt zich op de mogelijkheid om in beroep te gaan.

“Heel teleurstellend”, noemt Tom Hooft van Huysduynen, vice-voorzitter van de mr, de uitspraak van de geschillencommissie van 29 augustus. “Het hele proces tot sluiting is onzorgvuldig verlopen en de bewijslast was volgens mij evident. Dat de geschillencommissie hier niet op in is gegaan, valt mij erg tegen.”

Vanwege een teruglopend aantal leerlingen in de regio Nijmegen nam scholenkoepel @voCampus in maart het besluit om het Dominicus te sluiten. Ook voor de Monnikskap, de afdeling voor leerlingen met een beperking of chronische ziekte, is hier dan geen plek meer. De voorgenomen sluiting leidde tot felle protesten van leerlingen, ouders en de medezeggenschapsraad. Het concept waar leerlingen met en zonder beperking samen havo/vwo volgen, is uniek in Nederland.

Uitspraak

Als laatste mogelijkheid besloot de mr van het Dominicus College de sluiting aan te vechten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. De commissie oordeelt in haar uitspraak van 29 augustus dat het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Het besluit kan daarom in stand blijven. Hierdoor is er volgens de commissie voor de mr geen belang meer bij een advies over een nieuwe brugklas, waar de mr ook een verzoek toe had ingediend.

De mr heeft vier weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Als de mr dat niet doet, is de sluiting van het Dominicus College over twee jaar een feit. De Monnikskap zal worden ondergebracht bij het Kandinsky College in Nijmegen.

Zie ook: Minister waarborgt voortbestaan Monnikskap en Het Dominicus is de moeite waard om voor te vechten

 

 

Meer nieuws