De Monnikskap is nu nog onderdeel van het Dominicus College, dat per augustus 2024 moet sluiten.
De Monnikskap is nu nog onderdeel van het Dominicus College, dat per augustus 2024 moet sluiten.

Beeld John Arts

Minister waarborgt voortbestaan Monnikskap

De Monnikskap, de afdeling voor leerlingen met een beperking, wordt ondergebracht bij het Kandinsky College in Nijmegen. Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma is door concrete toezeggingen van het bestuur het voortbestaan gewaarborgd. Ondertussen ligt de sluiting van het Dominicus College, waar de afdeling nu is gehuisvest, nog bij de geschillencommissie.

Minister Wiersma heeft gisteravond in een brief naar de Tweede Kamer laten weten dat het bestuur concrete toezeggingen heeft gedaan. Zo neemt @voCampus de kosten van de bouw bij het Kandinsky College voor zijn rekening, net als eventuele verliezen als minder leerlingen voor de Monnikskap kiezen.

Ook gaan alle medewerkers die volledig op de Monnikskap werken, mee naar de nieuwe locatie. Die intentie is er bij het bestuur ook voor personeel dat deels aan de afdeling verbonden is. De medezeggenschapsraad van het Kandinsky College heeft zich bovendien ‘unaniem uitgesproken voor het volwaardig integreren van de Monnikskap’.

Uniek concept

Om de daling van het totaal aantal leerlingen in Nijmegen op te vangen, nam @voCampus vorig jaar het besluit het Dominicus College per augustus 2024 te sluiten. Ook voor de Monnikskap is daar dan geen plek meer. Het concept is uniek in Nederland: een relatief kleinschalige havo/vwo-school (780 leerlingen) met een afdeling voor 80 leerlingen met een beperking of chronische ziekte (de Monnikskap). Er zijn extra faciliteiten om te zorgen dat zij regulier onderwijs kunnen volgen.

‘Ik heb met eigen ogen kunnen zien wat het betekent voor alle leerlingen op het Dominicus College om echt samen naar school te gaan’

De voorgenomen sluiting leidde tot paniek en felle protesten. Meerdere Tweede Kamerleden uitten hun zorgen tijdens het commissiedebat passend onderwijs eind maart. De minister komt met de brief nu tegemoet aan de motie Van Meenen en het verzoek van de Tweede Kamer om het voortbestaan van de Monnikskap te garanderen.

Wiersma is in mei op bezoek geweest bij de Monnikskap. ‘Ik heb daarbij met eigen ogen kunnen zien wat het betekent voor alle leerlingen op het Dominicus College om echt samen naar school te gaan, in de aula met elkaar te eten en te ontdekken dat iedereen wat bijdraagt aan een vrij en inclusieve school’, schrijft hij in de brief.

Kapitaalvernietiging

Betrokkenen noemen in een eerder artikel in het Onderwijsblad de sluiting van het Dominicus College kapitaalvernietiging. Tien jaar geleden is de school nog voor miljoenen aangepast om inclusief onderwijs mogelijk te maken. De medezeggenschapsraad van het Dominicus College vecht de sluiting aan bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen.

“Het hele proces is onzorgvuldig verlopen en dit kunnen we gewoon niet over onze kant laten gaan”, vertelt mr-lid Tom Hooft van Huysduynen. “Natuurlijk willen we het liefst de Monnikskap hier houden, maar het lijkt erop dat het bestuur de overgang goed gaat regelen, daar ben ik blij om. Dat de kinderen met en zonder beperking samen goed onderwijs krijgen, staat bij mij voorop.”

Zie ook: Minister wil vaart zetten achter passend onderwijs en Leerlingen zijn de grootste verliezers van de sluiting Dominicus

 

Meer nieuws