'Breng ook de basiscondities voor goed onderwijs op orde'
'Breng ook de basiscondities voor goed onderwijs op orde'

Beeld: Pixabay

Onderwijsraad: ‘Verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen’

De miljarden voor het Nationaal Programma Onderwijs moeten een opmaat zijn voor duurzame investeringen in het onderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad. “Dat is ons uit het hart gegrepen”, reageert AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Met het Nationaal Programma Onderwijs (Npo) komt 8,5 miljard euro beschikbaar voor het bestrijden van corona-achterstanden. Dat geld is echter grotendeels een incidentele investering die met name is gericht op de korte termijn, vindt de Onderwijsraad. Maar het onderwijs kampt volgens deze raad al veel langer met dieper liggende problemen, zoals dalende onderwijsprestaties, stijgende kansenongelijkheid, een tekort aan leraren en schoolleiders, en een te hoge werkdruk.

‘Alleen herstel is niet genoeg. Knoop herstelmaatregelen zo snel mogelijk vast aan duurzame verbeteringen’

Laat het NPO daarom een opmaat zijn voor structurele investeringen in verbetering van het onderwijs, adviseert de Onderwijsraad. “Er zijn nu herstelmaatregelen nodig om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken”, zegt voorzitter Edith Hooge. “Maar alleen herstel is niet genoeg. Knoop herstelmaatregelen zo snel mogelijk vast aan duurzame verbeteringen en breng de basiscondities voor goed onderwijs op orde.” Dat alles zou volgens haar ook moeten worden vastgelegd in het regeerakkoord.

Eenmalig

Dit advies is de AOb uit het hart gegrepen. “Die 8,5 miljard euro is een heleboel geld”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Maar het is een eenmalige miljardeninvestering, terwijl onze oproep om de structurele problemen aan te pakken al sinds 2017 klinkt. En voor structurele problemen is structureel geld nodig.”

Deze oproep doet de AOb – samen met de onderwijsbonden CNV Onderwijs en FvOv – ook in een position paper over het Npo.

Looptijd

De bonden vinden verder dat 2,5 jaar te kort is om het Npo uit te voeren. “We pleiten er voor om de looptijd te verlengen naar vier jaar”, zegt Van Gelder. “Dit stelt scholen in staat om het geld gerichter in te zetten en leerlingen ook op middellange termijn te ondersteunen.”

Dat vindt ook de Onderwijsraad. ‘De looptijd van tweeënhalf jaar beperkt de uitvoerbaarheid van het programma. Scholen hebben tijd nodig om te komen tot een gedegen analyse en een evidence-informed plan.’

Lerarenteam

Er is volgens de Onderwijsraad ook tijd nodig voor overleg tussen professionals binnen de school, ‘zodat iedereen zich eigenaar voelt van de doelstellingen en het plan’.

Daar hameren de vakbonden ook op. “Het is van groot belang dat het onderwijsteam direct wordt betrokken bij de besteding van het geld en het maken van een plan, zodat het op draagvlak kan rekenen”, zegt AOb-voorzitter Van Gelder. “De betrokkenheid van het team moet worden geborgd door een toets die wordt uitgevoerd door de pmr.” De AOb houdt op dit moment ook een enquête in het primair onderwijs om te achterhalen in hoeverre leraren worden betrokken bij het Npo, en wat zij hiervoor nodig hebben.

NRC

De krant NRC berichtte  gisteren – op basis van documenten die ze via de Wet openbaarheid van bestuur opvroeg – hoe het Npo in krap anderhalve maand tot stand kwam. Zo werd op de valreep, onder druk van andere ministeries, de duur van het steunprogramma ingekort van vier jaar naar 2,5 jaar. Op die korte uitvoeringsperiode is inmiddels veel kritiek gekomen.

“In de tijdlijn die het ministerie van Onderwijs op basis van het Wob-verzoek heeft gedeeld, is ook duidelijk te zien dat de werkgevers al in een vroeg stadium zijn betrokken bij het Npo”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Wij werden pas twee weken later betrokken, en stonden dus al met 1-0 achter.”

‘Leraren weten als geen ander waar hun leerlingen behoefte aan hebben bij het wegwerken van de corona-achterstanden’

Volgens Van Gelder is en blijft het cruciaal dat het docententeam aan zet is bij de besteding van het geld. Zij weten waar leerlingen behoefte aan hebben bij het wegwerken van mogelijke corona-achterstanden.”

Overigens bleek deze week dat niet alle maatregelen gedekt worden door het steunpakket, in tegenstelling tot wat onderwijsministers Slob en Van Engelshoven de Tweede Kamer eind februari voorhielden.  De onverwachte bezuiniging op de bekostiging van het mbo en hoger onderwijs vanwege corona-steun aan studenten roept boze reacties op.

Meer lezen? Alles over het NPO vind je op onze NP Onderwijspagina.

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER