De lijst met bewezen maatregelen om achterstanden weg te werken staat online.
De lijst met bewezen maatregelen om achterstanden weg te werken staat online.

Beeld: Typetank

Lijst met maatregelen tegen achterstanden staat online

Alle maatregelen die scholen in het funderend onderwijs kunnen inzetten om corona-achterstanden weg te werken, staan online. Het gaat om een lijst van interventies die wetenschappelijk zijn onderbouwd en waar scholen mee aan de slag kunnen.

Het overzicht -of de menukaart zoals het ministerie van Onderwijs het noemt- is bedoeld voor basisscholen, middelbare scholen, het praktijkonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Teams van deze scholen kunnen vanaf vandaag kiezen welke maatregelen uit het overzicht ze op hun school gaan gebruiken.

Keuze

Dit is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) waarvoor in totaal voor alle onderwijssectoren maximaal 8,5 miljard euro beschikbaar is. Scholen dienen eerst te analyseren hoe de leerlingen ervoor staan (‘de scan’) en kiezen dan uit de lijst van het ministerie passende maatregelen om zo de achterstanden weg te werken. Scholen mogen alleen kiezen voor één van de door OCW gepubliceerde maatregelen. Het ministerie heeft niet alleen interventies gepubliceerd om leerachterstanden weg te werken, maar ook maatregelen die ervoor zorgen dat leerlingen weer beter in hun vel komen te zitten.

Demissionair onderwijsminister Arie Slob noemt de lijst met interventies ‘geen tovermiddel’, maar een belangrijk hulpmiddel voor leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel. ‘Zij zijn cruciaal om het Nationaal Programma Onderwijs te laten slagen. Ik ben blij dat we met dit keuzemenu scholen heel praktisch kunnen ondersteunen, zodat leerlingen alle kansen krijgen op een volwaardige toekomst.’

‘Ik ben blij dat we met dit keuzemenu scholen heel praktisch kunnen ondersteunen’

Mr-instemming cruciaal

De maatregelen moeten niet van bovenaf worden opgelegd, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “De mr’en hebben instemmingsrecht bij de besteding van dit geld. En de lerarenteams zijn cruciaal. Zij hebben als professionals een duidelijk beeld van de leerlingen en van wat zij nodig hebben. Dit zal per school verschillen, dus maatwerk is nodig. Lerarenteams kunnen dat het beste vormgeven en dus ook bepalen hoe het geld wordt ingezet.” De AOb maakte voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs eerder twee handige handreikingen. Die helpen de mr en teams op weg.

De AOb pleit voor structureel geld. ‘We hebben simpelweg meer leraren nodig’

Leerwinst en kosten

Schoolteams zien met dit overzicht snel welke maatregelen wetenschappelijk zijn bewezen, maar ook hoeveel leerwinst er is te behalen en hoe duur het is. Zo scoort de maatregel één-op-één begeleiding hoog. Er is veel en sterk bewijs dat dit werkt, maar het is duur en er is extra personeel voor nodig. Eerder schreef het Onderwijsblad al dat de maatregel die het meeste effect oplevert, feedback is voor leerlingen- bijvoorbeeld op gemaakte fouten of op het leerproces. Het levert 8 maanden leerwinst op.
Alle maatregelen zijn gebaseerd op een toolkit van het Engelse kennisinstituut Education Endowment Foundation (EEF). OCW heeft precies dezelfde opzet overgenomen met de oranje bollen om de leerwinst aan te duiden en de euro-tekens om de kosten aan te geven.

Structureel

De AOb hamert erop dat het ministerie structureel geld moet vrijmaken om de problemen écht aan te pakken. Van Gelder: “Het is heel veel geld, die 8,5 miljard euro in het NP Onderwijs, maar het probleem is dat het incidenteel geld is. Kortom: het verdwijnt na twee jaar. Scholen kunnen daar geen mensen van aannemen in vaste dienst en we hebben simpelweg meer leraren nodig.”

Alle informatie over het NP Onderwijs vind je op de pagina: aob.nl/npo 
Daar vind je handige tips, veelgestelde vragen en de handreikingen voor mr’en. 

Meer nieuws