Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob kondigden vandaag een herstelplan aan om de achterstanden in het onderwijs weg te werken.
Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob kondigden vandaag een herstelplan aan om de achterstanden in het onderwijs weg te werken.

Beeld: Rijksoverheid

Herstelplan van 8,5 miljard moet corona-achterstanden wegwerken

Een herstelplan van 2,5 jaar voor het hele onderwijs moet zorgen dat achterstanden die studenten en leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen verdwijnen. Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven kondigden zojuist aan 8,5 miljard euro te investeren. “Scholieren moeten hun schoolloopbaan kunnen voltooien zoals ze dat ook in niet-coronatijd zouden doen”, aldus minister Slob.

Tijdens een persconferentie maakten de ministers hun omvangrijke plan voor het onderwijs bekend waar in totaal 8,5 miljard euro mee is gemoeid. Het grootste deel, van 5,8 miljard euro, is bestemd voor het funderend onderwijs. Volgens minister Slob betekent dit dat een gemiddelde basisschool volgend schooljaar zo’n 180 duizend euro extra krijgt. Bij middelbare scholen gaat het per school om 1,3 miljoen euro. De rest van het bedrag, 2,7 miljard euro, gaat naar het mbo en het hoger onderwijs.

Eigen plannen

Hoewel de ministers hun plan het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ noemen, zijn scholen vooral zelf aan zet. Zo liet Slob weten dat de basisscholen en middelbare scholen zelf met plannen moeten komen om de achterstanden weg te werken. Hij wil geen blauwdruk leggen op scholen om dat op één manier te doen. Schoolbesturen dienen voor de zomervakantie een analyse te maken van de achterstanden, en krijgen geld van het ministerie als zij een degelijk onderbouwd plan indienen. “Zonder plan krijgen ze geen geld”, aldus Slob.

Er is geld voor bijvoorbeeld weekend- en zomerscholen, bijlessen voor alle leerlingen, extra docenten en ondersteuning in de klas

De analyse van leerlingen en hun achterstanden is een startpunt om de twee schooljaren daarna maatregelen te nemen om deze weg te werken en de schade vanwege gemiste lessen te beperken. Scholen krijgen daarvoor extra geld. In zijn Kamerbrief verwijst Slob naar ‘bewezen effectieve interventies’ die scholen kunnen inzetten om hun leerlingen weer op weg te helpen, zoals weekend- en zomerscholen, het aanbieden van bijlessen voor alle leerlingen, extra docenten en ondersteuning in de klas.

Het ministerie stimuleert in het plan scholen financieel om brede brugklassen op te zetten, zodat het selectiemoment wordt uitgesteld. Zeker omdat basisscholen gevraagd wordt om bij twijfel leerlingen een hoger schoolniveau te laten proberen.

Mbo en hoger onderwijs

Ook mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen extra geld tegemoet zien om de corona-schade te beperken. Naast de 2,7 miljard euro komt er 645 miljoen euro structureel geld voor scholen en instellingen om extra docenten te kunnen aanstellen. Dit is volgens Van Engelshoven nodig omdat minder studenten een tussenjaar nemen door corona, en de instroom-cijfers dus oplopen. De werkdruk stijgt daardoor bij het onderwijspersoneel. Daarom had ook de AOb bij het ministerie aangedrongen op het ophogen van de bekostiging. Daarnaast verhoogt ze de subsidies voor praktijkleerbanen en bedrijven in het mbo.

‘Het is een stevige investering in de toekomst van miljoenen leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals’

Studenten zelf krijgen 50 procent korting op hun collegegeld en er komt meer geld voor mentale ondersteuning van studenten. De minister geeft studenten meer lucht doordat ze twaalf maanden langer gebruik mogen maken van hun ov-recht als ze langer de tijd nodig hebben om hun diploma te halen en er komt meer oog voor hun mentale gezondheid. Zo krijgen instellingen en scholen geld om meer decanen en studieloopbaanbegeleiders aan te stellen. De studentenorganisatie LSVb reageerde verheugd.

Jonge wetenschappers

Van Engelshoven biedt daarnaast jonge wetenschappers perspectief: 20 duizend arbeidscontracten van deze groep worden verlengd. “Dit geeft ze zekerheid om hun onderzoek af te ronden en onderwijs te geven”, aldus Van Engelshoven. Eerder riep de AOb al op om aandacht te hebben voor de jonge wetenschappers.

AOb-voorzitter Eugenie Stolk reageert positief op de investeringen van het kabinet. “Dit is natuurlijk serieus geld. Het is mooi dat een deel, de 645 miljoen euro, ook structureel is voor het mbo en hoger onderwijs om de hogere studentenaantallen op te vangen. De bond heeft zich hier hard voor gemaakt. We zijn daarnaast blij dat het onderwijspersoneel via de medezeggenschapsraden inspraak krijgt hoe het geld besteed gaat worden. Wel hopen we dat een volgend kabinet alle middelen structureel maakt.”

Perspectief

Beide ministers hopen dat het plan perspectief biedt voor verdere ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. “Het is een stevige investering in de toekomst van miljoenen leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals”, aldus de minister. ‘Hoezeer de coronacrisis ook heeft huisgehouden in het onderwijs, het heeft óók de veerkracht en het improviserend en innoverend vermogen laten zien van de sector en van de mensen die daar werken en onderwijs volgen.’

Update: De AOb heeft samen met andere werknemersorganisaties op 24 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin de oproep om een structurele investering van 580 miljoen euro voor het dichten van de loonkloof in het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs. Ook willen de organisaties dat het kabinet investeert om de werkdruk op scholen te verlagen. De organisaties denken dan aan kleinere klassen, extra handen in de groep en een verlaging van de lestaak. Met de brief willen de organisaties duidelijk maken dat er grote zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Lees de brief via deze link.

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER