Beeld: Stream Tweede Kamer

Ondanks zorgen houdt Slob vol: scholen zijn verantwoord open

Ondanks de aanzwellende berichtenstroom over corona-besmettingen op basisscholen en klassen die zonder leraar komen te zitten, vindt demissionair onderwijsminister Arie Slob dat scholen op dit moment op een verantwoorde manier open zijn.

Tijdens het debat over de onderwijsbegroting – en vanmiddag ook al op Twitter – hield Slob zich vast aan het OMT-advies van vorige week. Daarin werden extra maatregelen voor het onderwijs ontraden ‘in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren’. Tegelijkertijd erkende de minister dat het aantal besmettingen sindsdien een grote vlucht heeft genomen, met veel naar huis gestuurde klassen tot gevolg.

‘Het gaat om best forse aantallen in een heel korte tijd, een week geleden zag het er nog heel anders uit’

“Het gaat om best forse aantallen in een heel korte tijd, want een week geleden zag het er nog heel anders uit. Ik vind dat best ernstig en zorgelijk, er zit nu weer een enorme druk op scholen.” Slob gaf aan dat het OMT in zijn volgende advies bij de ontwikkelingen zal stilstaan. Onduidelijk is vooralsnog wanneer. Sommige experts hebben inmiddels geopperd om de kerstvakantie voor basisschoolleerlingen te verlengen.

Acute problemen

De sterke stijging in het aantal besmettingen in combinatie met het toch al nijpende lerarentekort, stelt veel scholen voor acute problemen. Het kabinet wil de scholen open houden, maar door de corona-explosie komen veel leerlingen alsnog noodgedwongen tijdelijk thuis te zitten. Krantenberichten en peilingen laten zien dat scholen op grote schaal klassen naar huis moeten sturen.

Met de urgentie die de problemen op scholen vragen, voelt het tweedaagse debat over de onderwijsbegroting wat onwerkelijk aan. Verwijzend naar de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet onthielden coalitiepartijen zich van toezeggingen over financiële investeringen. Tot frustratie van oppositiepartijen, die zich afvroegen waar het debat met de inmiddels tien maanden demissionaire onderwijsministers dan wél toe diende.

“Wat zijn we hier vanavond en morgenavond aan het doen als het antwoord op elk voorstel is: het ligt op de formatietafel?”, mopperde SP-Kamerlid Peter Kwint, die het debat op Twitter uitriep tot de ‘de saaiste onderwijsbegroting’ waaraan hij tot dusver deelnam.

Hoodie

Misschien nog wel het meest opvallende was de witte hoodie die D66-Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte aantrokken om hun steun te betuigen voor de wensen van de actiegroep ‘VSO naar GVO’, die wil dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt overgeheveld naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs. Het vso valt nu onder de cao voor het primair onderwijs.

De boodschap is aangekomen, maar intussen wordt het geduld nog wel op de proef gesteld. Voor de hele operatie is volgens Slob zo’n 300 miljoen euro structureel nodig en bovendien zouden er flink meer vso-docenten nodig zijn omdat ze dankzij de cao-vo minder lesgebonden uren krijgen. En dat zijn volgens de minister weer afwegingen voor een volgend kabinet.

Lees ook: Vooral personeel op basisscholen kreeg corona

Meer nieuws