Beeld: Nino Maissouradze

Scholen sturen klassen massaal naar huis

Op veel basisscholen moeten schooldirecteuren noodgedwongen klassen naar huis sturen vanwege coronabesmettingen én lerarentekorten. Een poll op Facebook - uitgezet door de AOb - bevestigt dit beeld. De poll kwam gisteren online en nu al zijn er ruim 1500 reacties. Meer dan duizend mensen laten weten dat hun school meerdere keren per week een klas naar huis stuurt.

De poll is gepubliceerd in de Facebookgroep Po in Actie waar veel onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in zit en geeft een indicatie. Meer dan 250 mensen geven in de poll aan dat bij hen op school eens in de twee weken een groep naar huis moet. Iets minder mensen vinken de optie ‘eens per maand aan’. Bij 80 reacties gaat het om uitval van eens per week. Honderd mensen laten weten dat alle klassen op hun school gewoon les krijgen.

Onwerkbaar

“Dit gaat over alle grenzen heen van goed onderwijs”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers die de poll begon. “Structurele investeringen zijn nodig, want onze sector kampt naast alle uitdagingen, zoals corona, óók met een lerarentekort. De situatie is door die combinatie steeds meer onwerkbaar: oplopende besmettingen, quarantaine-situaties die vaak onduidelijk zijn, de bizarre werkdruk, een griepgolf en stagnerende testcapaciteit. Het is voor scholen bijna onmogelijk om zorg te dragen voor goed onderwijs.”

AOb-bestuurder Thijs Roovers: ‘Dit gaat over alle grenzen heen van goed onderwijs’

 

Vooral corona en het tekort aan vervangers is de reden dat het aantal klassen thuis weer pijlsnel toeneemt. ‘Bij ons een flinke uitbraak in beide kleutergroepen momenteel. Ook in andere groepen zijn collega’s en leerlingen positief getest’, is één van de reacties. Een ander meldt dat haar school vijf dagen dicht is vanwege de vele besmettingen. Weer een ander ziet ook dat collega’s thuiszitten met een huisgenoot die corona heeft. ‘Een week online lessen op advies van de GGD.’

De AOb-poll op het sociale medium LinkedIn – in totaal stemden 155 mensen – laat hetzelfde zien. Hier zullen waarschijnlijk meer mensen dan alleen uit het primair onderwijs hebben gestemd. Bijna vier op de tien mensen geven aan dat ze deze week meerdere keren klassen naar huis moesten sturen. 20 procent zegt dat dit eens per week het geval is en 19 procent ongeveer eens in de twee weken. Een Brabantse schooldirecteur laat via dit medium weten dat op haar school al vele weken alle zorg is afgeschaald, de intern begeleiders staan voor de groep net als zijzelf. ‘Goede begeleiding en ontwikkeling ligt gedeeltelijk stil.’

Een Brabantse schooldirecteur laat weten dat op haar school al vele weken de zorg is afgeschaald

Online les

Middelbare scholen zien de besmettingen eveneens toenemen. De Jozefmavo in Tilburg moest noodgedwongen deze week alle lessen online geven, vanwege de vele besmettingen onder leerlingen en personeel.

Regionale media schrijven ook over de situatie in het onderwijs. Zo meldt onderwijsbestuurder Geert Bijleveld van onderwijsstichting Marenland in Groningen bij RTV Noord dat hij waarschijnlijk nog dit jaar een vierdaagse schoolweek op scholen in Noordoost-Groningen zal moeten invoeren.

Besmettingen

Gisteren bracht het Onderwijsblad het nieuws dat ongeveer zestigduizend bevestigde corona-besmettingen komen van onderwijspersoneel. Dat blijkt uit data van het RIVM. In het Algemeen Dagblad stellen experts voor om de kerstvakantie te verlengen om zo ook het hoge aantal coronabesmettingen onder kinderen terug te dringen.

Kerstvakantie

De AOb is voor een verlenging van de kerstvakantie in het po als het al niet te laat is. Ook leven er grote vragen bij de bond over de ventilatie. Roovers: “Op veel scholen is het niet op orde en die lijsten worden niet eens openbaar gemaakt. Rutte begint elke persconferentie met een statement over ventilatie. Wij weten niet eens waar de ventilatie niet of wel op orde is.” De AOb-bestuurder wil zo snel mogelijk met de sector, andere bonden en schoolbesturen in overleg. Roovers: “We moeten kijken wat nu nodig is. Maatregelen die we direct kunnen invoeren zijn geen ouders meer in de school en een boosterprik voor al het onderwijspersoneel. Ik vraag het OMT om de onwerkbare praktijksituatie mee te laten wegen. En het zou goed zijn als er ook voor het vo een duidelijk OMT-advies komt.”

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het basis- en voortgezet onderwijs? Download de AOb-app in de Appstore of Playstore en vink po en/of vo aan. 

Meer nieuws