Onderwijsminister Slob kwam vandaag met een reactie op de plannen voor een nieuw curriculum.
Onderwijsminister Slob kwam vandaag met een reactie op de plannen voor een nieuw curriculum.

Beeld: Typetank

Minister Slob schaart zich achter curriculum-voorstellen

Onderwijsminister Arie Slob vindt de voorstellen die er liggen voor een nieuw curriculum ‘een goed vertrekpunt’ en is overwegend positief. Ook kondigt hij aan dat scholen 30 procent van de onderwijstijd zelf mogen invullen. AOb-bestuurder Jelmer Evers: “De minister dendert door, maar de kritiek vanuit onze achterban is fundamenteel. Investeer nu eerst in onderwijs.”

Slob schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij zich grotendeels kan vinden in de voorstellen die afgelopen oktober werden gepresenteerd. ‘De teams hebben op basis van alle inbreng, wetenschappelijke inzichten en kennis van de huidige praktijk een zo goed mogelijke balans proberen te vinden’, aldus Slob.

Positief

De voorstellen verbeteren bijvoorbeeld de kansengelijkheid tussen leerlingen, omdat er aandacht is voor basale vaardigheden als rekenen, wiskunde en Nederlands. ‘Het belang van een sterke taalbasis komt nadrukkelijk terug in de voorstellen’, schrijft Slob. De aandacht in de voorstellen voor burgerschap en digitale geletterdheid juicht de minister toe. Leerlingen leren over democratie, vrijheid en leren omgaan met digitale bronnen en ict. Daarnaast zorgen de voorstellen voor heldere doorlopende leerlijnen, vindt Slob. Hiaten en het dubbel aanbieden van lesstof wordt zo vermeden.

Ook over het ‘open en transparante’ proces om te komen tot de nieuwe plannen is de minister te spreken. Hij schrijft dat de mensen uit het onderwijs vooraan stonden en dat iedereen de mogelijkheid had om op de voorstellen te reageren.

Afgelopen oktober presenteerden ontwikkelteams over negen leergebieden, zoals mens & natuur en reken & wiskunde, hun plannen. Op basis daarvan gaat expertisecentrum SLO nieuwe kerndoelen en eindtermen formuleren. Slob laat de Kamer weten dat hij mikt op het ingaan van het nieuwe curriculum in schooljaar 2023-2024. De Kamer bespreekt de komende tijd de plannen.

Doordenderen

“De minister dendert door”, zegt AOb-bestuurder Evers. “Terwijl onze enquête en bijeenkomsten laten zien dat een groot deel van onze achterban zich niet in de voorstellen kan vinden.” Uit de enquête blijkt onder meer dat er kritiek is op de indeling en de inhoud van de voorgestelde leergebieden. Zo vinden docenten dat er te weinig aandacht is voor basale kennis en vaardigheden en geven ze aan een invoering niet te zien zitten. Er zijn urgentere problemen, zoals het lerarentekort.

Evers: “Leraren willen best hun onderwijs beter maken en staan echt niet negatief tegenover curriculumvernieuwing, maar innovatie moet wel onder de juiste voorwaarden gebeuren. Als je dit goed wilt doen, dan heb je genoeg tijd, begeleiding en bevoegde vakmensen nodig. We kunnen dit nu niet van mensen vragen. Er moet eerst structureel geïnvesteerd worden. Het is de reden dat we in januari twee dagen staken.”

AOb-bestuurder Jelmer Evers: ‘Als je dit goed wilt doen, dan heb je genoeg tijd, begeleiding en bevoegde vakmensen nodig’

Slob geeft aan oog te hebben voor de problemen en realiseert zich dat er ‘veel op het bordje’ ligt van de schoolleiders en docenten. ‘Het ontslaat de overheid echter niet van de plicht om ervoor te zorgen dat de landelijke onderwijsdoelen blijven aansluiten op de vraag van de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf’, aldus de minister.

Overladenheid

Wel vindt de minister dat er gekeken moet worden naar de overladenheid van het programma. Eén van de doelstellingen van het nieuwe curriculum is dat die overladenheid minder wordt. Slob laat daarom vandaag weten dat scholen 30 procent van de onderwijstijd zelf mogen invullen. “Dit is niet nieuw”, zegt Evers. “Dit kan nu ook al. Op dit moment hebben scholen veel vrijheid. Het gaat om de randvoorwaarden, die moeten kloppen. Scholen moeten zich nu naast de lerarentekorten gaan richten op een nieuw curriculum, terwijl er al zoveel zorgen zijn. Structurele investeringen zijn eerst nodig om dit voor elkaar te krijgen.”

Lees ook: ‘Docenten zien invoering nieuwe curriculum niet zitten’.

 

Meer nieuws