De AOb roept een nieuwe staking uit op 30 en 31 januari 2020 in het basis- en voortgezet onderwijs.
De AOb roept een nieuwe staking uit op 30 en 31 januari 2020 in het basis- en voortgezet onderwijs.

Beeld: Fred van Diem

Acties gaan door: tweedaagse staking in januari

De AOb-leden hebben zich uitgesproken: donderdag 30 én vrijdag 31 januari gaan het basis- en voortgezet onderwijs plat. “Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm.”

De cijfers spreken boekdelen: ruim 90 procent van de AOb-leden in het primair en voortgezet onderwijs vindt dat er, na de stakingen van dit jaar, in 2020 vervolgacties nodig zijn. Dat blijkt uit een peiling van de AOb die door ruim zesduizend leden is ingevuld.

Tweedaags

In het voortgezet onderwijs wil bijna 70 procent van de AOb-leden een tweedaagse staking, in het basisonderwijs is de stakingsbereidheid nog groter: ruim 90 procent van de leden wil twee aaneengesloten dagen staken.

‘Als er geen structureel geld komt, blijven wij structureel actievoeren’

“De leden hebben zich overduidelijk uitgesproken: de actiebereidheid is enorm”, zegt AOb-voorzitter Stolk. “Daarom trappen we het actiejaar 2020 af met een tweedaagse staking. Laten we hopen dat er dan eindelijk structureel geld voor het onderwijs komt. Als er geen structureel geld komt, blijven wij structureel actievoeren.”

Houtje touwtje

In het basisonderwijs zijn de problemen overduidelijk. Stolk: “Er is een enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar.”

‘Nederlandse docenten staan al meer uren voor de klas dan collega’s in de meeste andere Europese landen’

In het voortgezet onderwijs zijn de problemen voor de buitenwereld minder zichtbaar, bijvoorbeeld doordat er geen hele klassen hele dagen naar huis worden gestuurd. Stolk: “Maar ook daar is een docententekort, zodat er lessen uitvallen en er onbevoegde docenten voor de klas komen te staan. Wat ook de werkdruk verhoogt voor de collega’s. En dat terwijl Nederlandse docenten al meer uren voor de klas staan dan collega’s in de meeste andere Europese landen. Ook in het voortgezet onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs dus onder druk, ondanks dat docenten zich er drie slagen in de rondte werken om dat zoveel mogelijk te voorkomen.”

In totaal is er 2,7 miljard euro extra nodig voor verlaging van de werkdruk en verhoging van de salarissen van al het onderwijspersoneel.

Cao-onderhandelingen

De tweedaagse staking heeft alleen zijdelings iets te maken met het klappen van de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het basisonderwijs. Stolk: “De acties richten zich op structurele investeringen in het onderwijs, dus niet tegen werkgeversorganisatie PO-raad. Maar de moeilijkheden met het afsluiten van cao komen mede door de krappe bekostiging. Des te meer noodzaak om actie te voeren voor structureel extra geld.”

Hoe de acties er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari er precies uit gaan zien, maakt de AOb binnenkort bekend. Onder andere op AOb.nl

Meer nieuws