Veel leraren zien haken en ogen aan de invoering van een nieuw curriculum.
Veel leraren zien haken en ogen aan de invoering van een nieuw curriculum.

Beeld: Typetank

Docenten zien invoering nieuwe curriculum niet zitten

Bijna driekwart van de docenten uit het primair en voortgezet onderwijs denkt dat ze niet voldoende tijd en begeleiding krijgen om de plannen voor een nieuw curriculum in te voeren. Ze zien het niet zitten en vinden vooral dat er meer urgente problemen zijn, zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk. Daarnaast leveren ze fundamentele kritiek op de indeling en inhoud van de voorgestelde leergebieden.

Dat blijkt uit een enquête van de AOb die is ingevuld door bijna 2300 leden uit het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. “De enquête laat zien dat docenten massaal zeggen dat er voldoende tijd en begeleiding nodig is”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Het is duidelijk dat ze hier grote zorgen over hebben en terugdenken aan eerdere grote plannen die niet goed verliepen – zoals de invoering van het studiehuis.”

Vorige maand presenteerden de ontwikkelteams van Curriculum.nu de voorstellen per leergebied (9 in totaal), zoals digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Rekenen & Wiskunde. In totaal liggen er nu negen voorstellen op basis waarvan het expertisecentrum SLO nieuwe kerndoelen en eindtermen gaat ontwikkelen. Aan de voorstellen hebben 125 leraren en 18 schoolleiders zelf meegewerkt. Evers: “Ik heb veel waardering voor de leraren en schoolleiders die hard hebben gewerkt aan de voorstellen. Daar zaten ook veel AOb-leden tussen. Dat neemt niet weg dat er grote zorgen zijn over de inhoud, het proces en de implementatie.”
Direct na het opleveren van de voorstellen reageerden leraren al op AOb.nl dat ze de voorstellen ‘vaag en weinig concreet’ vonden en ook de enquête laat dit nu zien.

‘Leraren denken terug aan eerdere grote plannen die niet goed verliepen, zoals de invoering van het studiehuis’

Veel leraren zien een goede invoering van het nieuwe curriculum niet lukken, zeker in tijden van een lerarentekort en met een werkdruk die toch al hoog is. Zo geeft 72 procent van de leraren in de enquête aan dat ze verwachten niet genoeg begeleiding krijgen om de plannen in te voeren. Bijna driekwart heeft er geen vertrouwen in dat ze voldoende tijd krijgen. Slechts 8 procent van de leraren denkt wel genoeg tijd en begeleiding te krijgen en 20 procent weet het niet. Twee van de vijf leraren ziet niet dat de voordelen van een nieuw curriculum opwegen tegen alle nadelen, 39 procent heeft daar geen mening over en 20 procent denkt wél dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Veel leraren zien een goede invoering van het nieuwe curriculum niet lukken

De doelstellingen, zoals een minder overladen onderwijsprogramma voor leerlingen, zien de leerkrachten met het nieuwe curriculum niet bereikt worden. Zo geeft 52 procent aan dat dat doel niet wordt gehaald en denkt 16 procent van wel. 40 procent van de docenten denkt niet dat het nieuwe curriculum hun leerlingen beter op de toekomst gaat voorbereiden, 28 procent denkt dat dit wel zo is. En twee van de vijf docenten heeft er een hard hoofd in dat de samenhang tussen vakken beter wordt met het nieuwe curriculum, 20 procent denkt dat de samenhang wel verbetert.

Vakinhoud

Na een analyse van de open opmerkingen merkte AOb-beleidsmedewerker Marieke Jansma dat er fundamentele kritiek is op de gekozen negen leergebieden. “Ze geven aan dat ze de leergebieden te breed vinden en willen meer herkenbaarheid van de huidige vakken. Zo vragen ze zich af waar bijvoorbeeld levensbeschouwing onder valt. Of waarom aardrijkskunde niet bij burgerschap is genoemd, terwijl burgerschap een belangrijk thema is binnen aardrijkskunde.” Daarnaast geven de docenten aan dat de basale kennis en vaardigheden onvoldoende in de plannen naar voren komen. “Hoe beter mensen de inhoud van de voorstellen kennen, hoe negatiever ze oordelen”, zegt Jansma. Leraren die werken op een havo/vwo-afdeling of praktijkonderwijs beoordelen de Curriculum.nu-voorstellen het meest negatief.

‘Hoe beter mensen de inhoud van de voorstellen kennen, hoe negatiever ze oordelen’

Afwijzen

“Leraren willen hun onderwijs beter maken en staan echt niet negatief tegenover curriculumvernieuwing, maar innovatie moet wel onder de juiste voorwaarden gebeuren”, zegt AOb-bestuurder Evers. “We hebben net een staking achter de rug omdat het kabinet niet structureel wil investeren. Voor de invoering van een nieuw curriculum moeten de randvoorwaarden op orde zijn.”

De AOb-sectorraad voortgezet onderwijs wees de plannen voor het nieuwe curriculum afgelopen vrijdag af. Aanstaande vrijdag buigt de sectorraad primair onderwijs zich over de plannen. Evers: “Uiteindelijk zal de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de AOb, op 29 november een uitspraak doen over het nieuwe curriculum.”

Lees alle uitkomsten van de AOb-enquête over Curriculum.nu via deze link. Het rapport met de uitkomsten per leergebied vind je hier. 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER