'Het was hoog nodig het onderwijs tegen het licht te houden'
'Het was hoog nodig het onderwijs tegen het licht te houden'

Bron: Pixabay

Curriculum.nu: ‘De kritiek zal gaan over ons draagvlak’

Curriculum.nu presenteert vandaag de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen basisonderwijs en de eindtermen voortgezet onderwijs. Honderden leraren hebben aan de voorstellen meegewerkt, direct en indirect. Is dat genoeg? “Het draagvlak zal moeten groeien in de scholen”, zegt voorzitter Theo Douma.

Wat moeten leerlingen in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennen en kunnen? En dat ingedeeld naar negen leergebieden, van Nederlands, Engels & moderne vreemde talen, rekenen & wiskunde tot digitale geletterdheid, mens & natuur en bewegen & sport. Dat staat beschreven in de voorstellen die Curriculum.nu vandaag presenteert.

Op basis van dit rapport gaat het landelijk expertisecentrum SLO, na goedkeuring door de Tweede Kamer, nieuwe kerndoelen basisonderwijs en eindtermen voortgezet onderwijs ontwikkelen. Het rapport beperkt zich, door tijdgebrek, voorlopig tot de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het advies over de bovenbouw volgt later.

Het was hoog nodig om de inhoud van het onderwijs weer eens tegen het licht te houden, zegt voorzitter Douma. “De vorige grote herziening dateert van dertien jaar geleden. En toen dachten we er al er paar jaar over na, dus de vorige herziening dateert eigenlijk van vijftien jaar geleden.” En de wereld ziet er nu behoorlijk anders uit dan in 2004. “Het werd tijd om te kijken of we in het onderwijs nog de goede dingen doen.”

Vaag

De huidige kerndoelen zijn vaag, aldus Douma. En de doelen voor het primair- en voortgezet onderwijs zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, waardoor er geen sprake is van een doorgaande leerlijn. “Omdat die huidige doelen zo vaag zijn, bepalen vooral de lesmethodes wat er geleerd wordt. Wij wilden weer expliciet maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, zodat leerkrachten en docenten hun eigen keuzes kunnen maken. Wij willen het onderwijs weer teruggeven aan degenen die voor de klas staan.”

‘Wij willen het onderwijs weer teruggeven aan degenen die voor de klas staan’

De bouwstenen die nu gepresenteerd worden, hebben een 70/30 structuur: 70 procent van de stof is bedoeld voor alle leerlingen in het hele land. Uit de overige 30 procent kunnen scholen en teams hun eigen keuzes maken, afhankelijk van bijvoorbeeld hun leerlingenpopulatie.

Nieuwe leergebieden

In het rapport worden twee nieuwe leergebieden gepresenteerd: digitale geletterdheid en burgerschap. “Scholen hoeven daar geen aparte vakken van te maken”, zegt Douma. Al mag dat wel. “Maar het advies is om deze onderwerpen, zodra ze zijn uitgewerkt in eindtermen of kerndoelen, vooral aan bod te laten komen in andere vakken.” Digitale geletterdheid is immers geen op zichzelf staand onderwerp, maar heeft op allerlei zaken betrekking. Zoals op het zoeken naar informatie op internet, en dat doen leerlingen bij vrijwel alle vakken.

De herziening van de kerndoelen en eindtermen is al enkele jaren bezig, want Curriculum.nu is een doorstart van het eerdere Onderwijs 2032. Dat initiatief kwam niet uit de verf doordat er nauwelijks docenten bij betrokken waren.

‘De mensen die betrokken wilden zijn, zijn betrokken. Direct, als ontwikkelaar, of indirect bij de verschillende consultatierondes’

Draagvlak en kritiek

Dat laatste is nu wel anders. Aan de voorstellen hebben 125 leraren en 18 schoolleiders zelf gewerkt. De tussenresultaten zijn, in verschillende rondes, aan honderden tot duizenden mensen voorgelegd.

Toch voorziet voorzitter Douma kritiek. In één woord: ‘draagvlak’. “De mensen die betrokken wilden zijn, zijn betrokken. Direct, als ontwikkelaar, of indirect bij de verschillende consultatierondes. Dat zijn honderden tot duizenden leraren en docenten. Maar ja, dat zijn ze niet allemáál. Maar goed: de scholen kunnen straks zelf met de nieuwe kerndoelen en eindtermen aan de slag gaan, en dan zal het draagvlak verder moeten groeien. Het echte werk begint nu pas.”

Lees ook:
Reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Nieuw curriculum vereist tijd, ruimte en middelen’
De belangrijkste veranderingen per leergebied in één minuut
De voorstellen in detail op Curriculum.nu

Meer nieuws