Scholen moeten lio-stagiairs voor hun afrondende stage betalen zoals is afgesproken in de cao’s.
Scholen moeten lio-stagiairs voor hun afrondende stage betalen zoals is afgesproken in de cao’s.

Beeld: Typetank

Minister Slob: ‘Betaal lio-stagiairs conform cao’

Besturen moeten vierdejaars leraren in opleiding voor hun afrondende stage betalen zoals is afgesproken in de cao’s. Onderwijsminister Arie Slob dringt hier bij werkgeversorganisaties PO- en VO-raad op aan.

Uit onderzoek van het Onderwijsblad bleek eind vorig jaar dat cao-afspraken voor lio’s massaal aan de laars worden gelapt, in zowel het primair als voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs komt het voor dat de ene student geen cent voor zijn vierdejaars stage krijgt en de andere vorstelijk betaald wordt – op één en dezelfde school. In het primair onderwijs is het al dan niet betalen van de lio-stagiair afhankelijk van de regio. Ook daar schiet het alle kanten op: net als in het vo worden sommige lio’s niet betaald en ontvangen anderen meer dan afgesproken.

Rare situatie

De werkgeversorganisaties moeten hun besturen aanspreken op dit gedrag, laat Onderwijsminister Arie Slob nu weten in een antwoord op vragen van Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). ‘We zullen de PO-raad en de VO-raad vragen besturen te informeren over deze kwestie en erop aandringen een vergoeding te betalen bij de stage, lio’s conform cao te betalen en stagiairs niet als lio’s in te zetten.’ In het primair onderwijs doet zich namelijk de rare situatie voor dat er twee contractvormen zijn: studenten kunnen aangesteld worden als ‘lio als werknemer’ en als ‘lio als stagiair’. Wie de eerste contractvorm heeft, heeft volgens de cao-po recht op 50 procent van schaal L10-1 bij een fulltime aanstelling. Het salaris is dan 1281 euro.

Op papier mag de ‘lio als stagiair’ niet zelfstandig lesgeven

Wie de tweede contractvorm heeft, hoeft van de stageschool geen geld te verwachten. Op papier mag de ‘lio als stagiair’ niet zelfstandig lesgeven. In de praktijk bestaat dit onderscheid niet. In het voortgezet onderwijs zouden deze verschillende contractvormen niet moeten bestaan, volgens de cao, maar wordt er op eenzelfde manier gerommeld. Daar zouden alle vierdejaars studenten een leerwerkovereenkomst moeten krijgen. Volgens de cao staat daar bij een fulltime aanstelling 50 procent van schaal LD-1 tegenover. Dat is 1345 euro. Slechts één op de vier leraren in opleiding krijgt dat ook betaald; 12 procent krijgt méér betaald.

Vervangers

Door het lerarentekort geven lio-stagiairs regelmatig zelfstandig les zonder begeleiding van een docent. De Handreiking lerarentekort primair onderwijs, die het ministerie van Onderwijs en de inspectie eind 2018 uitbrachten, noemt het inzetten van lio’s als vervangers van bevoegde leraren ook als optie, wanneer een basisschool worstelt met het lerarentekort. In het antwoord op de Kamervragen verwijst Slob naar die handreiking omdat erin staat: ‘Deze inzet is alleen toegestaan binnen een tijdelijk dienstverband’. Oftewel: tegen betaling.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER