Van Manen publiceerde najaar 2019 het boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’
Van Manen publiceerde najaar 2019 het boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’

Beeld: Uitsnede omslag, uitgeverij Scriptum

Mbo-docent ontslagen vanwege ‘verstoorde arbeidsrelatie’

Paula van Manen, de mbo-docent die vorig najaar een boek publiceerde over een ingrijpende onderwijsvernieuwing bij Roc Nijmegen, verliest haar baan. De Nijmeegse kantonrechter geeft het schoolbestuur toestemming de docent per 1 oktober te ontslaan vanwege een ‘verstoorde arbeidsverhouding’.

Van Manen, die sinds begin december 2019 geschorst is en gedwongen thuiszit, gaf tijdens de zitting drie weken terug aan heel graag weer aan het werk te willen. Haar werkgever verklaarde geen enkele weg terug te zien. In de uitspraak, die betrokkenen vandaag hebben ontvangen, oordeelt de rechter dat de ‘arbeidsverhouding tussen partijen duurzaam is verstoord’.

Een gevraagde ‘billijke vergoeding’ van 90 duizend euro aan Van Manen voor onder meer immateriële schade wees de rechter af. Wel heeft de docent recht op de wettelijke transitievergoeding. Van Manen verwijst voor commentaar naar haar advocaat Wouter Pors, die de uitspraak “zeer teleurstellend” noemt. Of hij namens zijn cliënt in hoger beroep gaat, kon hij vanmiddag nog niet zeggen. Op de aanstaande ontbinding van de arbeidsovereenkomst eind deze maand heeft dat geen invloed.

Invoering

In oktober vorig jaar publiceerde Van Manen een geanonimiseerd boek over de dagelijkse strubbelingen rond de invoering van een onderwijsvernieuwing – gepersonaliseerd onderwijs – bij haar pedagogische opleiding. Afgelopen januari kwam naar buiten dat ze de maand ervoor op non-actief was gesteld, waarna ze onder meer via social media veel steunbetuigingen kreeg. Van Manen vocht een serie schorsingen aan – deels met succes. Een mediation-traject bleef zonder resultaat. Uiteindelijk diende het schoolbestuur afgelopen voorjaar een verzoek in bij de rechtbank om het contract te ontbinden.

Van de drie gronden die het roc-bestuur aanvoerde voor ontslag, vond de rechter alleen de ‘verstoorde arbeidsrelatie’ zwaarwegend genoeg. Van Manens functioneren als docent staat niet ter discussie. Wat haar wel wordt aangerekend, is dat ze met haar publicatie in strijd heeft gehandeld met de ‘discretie en loyaliteit’ die volgens de rechter van haar als werknemer verwacht zou mogen worden. Tegelijkertijd is dat op zichzelf ‘voorshands’ geen reden voor ontslag, aldus het vonnis.

 

Meer nieuws