Docent Paula van Manen publiceerde vorig jaar een boek over gepersonaliseerd onderwijs
Docent Paula van Manen publiceerde vorig jaar een boek over gepersonaliseerd onderwijs

Beeld: Uitsnede boek

Roc Nijmegen maakte fouten bij schorsing docent

Roc Nijmegen heeft steken laten vallen toen de instelling in december vorig jaar docent Paula van Manen schorste. Dat oordeelt de landelijke geschillencommissie mbo. Inmiddels is duidelijk dat het roc-bestuur aanstuurt op haar ontslag.

De docent publiceerde vorig najaar een kritisch boek over een nieuw onderwijsconcept bij haar opleiding. In ‘Wanneer krijgen we weer les?’ beschrijft ze de worsteling met de invoering van gepersonaliseerd onderwijs bij haar pedagogische opleiding. In het boek wordt de naam van het roc niet genoemd en zijn de namen van collega’s weggelaten. Dat het Roc Nijmegen betreft, kwam alsnog naar buiten toen De Gelderlander half januari berichtte dat Van Manen al anderhalve maand geschorst thuis zat.

Het roc-bestuur verklaarde destijds op intranet dat de publicatie ‘angst’ had gecreëerd. Een aantal docenten zou herkend zijn en aangesproken worden op het boek. ‘Collega’s voelden zich aangevallen in de rug’, tekende NRC op uit de mond van bestuursvoorzitter Peter van Mulkom.

Geschaad

Van Manen werd begin december in eerste instantie voor een periode van vier weken geschorst. Daarbij heeft het bestuur steken laten vallen, zo oordeelde de landelijke Commissie van beroep mbo onlangs. De werkgever wekte de indruk dat ze met het formele besluit de schriftelijke reactie van de docent zou afwachten, maar deed dat niet. De commissie stelt dat de werkgever de docent ‘heeft geschaad in haar belang om zich goed te kunnen verweren tegen een voorgenomen schorsing.’ Ook met het verlengen van de schorsing in diezelfde maand ging het roc in de fout, aldus de commissie.

De commissie stelt dat de werkgever de docent ‘heeft geschaad in haar belang om zich goed te kunnen verweren tegen een voorgenomen schorsing’

Bij de derde schorsing, voor een periode van drie maanden, werd het bezwaar ongegrond verklaard. Het roc-bestuur deed een beroep op een artikel in de cao dat schorsing voor een langere tijd mogelijk maakt als dat ‘in het belang van de instelling noodzakelijk’ is. “De commissie kijkt vooral of de juiste procedure is gevolgd”, aldus Reinier Boogers, advocaat bij Van Poppel Croonen Van Dijk die de docent bijstaat. Dat zal anders zijn als het roc-bestuur Van Manens contract wil laten ontbinden en de zaak bij de kantonrechter komt. “Die beoordeelt de zaak echt inhoudelijk, daar geldt ook een zwaardere bewijslast.”

Onherstelbaar

Het roc-bestuur bevestigt via een woordvoerder dat het schoolbestuur afscheid wil nemen van Van Manen. ‘Er is een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie ontstaan’, zo luidt de korte verklaring. ‘Het ging ons niet zozeer om de inhoud van het boek, maar vooral om de wijze waarop ze vertrouwelijke informatie en kritiek – achteraf via een boek en via de pers- naar buiten heeft gebracht.’ Het bestuur stelt ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de opstelling van de docent, maar maakt dat niet concreet.

‘Er is een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie ontstaan’

Op de uitspraak van de geschillencommissie reageert de roc-leiding: ‘Het beroep tegen de eerste twee (spoed)schorsingen is louter procedureel gegrond verklaard.’ Afgaande op informatie van het schoolbestuur stelde de geschillencommissie een time-out wel begrijpelijk te vinden. ‘We zien de uitspraken als bevestiging dat we inhoudelijk juist gehandeld hebben’, aldus het bestuur.

Draagvlak

Bij de geschillencommissie betoogde de roc-leiding dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor de terugkeer van de docent in het team. Namens hoeveel medewerkers de werkgever zegt te spreken, maakt de instelling niet duidelijk – ook niet na vragen van het Onderwijsblad. Van Manen stelt dat achttien collega’s het voor haar opnemen in een brief aan de leiding.

‘Ik ga vechten voor de vrijheid van meningsuiting’

‘Ik ga vechten voor de vrijheid van meningsuiting, want ik vind het schandalig dat ik vanwege het schrijven van een boek eerst maandenlang ben geschorst en vervolgens ook nog eens word ontslagen’, zo schrijft Van Manen op haar website. “Andere medewerkers zullen misschien wel twee keer nadenken voordat ze kritiek uiten”, aldus Boogers. “Ze weten wat de gevolgen kunnen zijn.”

Interview met Paula van Manen uit het Onderwijsblad van december 2019: ‘Alles werd op z’n kop gezet’

Meer nieuws