De cao primair onderwijs is definitief.
De cao primair onderwijs is definitief.

Beeld: Typetank

Leden stemmen in met nieuwe cao primair onderwijs

AOb-leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao in het primair onderwijs. Ruim 95 procent kan zich vinden in het akkoord.

Dat blijkt uit de resultaten van de peiling die de AOb eerder naar alle leden in het primair onderwijs stuurde. In totaal vulden 3359 leden de vragenlijst in.

Vooruitgaan

Half juni kwam naar buiten dat de onderhandelaars van de AOb, de andere bonden en de werkgeverskoepel PO-raad een onderhandelaarsakkoord hebben bereikt waarmee de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht blijft. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. Parttimers krijgen deze uitkering naar rato. Alle medewerkers zien deze loonsverhoging terug op hun loonstrook van juli. Doe alvast de Salarischeck om te zien hoe jouw loonstrook eruitziet, al blijft dit een indicatie.

De loonsverhoging en de eenmalige uitkering komen overeen met de afspraken voor collega’s uit het voortgezet onderwijs. Even voor het afsluiten van deze jongste cao, eind april, was er namelijk het historische akkoord waarin de loonkloof met het voortgezet onderwijs werd gedicht. Collega’s noemen dit ook in de open opmerkingen: ‘Fijn dat het gelijk wordt gesteld! Zo blijft het loonakkoord netjes.’ Of: ‘Geheel terecht dat het salaris in het po gelijk getrokken is, maar dat dat ook gelijk blijft. Vo krijgt er (terecht) 4,75 procent bij, dan ook het po.’

Geënquêteerde: ‘Fijn dat het gelijk wordt gesteld! Zo blijft het loonakkoord netjes’

Verder staan er afspraken in over het ouderschapsverlof. Bij de eerste 415 uur die medewerkers opnemen, ontvangen ze nu 75 procent van hun salaris in plaats van 55 procent. Wel moeten de uren in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Wanneer werknemers dat niet doen kunnen ze de betaalde uren opnemen totdat het kind vier jaar is tegenover 55 procent van het salaris. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering. In de open opmerkingen kijken leden ook alweer verder. ‘Goed resultaat. Volgende ronde werkdruk’, zo schrijft een geënquêteerde. Of: ‘Nu nog verder met de volgende cao, de werkdruk, ventilatie en coronabescherming.’

De AOb-sectorraad stemde gisteren in met het akkoord. Ook de achterbannen van de andere bonden en van de PO-raad stemden in. De cao is daarmee definitief en loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Door lang actievoeren is de loonkloof gedicht en loopt het salaris nu gelijk met dat van collega’s in het voortgezet onderwijs. Samen staan we sterker. Sluit je aan bij de AOb. 

Meer nieuws