Onderhandelaarsresultaat cao-vo: werkdrukverlichting en 4,75 procent meer loon

Veertig uur individuele verlichting van de werkdruk, een loonsverhoging van 4,75 procent, een eenmalige uitkering van 500 euro en de keuze om eenmalig het budget van 40 uur te laten uitbetalen (nog eens 2,4 procent loonsverhoging). Dat is het onderhandelaarsresultaat dat de vakbonden en werkgevers hebben bereikt voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs.

De bonden en werkgevers zijn een loonstijging van 4,75 procent overeengekomen, vanaf 1 juli 2022 tot 1 mei 2023. Daarnaast ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 500 euro naar rato dienstverband, om de tijd die verstreek na het aflopen van de oude cao (die van kracht was tot 1 januari dit jaar) te overbruggen. Voor het ondersteunend personeel is ook nog een structurele jaarlijkse uitkering van 275 euro naar rato dienstverband afgesproken.

Een heet hangijzer bij de onderhandelingen was de verdeling van de 300 miljoen euro uit het Onderwijsakkoord, bestemd voor verlaging van de werkdruk. De bonden en werkgevers hebben afgesproken om de helft van dit bedrag, in uren, individueel ten goede te laten komen aan de werknemers.

Werknemers kunnen de 40 uur voor taakverlichting in het schooljaar 2022-2023 ook eenmalig laten uitbetalen

“Dat betekent concreet dat iedereen 40 uur taakverlichting krijgt”, zegt AOb-onderhandelaar Jelmer Evers. “Dat is bovenop de 50 uur die elke werknemer al had in zijn of haar persoonlijk budget. Er is nu dus nu per persoon 90 uur per jaar beschikbaar. Dat kan worden besteed aan bijvoorbeeld minder lesgeven, minder overige taken of, in overleg met de werkgever, aan verlof.” Een andere mogelijkheid is de 40 uur voor taakverlichting in het schooljaar 2022-2023 eenmalig te laten uitbetalen. Dat levert dan nog eens 2,4 procent aan salarisverhoging op.

Teams

De andere helft van de 300 miljoen voor het verlichten van de werkdruk wordt besteed via de teams op de scholen. Daarbij is wel bepaald dat een meerderheid van het personeel én de personeelsgeleding van de mr moeten instemmen met de verdeling van de middelen in de school.

Daarnaast is er 53 miljoen beschikbaar om 16 uur toe te voegen aan de uren voor professionalisering, bovenop de 83 uur die daar nu al voor staat. Ook komt er een schoolleidersbeurs, die ook beschikbaar is voor teamleiders, en wordt het ouderschapsverlof uitgebreid. Dit laatste wordt nog verder ingevuld.

‘Het waren heel lange, lastige onderhandelingen, onze wensen voor minder werkdruk waren groot’

“Het waren heel lange, lastige onderhandelingen, onze wensen voor minder werkdruk waren groot”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “En ik ben blij dat de collega’s in de scholen hebben meegeholpen met onze cao-acties. Zij hebben op hun scholen de directies uitgedaagd om het gesprek aan te gaan over wat er nu écht nodig is op de werkvloer, en dat heeft absoluut gewerkt. Mede dankzij die acties kan ik nu een onderhandelaarsakkoord presenteren dat ik positief wil voorleggen.”

Zie hier de veel gestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord.

Het onderhandelaarsresultaat wordt de komende tijd voorgelegd aan de AOb-leden in het voortgezet onderwijs. Zij ontvangen een peiling per mail.

 

Meer nieuws