Po en vo trekken voortaan gelijk op
Po en vo trekken voortaan gelijk op

Beeld: Flickr

Resultaat onderhandelingen cao-po: 4,75 procent erbij, loonkloof blijft dicht

Een loonsverhoging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro: dat zijn twee belangrijke onderdelen uit het onderhandelaarsakkoord voor het primair onderwijs dat vandaag is afgesloten. De loonkloof met het voortgezet onderwijs blijft daarmee dicht.

Met de loonsverhoging van 4,75 procent, vanaf 1 juli, blijft het salaris van leraren, schoolleiders en ondersteuners in het primair onderwijs precies in de pas lopen met het salaris van hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Verder krijgen werknemers in het primair onderwijs die op 1 juli in dienst zijn, een eenmalige uitkering van 500 euro (bruto en naar rato van het dienstverband). Ook dit onderdeel van het onderhandelaarsakkoord po komt overeen met de eenmalige uitkering van hun collega’s in het voortgezet onderwijs, waar gisteren een onderhandelaarsresultaat vo werd bereikt.

‘Wat de AOb betreft is de loonkloof dicht en gaat die ook nooit meer open’

Beide cao’s lopen straks op hetzelfde moment af: op 1 mei 2023. De loonkloof – het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs – is en blijft hiermee verleden tijd.

Het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe cao primair onderwijs volgt een paar maanden na het afsluiten van de vorige cao primair onderwijs, die een heel korte looptijd had. Met die vorige cao werd, na jarenlang actievoeren, de loonkloof met het voortgezet onderwijs in één keer overbrugd.

“Een historisch resultaat”, verklaarde AOb-bestuurder Thijs Roovers bij die gelegenheid. “Het belangrijkste doel bij deze onderhandelingen was om geen nieuwe kloof in de salarissen te laten ontstaan”, zegt Roovers nu. “En dat is gelukt. Wat de AOb betreft is die kloof dicht en gaat die ook nooit meer open. We willen vanaf nu de cao’s in het primair- en voortgezet onderwijs ook graag op hetzelfde moment gaan afsluiten, met dezelfde percentages en looptijden.”

Ouderschapsverlof

Twee andere belangrijke punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn het ouderschapsverlof en de professionalisering. In het primair onderwijs hadden werknemers al recht op betaald ouderschapsverlof, waarbij de ouders voor 55 procent werden doorbetaald. In augustus wordt een nieuwe wet van kracht, waarbij alle Nederlanders recht krijgen op een vergoeding van 70 procent.

“Wij doen daar in het primair onderwijs nog een schepje bovenop”, zegt Roovers. “En maken er 75 procent van, voor de eerste 415 uur die je opneemt in het eerste levensjaar van je kind. En als we geld overhouden na het inwerkingtreden van de wet, wat ik wel verwacht, besteden we dat aan verbetering van de reiskostenregeling in het primair onderwijs. Want die is niet om over naar huis te schrijven.”

‘Het geld voor professionalisering gaat naar de teams in de scholen: die kunnen zelf bepalen waaraan het wordt uitgegeven’

Tot slot is er in het onderhandelaarsakkoord 65 miljoen euro voor professionalisering uitgetrokken. “In het Onderwijsakkoord dat eerder dit jaar is afgesloten met het Kabinet, staat dat we in het onderwijs meer prioriteit gaan geven aan het basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen”, zegt Roovers. “Er is nu geld beschikbaar waarmee leraren en ondersteuners zich op die gebieden nog verder kunnen professionaliseren. Dat geld wordt ingezet op de manier waarop enkele jaren geleden ook het geld voor vermindering van de werkdruk is besteed: de teams op school bepalen zelf waaraan het wordt uitgegeven.”

Positief

Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de AOb-leden, die erover kunnen stemmen. “Ik adviseer positief”, zegt Roovers. “Dit is een akkoord waar ik achter kan staan. We hebben nu in korte tijd twee cao’s gesloten, waarbij de salarissen er aanzienlijk op vooruit gaan.”

En ben je nog geen AOb-lid, word dat dan, adviseert Roovers. “Dan kun je meestemmen over je cao én, minstens zo belangrijk, meepraten over de ontwikkeling van het onderwijs en van je vak. Die input kunnen wij weer gebruiken om zaken in Den Haag voor elkaar te krijgen. Samen sta je sterker – en dat geldt niet alleen voor het afsluiten van je cao.”

Meer lezen: het persbericht over het onderhandelaarsakkoord.

 

Meer nieuws