Onderwijsminister Dennis Wiersma, vakbonden en werkgeversorganisaties ondertekenden vandaag het Onderwijsakkoord op basisschool Het Lichtbaken in Den Haag.
Onderwijsminister Dennis Wiersma, vakbonden en werkgeversorganisaties ondertekenden vandaag het Onderwijsakkoord op basisschool Het Lichtbaken in Den Haag.

Beeld: AOb

Structureel 1,5 miljard voor primair en voortgezet onderwijs

Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in het funderend onderwijs. Een groot deel van dat bedrag gaat naar het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Ook komt er structureel 300 miljoen euro vrij voor het tegengaan van werkdruk in het voortgezet onderwijs. De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs gaan door.

Onderwijsminister Dennis Wiersma presenteerde vanmiddag het Onderwijsakkoord dat hij samen met de vakbonden en werkgeversverenigingen in het onderwijs afsloot. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat onderwijs en politiek het te lang lastig hebben gehad met elkaar: ‘Onrustige jaren, waarin leraren zich miskend voelden en er te weinig geld was voor scholen. Laten we dat achter ons laten.’

In het najaar van 2021 zegde het vorige kabinet al 500 miljoen euro toe voor het dichten van de loonkloof. De huidige regering vult dat bedrag aan tot meer dan 900 miljoen waarmee de kloof is overbrugd. Daarnaast krijgt het voortgezet onderwijs jaarlijks 300 miljoen euro om de werkdruk aan te pakken. De minister schrijft dat in de media veel aandacht is geweest voor leraren op de basisschool, maar minder voor docenten op de middelbare scholen: maar ook daar is de werkdruk hoog en staan leraren voor grote uitdagingen’.

Net als eerder in het primair onderwijs gaan deze werkdrukmiddelen direct naar de scholen zonder tussenkomst van besturen. Voor de AOb is het belangrijk dat dit geld pas beschikbaar komt nadat er een nieuw cao-akkoord voor het voortgezet onderwijs is afgesloten. AOb-bestuurder Jelmer Evers: “Anders verdwijnt het in de grote pot, de lumpsum. Wij willen dat deze investering echt terechtkomt bij het personeel.”

‘Eindelijk is er structureel geld tegen werkdruk in voortgezet onderwijs, aan ons nu de opdracht om te zorgen dat deze euro’s goed worden besteed’

Volgens Evers is het een belangrijke keuze van de politiek om hier nu geld voor vrij te maken. “Eindelijk is er structureel geld tegen werkdruk in het voortgezet onderwijs. Aan ons nu de opdracht om te zorgen dat deze euro’s goed worden besteed. Daar gaan we komende weken over onderhandelen met de werkgevers.” De AOb wil daarnaast een goede loonafspraak maken als onderdeel van de nieuwe cao. Evers: “Ik hoop echt dat alle partijen dezelfde prioriteit hebben als wij: minder werkdruk voor de docenten.”

Lerarentekort

Met dit Onderwijsakkoord wil minister Wiersma het lerarentekort aanpakken. Omdat vooral scholen met kwetsbare leerlingen docenten missen, investeert de minister per 2023 ruim 150 miljoen euro om leraren op die scholen structureel beter te belonen. De huidige, tijdelijke arbeidsmarkttoelage wordt bekostigd uit het Nationaal Programma Onderwijs. Wel wacht Wiersma de evaluatie van de huidige toelage af en gaat hij samen met de sociale partners kijken hoe leraren op deze scholen structureel een betere beloning kunnen krijgen.

In het akkoord zitten ook afspraken over scholing. Alle leraren in het funderend onderwijs krijgen meer tijd voor ontwikkeling en bijscholing: 16 uur extra per jaar, ter waarde van 118 miljoen euro.

AOb-voorzitter Tamar van Gelder: “Met of zonder corona is al lang duidelijk dat het Nederlandse onderwijs beter moet. We hebben te weinig mensen voor het belangrijke werk wat we willen doen. Lang leken onze leden roepende in de woestijn. Alles was onder controle. Tijdens elke verkiezing benadrukte iedereen van links tot rechts hoe belangrijk het onderwijs was, maar intussen kwamen er nauwelijks extra middelen.”

‘Zaken kunnen pas echt veranderen als we genoeg collega’s hebben om die veranderingen door te voeren’

Van Gelder vervolgt: “Gelukkig zijn die middelen er nu wel, waardoor hopelijk het onderwijs weer voor meer mensen aantrekkelijk wordt. Zaken kunnen pas echt veranderen als we genoeg collega’s hebben om die veranderingen door te voeren. Voor ons ligt nu een plan waarbij wij als AOb elke keer aan de collega’s zullen vragen: gaat dit helpen? Het doel is helder: beter onderwijs voor iedereen, want daar zijn we dit werk voor gaan doen. Maar voor ons staat bovenaan: elke maatregel moet helpen om het onderwijs beter te maken.”

Lees alles over het dichten van de loonkloof

Meer weten over het Onderwijsakkoord? Volg maandag 25 april om 20.00 uur het AOb-webinar

 

 

Meer nieuws